Vzdelávanie pre SŠ

Modul 5: Reklama a podvody

Modul 5: Reklama a podvody

Prihláste svoju triedu na bezplatné zážitkové vzdelávanie 5peňazí. Piaty vzdelávací modul sa venuje trom témam: reklama, podvody a hazard.

Modul 5: Reklama a podvody

Modul Reklama a podvody je neformálne vzdelávanie, na ktoré je možné prihlásiť triedu, ktorá už absolvovala aspoň 1 z predchádzajúcich modulov 5peňazí. Je určený pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. 

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí vBanskej Bystrici,KremniciaKošiciach. 

Tento modul žiakov prevedie základnými reklamnými trikmi a technikami, ako získať zákazníka. Žiaci si vyskúšajú úlohu z druhej strany, z pohľadu reklamnej agentúry. Následne sa dozvedia, ako fungujú podvody, kto sú najčastejšie obete a aké sú najčastejšie typy podvodov. Počas individuálnej úlohy sa žiaci pokúsia odhaliť podvodné znaky v rôznych e-mailoch. Posledná časť vzdelávania je venovaná téme hazard. Žiaci zistia, prečo je hazard tak lákavý.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2:

  • Rozoznať, identifikovať cenové triky a klamlivé a zavádzajúce ponuky. (Téma 1, Čiastková kompetencia 2, Úroveň 3)
  • Identifikovať bežné typy spotrebiteľských a finančných podvodov, vrátane on-line podvodov (Téma 1, Čiastková kompetencia 2, Úroveň 3)

Dôležité informácie

  • Vzdelávanie trvá 3,5 hodiny (210 minút) vrátane prestávok. 
  • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom.
  • Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga. 
  • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť slektorom vo vami zvolenomvzdelávacom centre. 

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

bratislava@5penazi.sk

+421 945 720 333

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@nbs.sk

+421 917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

+ 421 945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@nbs.sk

+ 421 917 177 872