Vzdelávanie pre SŠ

Modul 3: Investovanie a dôchodok

V poradí tretí vzdelávací modul sa nesie v téme „Investovanie a dôchodok“. Prihláste svoju triedu na zážitkové vzdelávanie 5peňazí.

Modul 3: Investovanie a dôchodok

Neformálne vzdelávanie na tému „Investovanie a dôchodok je určené pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. Jeho cieľom je žiakom priblížiť svet investovania a otvoriť tému dôchodku v kontexte prevzatia osobnej zodpovednosti.

Vzdelávanie prebieha prezenčne v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej BystriciKremnici a Košiciach. Online forma zatiaľ nie je k dispozícii.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom priblíži viaceré možnosti investovania peňazí. Žiaci spoznajú rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním, zistia, ako funguje nákup akcií a uvedomia si dôležitosť diverzifikácie rizika. Porozumejú tomu, že investovanie je dlhodobý nástroj zhodnocovania zdrojov. Okrem akciového trhu sa v krátkosti pozrieme aj na investičné alternatívy, ako sú zlato a kryptoaktíva. V závere vzdelávacieho programu si bližšie priblížime dôchodky – vývoj a spomenieme niekoľko praktických rád, ktoré študent môže začať aplikovať už dnes, aby bol na budúcnosť dobre pripravený.

Praktickú časť vzdelávania tvorí odskúšanie si aktívneho investovania. Ďalej skupinová aktivita zameraná na vysvetlenie rizika pri investovaní a v závere na predstavenie si svojho budúceho „ja“.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2

Kompetencie

 • Žiaci sú schopní opísať, ako a prečo človek môže sporiť. (Téma 5) Čiastková kompetencia 1/Úroveň 1
 • Žiaci sú schopní vysvetliť hodnotu a význam „finančnej rezervy“. (Téma 5) Čiastková kompetencia 1/Úroveň 2
 • Žiaci sú schopní uviesť rozdiel medzi sporením a investovaním.
 • Vysvetliť, prečo je sporenie predpokladom na investovanie. (Téma 5) Čiastková kompetencia 1/Úroveň 3
 • Žiaci sú schopní uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom. (Téma 5) Čiastková kompetencia 2/Úroveň 
 • Žiaci sú schopní uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, nehnuteľnosti). (Téma 5) Čiastková kompetencia 2/Úroveň 2
 • Žiaci sú schopní zdôvodniť výber zvoleného produktu na investovanie voľných finančných prostriedkov. (Téma 5) Čiastková kompetencia 2/Úroveň 2
 • Žiaci sú schopní porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií. (Téma 5) Čiastková kompetencia 2/Úroveň 3

Dôležité informácie

 • Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.
 • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.
 • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť spríslušným lektorom.
 • Na vzdelávaní je obmedzený počet účastníkov na 16 žiakov. V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť na menšie skupiny a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

+421 945 720 333

bratislava@5penazi.sk

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@ibv-nbs.sk

0917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

0945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@ibv-nbs.sk

0917 177 872