Prečo vznikol
projekt
5peňazí.sk?

Mať všetkých 5 pokope, nesedieť ako 5 peňazí v kúte, nepliesť piate cez deviate, nehasiť finančné ťažkosti o 5 minút 12 – všetci potrebujeme mať k peniazom vytvorený ten správny vzťah.

O nás

Stabilný, bezpečný, predvídateľný a pozitívny – jednoducho vzťah na celý život. Taký, v ktorom vieme svoje peniaze chrániť, kontrolovať a zároveň riadiť. Rozvážne, aktívne, ale nie ľahkovážne.

Všetci peniaze poznáme, no málokto rozumie finančným vzťahom a súvislostiam. Informačný priestor a médiá sú presýtené protichodnými informáciami, pričom za mnohými nestoja nezávislí odborníci, ale obchodný záujem. Chceme pomôcť ľuďom zorientovať sa vo svete peňazí. Vzdelávať, ponúkať užitočný obsah a poradenstvo.

Čo ponúka?

Všetko, čo potrebujete vedieť o peniazoch v rôznych životných situáciách. Aktuality, názory, skúsenosti a odporúčania odborníkov. Rozhovory so známymi osobnosťami. Rady a navigáciu vo svete peňazí. Rôzne vzdelávacie projekty, materiály, testy, videá a iné interaktívne a hravé formy osvety. V neposlednom rade pre učiteľov možnosť prihlásiť svojich žiakov na vzdelávacie moduly vytvorené Národnou bankou Slovenska.

Kto je za projektom?

Projekt 5peňazí.sk vytvorili experti Národnej banky Slovenska. Na tvorbe vzdelávacích aktivít a materiálov sa podieľajú aj odborníci z externého prostredia.
Administrátorom projektu je Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.