Medzinárodná kampaň

Global Money Week

Túto iniciatívu prináša už 12. rok medzinárodná organizácia OECD a na Slovensku ju ako národný koordinátor zastrešuje Národná banka Slovenska.

Global Money Week

Kampaň Global Money Week je zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti finančného vzdelávania. Jej cieľom je, aby boli mladí ľudia od útleho veku finančne uvedomelí a naučili sa robiť správne finančné rozhodnutia.

Global Money Week 2024

Téma kampane, ktorou sa môžu zapojené organizácie inšpirovať pri plánovaní svojich aktivít, znie: Chráňme si peniaze, zabezpečíme si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Národná banka Slovenska bude aj v roku 2024 spolupracovať počas kampane so školami, s neziskovými organizáciami a ďalšími partnermi, ktorí sa venujú finančnému vzdelávaniu. Naším spoločným cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti na Slovensku.

Počas celého týždňa od 18. do 24. marca 2024 budú na celom Slovensku prebiehať rôzne aktivity na zvýšenie povedomia o finančnom vzdelávaní, aj na zvýšenie samotnej finančnej gramotnosti detí i dospelých. Národná banka Slovenska pripravuje okrem samotnej komunikačnej kampane aj tipy a materiály, ktoré môžu školy prebrať a využiť pri vlastnej vzdelávacej aktivite.

Témy GMW v predchádzajúcich ročníkoch:

2023 – Naplánujte si peniaze, postavte svoju budúcnosť.

2022 – Zostavte si budúcnosť, buďte múdri, pokiaľ ide o peniaze!

2021 – Starajte sa o seba, starajte sa o svoje peniaze!

2018 – Na peniazoch záleží!

2017 – Učte sa. Šetrite. Zarábajte.

2016 – Zapojte sa. Šetrite Smart.

2015 – Ušetrite ešte dnes. Zabezpečte si zajtrajšok.

11. ročník Global Money Week 2023

V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov aj dospelých. Pozrite sa, aké aktivity sme realizovali.

Vzdelávanie NBS:

  • Počas kampane prebiehalo zážitkové vzdelávanie 5peňazí: celkovo sme zrealizovali 20 vzdelávaní v 3 expozitúrach a v centrále NBS – navštívilo nás 15 rôznych škôl, spolu 405 žiakov
  • Počas GMW sa konalo aj národné finále stredoškolskej súťaže Generácia €uro, kde 25 finalistov z 5 tímov prezentovalo svoje projekty.
  • Pre verejnosť NBS pripravila špeciálny finančný kvíz pre spojený so súťažou. Zapojilo sa doňho 839 súťažiacich

GMW u partnerov:

  • Vlastnú aktivitu si počas GMW pripravilo až 85 partnerov (neziskové organizácie, základné školy, stredné školy, vysoké školy). Medzi najčastejšie aktivity patrili kvízy, prednášky na rôzne finančné témy, súťaže pre žiakov, webináre, vzdelávacie články na internete. Aktivity partnerov si môžete pozrieť tu.

10. ročník Global Money Week 2022

Prostredníctvom Národnej banky Slovenska sa do Global Money Week v roku 2022 intenzívne zapojilo aj Slovensko. Pod značkou 5 peňazí absolvovali 4 lektori finančnej gramotnosti niekoľko 3-hodinových online vzdelávaní so žiakmi stredných škôl. Vzdelávania prebiehali v malých skupinách do 15 žiakov a boli vedené zážitkovou formou. V tomto týždni sa na vzdelávaní zúčastnilo 63 stredoškolákov, ktorí sa naučili množstvo zaujímavých faktov na tému práca a peniaze alebo základy správneho finančného plánovania.

Okrem toho sa konala v Národnej banke aj prednáška pre žiakov stredných škôl, ktorí navštívili stálu výstavu: Od slovenskej koruny k euru. Pre vysokoškolákov pripravila NBS ďalší z online webinárov InfoSWAP, na ktorom si 75 študentov vypočulo prednášku zástupcu NBS a zároveň si navzájom zdieľalo vedomosti z finančného a nefinančného sveta.

V rámci aktivít zorganizovala NBS aj národné finále medzinárodnej súťaže Generácia €uro, v ktorom súťažilo 5 tímov zo stredných škôl. V rámci svojich projektov spracovali tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

Súčasťou Global Money Week 2022 na Slovensku bola aj intenzívna online kampaň pre verejnosť na vzdelávacie príbehy od 5peniažka. Prvú minisériu tvorí 12 animovaných dielov na motívy známych rozprávok, v ktorých sa tradičné rozprávkové postavy dostávajú do bežných situácií moderného sveta dospelých a učia sa, ako robiť správne finančné rozhodnutia.