Súťaž ECB

Súťaž: Generácia €uro

Súťaž: Generácia €uro

Už 13 rokov sa žiaci stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov zapájajú do súťaže Generácia €uro, ktorá približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií.

Súťaž: Generácia €uro

 

Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska (NBS). Súťažiaci s asistenciou svojich učiteľov pripravujú prezentácie na vopred zadanú tému. Prelúskajú sa užitočnými informáciami zo sveta menovej politiky, ktoré im neskôr môžu výrazne pomôcť aj s prípravami na vysokoškolské štúdium.

Aktuálny ročník ukončený

Národné finále prebehlo 22. marca 2024 v Národnej banke Slovenska. Pre informácie o ďalšom ročníku sledujte web a sociálne siete 5peňazí.

13. ročník súťaže Generácia €uro 2023/24

Národná banka Slovenska 22. marca 2024 usporiadala národné finále 13. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro. Študenti prezentovali pred odbornou porotou z NBS svoje súťažné práce na tému „Kto a ako stráži naše úspory?“. Zvolená téma korešpondovala s aktuálnymi výzvami, ktorým čelia národné centrálne banky v eurozóne a ESCB. Všetky tímy prišli výborne pripravené na prezentáciu svojich prác i na následné otázky a diskusiu s porotou.

Generácia euro

Víťazným tímom sa stali Neviditeľné ruky z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.

Celkové poradie tímov v národnom finále 13. ročníka Generácie €uro

 1. Neviditeľné ruky
  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
 2. Ekvilibriá
  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
 3. The Catchers
  Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 4. MAJAK
  Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 5. Masaker
  Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha, Martin

Všetky tímy dostali diplomy a vecné ceny. Pre víťazný tím NBS pripravila navyše aj špeciálnu cenu „Deň v banke“. Na záver stretnutia absolvovali prehliadku rokovacej miestnosti Bankovej rady NBS na 30. poschodí, kde ďalej diskutovali s členmi poroty.

Generácia euro

13. ročník v číslach

Registrácia tímov bola spustená v októbri 2023. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 2 189 študentov v 441 tímoch z celého Slovenska, čo je najviac v histórii súťaže.

• 441 tímov absolvovalo 1. kolo s vedomostným kvízom.

• 60 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola.

• 36 tímov odovzdalo súťažné práce (projekty) na tému „Kto a ako stráži naše úspory“. Súťažiaci zvolili rozmanité formy, napríklad krátke video, webstránku, eseje, list, báseň, koláž, spoločenskú hru, poviedku, leták či prezentáciu.

• 5 tímov postúpilo do národného finále.

Pozrite si krátky zostrih z národného finále 13. ročníka, fotogalériu nájdete v spodnej časti stránky.

Čo je súťaž Generácia €uro

Generácia €uro pozostáva z troch súťažných kôl:

1. kolo: Online kvíz

Po registrácii na oficiálnej stránke súťaže študenti vyplnia kvíz s 30 otázkami, ktoré sú rozdelené do troch skupín podľa náročnosti. Tento kvíz môžu vyplniť len raz a mali by odpovedať spoločne ako tím. Tie s najlepším skóre dostanú pozvánku do ďalšieho kola. Svoje vedomosti si môžu žiaci overiť aj v skúšobnej verzii kvízu.

2. kolo: Projektové zadanie

Odborná porota pošle tímom v 2. kole zadanie a tímy si sami vyberú formát, akým ho spracujú. Fantázii sa medze nekladú, žiaci môžu využívať infografiky, animácie, videá, dokonca môžu natočiť vlastný videoklip (s dĺžkou max. 7 minút), v ktorom sa zadaniu budú venovať. Dôležité je, aby pracovali spoločne ako tím a aby pri využití rozličných zdrojov nezabudli na citovanie. Pozrite si pre inšpiráciu víťaznú prezentáciu a zostrih z národného finále 11. ročníka.

3. kolo: Prezentácia a obhajoba

Tímy, ktoré postúpia do tretieho kola, prídu prezentovať svoje projekty odbornej porote priamo do sídla Národnej banky Slovenska v Bratislave. Porotu bude zaujímať nielen samotný výsledok, ale aj to, ako ste sa k nemu dopracovali, ako ste uvažovali, čo vás najviac zaujalo, či s akými problémami ste sa pasovali počas príprav. Rovnako musíte prezradiť aj to, aké úlohy mali jednotliví členovia vášho tímu v celom procese tvorby. Obhajoba, čiže samotná prezentácia, trvá zhruba 10 minút.

12. ročník súťaže Generácia €uro 2022/23

Do uplynulého ročníka stredoškolskej súťaže Generácia €uro sa v roku 2022 prihlásilo rekordných 228 tímov. Do 1. kola sa zapojilo spolu 174 tímov s 1 193 žiakmi a pedagógmi. Prvou úlohou bolo úspešné zvládnutie online kvízu z oblasti ekonómie a menovej politiky. 53 najlepších tímov s úspešnosťou v teste viac ako 93 % postúpilo do ďalšieho kola, v ktorom vypracovali projekty na tému:

„Peniaze v roku 2050“

 

Do 2. kola sa zapojilo 34 tímov, ktoré spracovali zadanie v rozmanitých formátoch. Súťažiaci vytvorili 21 videí, 5 esejí, 3 prezentácie, 2 piesne, 2 básne a 1 rozprávku). Porota súťaže vybrala 5 najlepších tímov, ktoré svoje projekty prišli obhájiť pred odbornú porotu priamo v NBS počas národného finále 24. marca 2023:

 • Bitcoin nie je mena
 • Generacja for int
 • Lagardovej deti
 • Meduza
 • Školníkovci

Víťazom 12. ročníka sa stal tím Školníkovci z Gymnázia Jura Hronca v zložení žiakov: Tatiana Žáková, Andrej Šimko, Tetyana Ryabtseva, Margaréta Malovcová a Lucas Iovdij pod vedením mentora Timoteja Oršuľu.

Všetci finalisti obdržali finančné a vecné ceny od NBS. Odmenou pre najlepší tím zo Slovenska bola účasť na európskom finále súťaže v sídle Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom za prítomnosti prezidentky ECB Christine Lagardovej v máji 2023.

 

12. ročník v skratke
 • 1. kolo absolvovalo 174 tímov z celého Slovenska
 • 53 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
 • 34 tímov poslalo súťažné práce (projekty) na tému „Peniaze v roku 2050“
 • 5 tímov postúpilo do národného finálového kola

11. ročník súťaže Generácia €uro 2021/22

Do prvého kola stredoškolskej súťaže Generácia €uro sa v roku 2021 zaregistrovalo rekordných 172 tímov s 868 žiakmi a pedagógmi. V prvom kole, ktoré bolo ukončené 3. decembra 2021, vypĺňali tímy online kvíz z oblasti ekonómie a menovej politiky. Z nich 42 najlepších tímov s úspešnosťou v teste viac ako 93 % postúpilo do 2. kola súťaže, v ktorom pripravili projekty na aktuálnu tému:

„Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

Druhé kolo súťaže sme ukončili 11. februára 2022 a celkovo sa do tohto kola súťaže zapojilo 28 tímov, ktoré spracovali aktuálnu tému inflácie v rôznych formátoch. Porota súťaže vybrala 5 najlepších tímov, ktoré svoje projekty obhájili priamo v NBS pred odbornou porotou 25. marca 2022.

Z tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím žiakov „Mladí a ÚsPEŠŤný“ z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany. Druhé miesto obsadil tím s názvom Že kreativita z rovnakého gymnázia a na treťom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, ktorí svoj tím nazvali GJH-IB. Ďalšie dve miesta obsadili tím GAK z Gymnázia Andreja Kmeťa z Banskej Štiavnice a Euronómovia z Gymnázia Grösslingova, Bratislava. Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Víťazný tím „Mladí a ÚsPEŠŤný“ si 3.mája prevzal online ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, a stretol sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event. V máji 2021 malo toto podujatie prvýkrát, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, virtuálny formát a tak tomu bolo aj v roku 2022.

11. ročník v skratke
 • 1. kolo absolvovalo 172 tímov z celého Slovenska
 • 42 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
 • 28 tímov poslalo súťažné práce (projekty) na tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“ (napr. eseje, krátke videá, počítačové hry, aplikácie, básne, rozprávky, poviedky, letáky či prezentácie)
 • 5 tímov postúpilo do národného finálového kola

Pozrite si víťaznú prezentáciu a zostrih z národného finále 11. ročníka.

10. ročník súťaže Generácia €uro 2020/21

Národná  banka Slovenska usporiadala národné finále jubilejného 10. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro 26. marca 2021. Vzhľadom na pandemické opatrenia COVID-19 sa finále uskutočnilo online formou. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktorého členmi boli Timotej Oršula, Tereza Veselá, Nina Tomaškinová, Martin Janco a Peter Kasenčák pod vedením pedagóga Lešeka Nolla. Druhé miesto obsadili študenti zo Súkromného gymnázia, Oravská  11 v Žiline a na treťom mieste sa umiestnil ďalší tím z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Ďalšie dve miesta  obsadili študenti z Gymnázia sv. Moniky v Prešove a Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave.  Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Študenti prezentovali pred odbornou porotou z NBS svoje projekty na tému:

„Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá?“

Zvolená téma korešpondovala s projektom NBS na podporu finančnej gramotnosti 5peňazí. Na 10. ročníku súťaže Generácia €uro sa zúčastnilo 135 študentských tímov so 692 študentami, čo je najviac histórii súťaže.

Víťazný tím Samkove dietky z Biligválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch si v máji 2021 prevzal ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, stretol sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event.

10. ročník v skratke
 • 1. kolo absolvovalo 135 tímov z celého Slovenska
 • do 2. kola postúpilo 40 najúspešnejších tímov
 • 33 tímov poslalo projekty na tému „Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá“ (napr. eseje, krátke videá, ale aj web stránky, či poviedky)
 • 5 tímov postúpilo do finálového kola

9. ročník súťaže Generácia €uro 2019/20

V 9. ročníku sa do prvého kola, teda online kvízu, zapojilo 113 tímov. Z nich 37 postúpilo do druhého kola. Zadanie, s ktorým sa tímy popasovali, bolo:

„Na Slovensku máme euro už od roku 2009. Vysvetli svojmu rovesníkovi aké pozitíva alebo negatíva tento krok priniesol.“

Porota posudzovala 27 projektov: 14 videí, 5 esejí, 4 prezentácie, 3 básne a 1 obraz. Tretie kolo súťaže (prezentácia pred porotou v NBS 20. 3. 2020) a tiež európske finále súťaže Generácia €uro „Generation €uro Final Event“, ktoré sa malo uskutočniť 19. -20. 5. 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, boli žiaľ kvôli pandémii COVID-19 zrušené.

Na základe rozhodnutia poroty súťaže sú oficiálne konečné výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro nasledovné (poradie po 2. kole):

1. miesto: tím Negative interest rates are the way, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

2. miesto: tím CBOARBA, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

3. miesto: tím N€uroM, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom a tím Samkove dietky, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

4. miesto: tím S.M.A.R.T., Súkromné Gymnázium Oravská 11, Žilina