Súťaž ECB

Súťaž: Generácia €uro

Práve prebieha 13. ročník každoročnej súťaže pre stredoškolákov, ktorá približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií.

Súťaž: Generácia €uro

 

Už 13 rokov sa žiaci stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov zapájajú do súťaže Generácia €uro, ktorú v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB). Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska (NBS). Súťažiaci s asistenciou svojich učiteľov pripravujú prezentácie na vopred zadanú tému. Prelúskajú sa užitočnými informáciami zo sveta menovej politiky, ktoré im neskôr môžu výrazne pomôcť aj s prípravami na vysokoškolské štúdium.

Spustili sme registráciu tímov

 • zaregistrujte svoj tím na stránke Generácie €uro
 • do 1. decembra 2023 vyplňte súťažný kvíz

13. ročník súťaže Generácia €uro 2023/24

Od 2. októbra 2023 je spustená registrácia do 13. ročníka súťaže. Do prvého kola sa v predošlom ročníku prihlásilo rekordných 228 tímov z celého Slovenska, ktorí vyplnili súťažný kvíz. Súťaže sa zúčastnilo spolu 174 tímov s 1 193 žiakmi a pedagógmi.

Ako súťaž prebieha?

Generácia €uro pozostáva z troch samostatných kôl:

1. kolo: Online kvíz

Po registrácii na oficiálnej stránke súťaže môžu žiaci vyplniť kvíz s 30 otázkami, ktoré sú rozdelené do troch skupín podľa náročnosti. Tento kvíz môžu vyplniť len raz a mali by odpovedať spoločne ako tím. Tie s najlepším skóre dostanú pozvánku do ďalšieho kola. Svoje vedomosti si môžu žiaci overiť aj v skúšobnej verzii kvízu.

2. kolo: Zadanie

Odborná porota pošle tímom v 2. kole zadanie a tímy si sami vyberú formát, akým ho spracujú. Fantázii sa medze nekladú, žiaci môžu využívať infografiky, animácie, videá, dokonca môžu natočiť vlastný videoklip (s dĺžkou max. 7 minút), v ktorom sa zadaniu budú venovať. Dôležité je, aby pracovali spoločne ako tím a aby pri využití rozličných zdrojov nezabudli na citovanie. Pozrite si pre inšpiráciu víťaznú prezentáciu a zostrih z národného finále 11. ročníka.

3. kolo: Prezentácia

Tímy, ktoré postúpia do tretieho kola, prídu prezentovať svoje projekty odbornej porote priamo do sídla Národnej banky Slovenska v Bratislave. Porotu bude zaujímať nielen samotný výsledok, ale aj to, ako ste sa k nemu dopracovali, ako ste uvažovali, čo vás najviac zaujalo, či s akými problémami ste sa pasovali počas príprav. Rovnako musíte prezradiť aj to, aké úlohy mali jednotliví členovia vášho tímu v celom procese tvorby. Obhajoba, čiže samotná prezentácia, trvá zhruba 10 minút.

Čo môžete vyhrať?

Tímy, ktoré postúpia do Národného finále súťaže, získajú od NBS okrem diplomov aj zaujímavé vecné ceny a odmeny až do hodnoty 500 € na žiaka.

Harmonogram 13. ročníka súťaže

 • 1. kolo – online kvíz
  od 2. októbra 2023 do 1. decembra 2023
 • 2. kolo – projektové zadanie
  od 8. decembra 2023 do 9. februára 2024
 • 3. kolo – národné finále 
  prezentácia finalistov v sídle NBS 22. marca 2023

12. ročník súťaže Generácia €uro 2022/23

Do uplynulého ročníka stredoškolskej súťaže Generácia €uro sa v roku 2022 prihlásilo rekordných 228 tímov. Do 1. kola sa zapojilo spolu 174 tímov s 1 193 žiakmi a pedagógmi. Prvou úlohou bolo úspešné zvládnutie online kvízu z oblasti ekonómie a menovej politiky. 53 najlepších tímov s úspešnosťou v teste viac ako 93 % postúpilo do ďalšieho kola, v ktorom vypracovali projekty na tému:

„Peniaze v roku 2050“

 

Do 2. kola sa zapojilo 34 tímov, ktoré spracovali zadanie v rozmanitých formátoch. Súťažiaci vytvorili 21 videí, 5 esejí, 3 prezentácie, 2 piesne, 2 básne a 1 rozprávku). Porota súťaže vybrala 5 najlepších tímov, ktoré svoje projekty prišli obhájiť pred odbornú porotu priamo v NBS počas národného finále 24. marca 2023:

 • Bitcoin nie je mena
 • Generacja for int
 • Lagardovej deti
 • Meduza
 • Školníkovci

Víťazom 12. ročníka sa stal tím Školníkovci z Gymnázia Jura Hronca v zložení žiakov: Tatiana Žáková, Andrej Šimko, Tetyana Ryabtseva, Margaréta Malovcová a Lucas Iovdij pod vedením mentora Timoteja Oršuľu.

Všetci finalisti obdržali finančné a vecné ceny od NBS. Odmenou pre najlepší tím zo Slovenska bola účasť na európskom finále súťaže v sídle Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom za prítomnosti prezidentky ECB Christine Lagardovej v máji 2023.

 

12. ročník v skratke
 • 1. kolo absolvovalo 174 tímov z celého Slovenska
 • 53 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
 • 34 tímov poslalo súťažné práce (projekty) na tému „Peniaze v roku 2050“
 • 5 tímov postúpilo do národného finálového kola

11. ročník súťaže Generácia €uro 2021/22

Do prvého kola stredoškolskej súťaže Generácia €uro sa v roku 2021 zaregistrovalo rekordných 172 tímov s 868 žiakmi a pedagógmi. V prvom kole, ktoré bolo ukončené 3. decembra 2021, vypĺňali tímy online kvíz z oblasti ekonómie a menovej politiky. Z nich 42 najlepších tímov s úspešnosťou v teste viac ako 93 % postúpilo do 2. kola súťaže, v ktorom pripravili projekty na aktuálnu tému:

„Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

Druhé kolo súťaže sme ukončili 11. februára 2022 a celkovo sa do tohto kola súťaže zapojilo 28 tímov, ktoré spracovali aktuálnu tému inflácie v rôznych formátoch. Porota súťaže vybrala 5 najlepších tímov, ktoré svoje projekty obhájili priamo v NBS pred odbornou porotou 25. marca 2022.

Z tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím žiakov „Mladí a ÚsPEŠŤný“ z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany. Druhé miesto obsadil tím s názvom Že kreativita z rovnakého gymnázia a na treťom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, ktorí svoj tím nazvali GJH-IB. Ďalšie dve miesta obsadili tím GAK z Gymnázia Andreja Kmeťa z Banskej Štiavnice a Euronómovia z Gymnázia Grösslingova, Bratislava. Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Víťazný tím „Mladí a ÚsPEŠŤný“ si 3.mája prevzal online ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, a stretol sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event. V máji 2021 malo toto podujatie prvýkrát, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, virtuálny formát a tak tomu bolo aj v roku 2022.

11. ročník v skratke
 • 1. kolo absolvovalo 172 tímov z celého Slovenska
 • 42 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
 • 28 tímov poslalo súťažné práce (projekty) na tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“ (napr. eseje, krátke videá, počítačové hry, aplikácie, básne, rozprávky, poviedky, letáky či prezentácie)
 • 5 tímov postúpilo do národného finálového kola

Pozrite si víťaznú prezentáciu a zostrih z národného finále 11. ročníka.

10. ročník súťaže Generácia €uro 2020/21

Národná  banka Slovenska usporiadala národné finále jubilejného 10. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro 26. marca 2021. Vzhľadom na pandemické opatrenia COVID-19 sa finále uskutočnilo online formou. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktorého členmi boli Timotej Oršula, Tereza Veselá, Nina Tomaškinová, Martin Janco a Peter Kasenčák pod vedením pedagóga Lešeka Nolla. Druhé miesto obsadili študenti zo Súkromného gymnázia, Oravská  11 v Žiline a na treťom mieste sa umiestnil ďalší tím z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Ďalšie dve miesta  obsadili študenti z Gymnázia sv. Moniky v Prešove a Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave.  Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Študenti prezentovali pred odbornou porotou z NBS svoje projekty na tému:

„Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá?“

Zvolená téma korešpondovala s projektom NBS na podporu finančnej gramotnosti 5peňazí. Na 10. ročníku súťaže Generácia €uro sa zúčastnilo 135 študentských tímov so 692 študentami, čo je najviac histórii súťaže.

Víťazný tím Samkove dietky z Biligválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch si v máji 2021 prevzal ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, stretol sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event.

10. ročník v skratke
 • 1. kolo absolvovalo 135 tímov z celého Slovenska
 • do 2. kola postúpilo 40 najúspešnejších tímov
 • 33 tímov poslalo projekty na tému „Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá“ (napr. eseje, krátke videá, ale aj web stránky, či poviedky)
 • 5 tímov postúpilo do finálového kola

9. ročník súťaže Generácia €uro 2019/20

V 9. ročníku sa do prvého kola, teda online kvízu, zapojilo 113 tímov. Z nich 37 postúpilo do druhého kola. Zadanie, s ktorým sa tímy popasovali, bolo:

„Na Slovensku máme euro už od roku 2009. Vysvetli svojmu rovesníkovi aké pozitíva alebo negatíva tento krok priniesol.“

Porota posudzovala 27 projektov: 14 videí, 5 esejí, 4 prezentácie, 3 básne a 1 obraz. Tretie kolo súťaže (prezentácia pred porotou v NBS 20. 3. 2020) a tiež európske finále súťaže Generácia €uro „Generation €uro Final Event“, ktoré sa malo uskutočniť 19. -20. 5. 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, boli žiaľ kvôli pandémii COVID-19 zrušené.

Na základe rozhodnutia poroty súťaže sú oficiálne konečné výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro nasledovné (poradie po 2. kole):

1. miesto: tím Negative interest rates are the way, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

2. miesto: tím CBOARBA, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

3. miesto: tím N€uroM, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom a tím Samkove dietky, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

4. miesto: tím S.M.A.R.T., Súkromné Gymnázium Oravská 11, Žilina