Správy

Global Money Week 2023: týždeň finančnej gramotnosti aj na Slovensku

Správy

Grantová výzva Nadácie NBS pre malé projekty aj v roku 2023

Súťaže

Súťažný kvíz Global Money Week

Lektori 5peňazí vzdelávajú žiakov základných a stredných škôl

Varovania

Upozornenie na zneužívanie mena Národnej banky Slovenska

Pre školy

Od roku 2020 prinášame na základné a stredné školy neformálne finančné vzdelávanie 5peňazí. Prihláste svoju školu na bezplatné vzdelávacie moduly, zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov a študentov. Vzdelávame prezenčne v regionálnych centrách aj online.

5peňazí v číslach

31 000

žiakov na prednáškach v NBS

15

rokov finančného vzdelávania NBS

4790

žiakov na zážitkovom finančnom vzdelávaní

12 264

vybavených sťažností klientov na finančné spoločnosti od 2015

18 000

absolvovaných kvízov finančnej gramotnosti NBS

14 266

zošitov k finančnej gramotnosti pre stredné školy