Finančné produkty

Účty zo zákona: Ako získať v banke konto aj zadarmo

Účty zo zákona: Ako získať v banke konto aj zadarmo

Máte nárok na bežný účet úplne oslobodený poplatkov za jeho založenie a vedenie? Banky ho musia poskytovať zo zákona, opýtajte sa naň.

Účty zo zákona: Ako získať v banke konto aj zadarmo

Okrem komerčných balíkov služieb, ktoré banky ponúkajú klientom pri zriadení bežného účtu, existujú aj tzv. legislatívne účty alebo účty zriadené zo zákona. Je to služba, ktorú môžu využívať občania s obmedzenou výškou príjmu, prípadne tí, ktorým vyhovuje jednoduchý objem finančných operácií a nemajú záujem o širšie balíky. Bezplatný účet je výhodný napríklad pre dôchodcov, ale aj rodičov, ktorí sú doma s malými deťmi a poberajú len rodičovský príspevok alebo materskú dávku.

Základné podmienky

Ak máte záujem o takýto účet, musíte on požiadať v banke a tá je povinná vám ho zriadiť, v prípade, že spĺňate podmienky. Pokiaľ už účet máte a chcete ho vymeniť za produkt zo zákona, zmena je pre vás bezplatná. Čo musíte spĺňať, aby ste mali na legislatívny účet nárok?

Vybrať si môžete z dvoch verzií účtov, pričom podmienky na ich získanie sa líšia. Prvá je tzv. základný bankový produkt, druhá tzv. platobný účet so základnými funkciami.

Bezplatné alebo s minimálnym poplatkom sú len zákonom definované služby, ďalšie si klient musí priplácať podľa aktuálneho cenníka banky.

Zákonom stanovené produkty tiež majú isté obmedzenia, v základnom bankovom produkte napríklad nie je možné využívať službu povoleného prečerpania účtu.

Bezplatný účet môže vyhovovať seniorom, ktorým stačia základné služby. FOTO: Pexels
Bezplatný účet môže vyhovovať seniorom, ktorým stačia základné služby. FOTO: Pexels

Základný bankový produkt

Podmienky získania • dovŕšených 18 rokov
• žiadateľ nemôže mať založený iný bežný účet (toto obmedzenie sa netýka osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky, sporiaceho účtu alebo vkladového účtu, či stavebného sporenia)
• žiadateľ nemôže mať ku dňu podania žiadosti čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy – to znamená, že napr. v roku 2024 nemôže byť jeho čistý mesačný príjem viac ako 825 eur
• čestné vyhlásenie o výške príjmu a o tom, že žiadateľ nemá iný účet sa prikladá k písomnej žiadosti o založenie produktu
Poskytované služby • zriadenie, vedenie (resp. zrušenie) účtu
• vydanie medzinárodnej platobnej karty, vrátane jej obnovy po tom, ako jej skončí platnosť
• vklady a výbery v hotovosti (v pobočke alebo v bankomate)
• bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)
• internetbanking
• platba kartou cez internet
Ďalšie možné obmedzenia • banka môže napríklad zrušiť alebo preradiť základný bankový produkt, ak suma prijatých finančných prostriedkov na účte za jeden rok presiahne 15-násobok minimálnej mzdy
Poplatok • 0 eur

Zákon pozná tri typy účtov poskytovaných zo zákona. Okrem základného bankového produktu a platobného účtu so základnými funkciami je to aj tzv. osobitný účet dlžníka. Ide však o špeciálny typ účtu určený pre občanov, ktorí v konkurznom konaní prišli o svoj dom alebo byt. Zriaďuje ho správca konkurznej podstaty, poplatok za jeho vedenie sú 2 eurá mesačne.

Platobný účet so základnými funkciami

Podmienky získania • dovŕšených 18 rokov
• účet si môže založiť žiadateľ s pobytom v Európskej únii
• žiadateľ nemôže mať založený iný bežný účet (toto obmedzenie sa netýka osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky, sporiaceho účtu alebo vkladového účtu, či stavebného sporenia)
• otvorenie účtu nie je obmedzované výškou príjmu ani obratom na účte
• čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá iný účet sa prikladá k písomnej žiadosti o založenie účtu
Poskytované služby • zriadenie, vedenie (resp. zrušenie) účtu
• vydanie medzinárodnej platobnej karty, vrátane jej obnovy po tom, ako jej skončí platnosť
• vklady a výbery v hotovosti (v pobočke alebo v bankomate)
• bezhotovostné prevody v rámci Európskej únie (vrátane inkasa a trvalého príkazu)
• internetbanking
• výber hotovosti v mene euro aj v zahraničí (len v materskej, resp. dcérskej banke)
• platba kartou cez internet
Ďalšie obmedzenia • spotrebiteľ si nemôže otvoriť iný bežný účet
Poplatok • maximálne 3 eurá/mesiac

Titulná foto: Shutterstock