Zažite neformálne finančné vzdelávanie pre žiakov základných a stredných škôl v centrách 5peňazí alebo v online forme. Prihláste na bezplatné moduly aj vašu školu.