Finančné produkty

Rozumiete dlhopisom?

Rozumiete dlhopisom?

Investovanie, pri ktorom požičiavate svoje peniaze s cieľom zarobiť.

Rozumiete dlhopisom?

Úroky na bežných sporiacich produktoch bánk klesajú, a preto sa čoraz viac ľudí začína zaujímať o iné investičné možnosti. A čoraz populárnejšie sú dlhopisy. Na prvý pohľad znie výška výnosov pri tomto druhu investície zaujímavo. Podstatou investície, na ktorej chcete zbohatnúť, je totiž pôžička. Ako to funguje?

Dlhopis je cenný papier. Ten vydáva osoba (môže to byť štát, obec alebo VÚC, banka a súkromná firma), ktorej požičiavate peniaze. Je to váš doklad o tom, že ste jej požičali. Súčasťou tohto dokladu je informácia, kedy vám majú byť vaše peniaze vyplatené späť a, samozrejme, s akou odmenou.

Povedzme, že požičiavate nejakej súkromnej spoločnosti. Vtedy hovoríme o podnikových dlhopisoch. Firmy na celom svete si takto požičiavajú aj od malých a stredných investorov a platia tak svoje projekty. A to predstavuje šancu na úspech a slušný výnos, ale aj možnosť straty.

Čo podlieha kontrole

Národná banka Slovenska schvaľuje tzv. prospekty cenných papierov. To sú základné dokumenty, ktoré hovoria o tom, aká je cena za dlhopis, úrok, doba splatnosti, výnos a podobne. Ide o formálnu kontrolu.

NBS však nekontroluje finančnú situáciu spoločnosti, ktorá cenný papier vydala. To znamená, že neskúma, či je firma solventná a či bude mať z čoho dlhopis vyplatiť.

Je teda na investorovi, aby získal o spoločnosti čo najviac informácií a investoval len do toho, čomu rozumie.

„Podstatou podnikového dlhopisu je to, že požičiavate spoločnosti peniaze na konkrétny účel. A ten sa môže vydariť, alebo nevydariť. Ak to nevyjde, investor musí akceptovať riziko straty,“ vraví Peter Tkáč, riaditeľ odboru dohľadu nad kapitálovým trhom NBS.

Výnosy s rozumom

Ak sa rozhodnete investovať do dlhopisov, mali by ste vedieť, že podnikové dlhopisy zväčša nie sú zabezpečené. Táto forma investície tiež nie je náhradou termínovaných vkladov v banke. Zásadne preto požičiavajte iba spoločnosti, ktorej dôverujete. Financujete totiž jej podnikateľské plány, ktoré môžu skrachovať.

Lákajú vás na úrok s dvojciferným číslom? Dôsledne si ponuku preverte. Čím väčší je sľubovaný výnos, tým väčšie je riziko.

Národná banka Slovenska upozorňuje na 5 základných znalostí, ktoré by mal ovládať každý investor dlhopisov. Viete:

  1. Čo je to podnikový dlhopis a ako sa líši od termínovaného vkladu?
  2. Že s vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta a že môžete o časť alebo o celú investíciu prísť?
  3. Že na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií?
  4. Že Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov?
  5. Že podnikový dlhopis sa vám nemusí podariť rýchlo predať, keď budete potrebovať hotovosť?

Pokúste sa zodpovedať aj ďalšie otázky, ktoré vám ukážu, či sa téme naozaj rozumiete alebo nie. V rozhodovaní vám pomôže Informačná karta podnikových dlhopisov, ktorú pre verejnosť pripravila NBS. Ak si nie ste istí, či dokážete zodpovedne zvážiť riziko investície, do individuálneho obchodovania s cennými papiermi sa radšej nepúšťajte.

Nechajte si poradiť o peniazoch a dlhopisoch od odborníkov, ktorým môžete dôverovať. Vypočujte si podcast Nebojte Sa Čísel so špecialistom NBS Petrom Tkáčom.

Titulná foto: Pixabay