Finančné produkty

Naučte sa, ako zarobiť v podielových fondoch

Naučte sa, ako zarobiť v podielových fondoch

Investovať nemusia len boháči. Kolektívne investovanie vám pomôže zvyknúť si žiť s rizikom.

Naučte sa, ako zarobiť v podielových fondoch

Ak nemáte žiadne skúsenosti s investovaním, ale zas máte peniaze nazvyš, podielové fondy môžu byť vašou štartovacou čiarou. Bežný človek zväčša nemá dostatočné znalosti o fungovaní finančného trhu. Dlhopisy, dividendy, akcie, opcie, likvidita, úrok, výnos. Skutočne rozumiete len posledným dvom slovám? Pokiaľ si ani vy netrúfate sami riadiť portfólio, môžete začať s tzv. kolektívnym investovaním v podielových fondoch.

Nie je to na vašich pleciach

Kolektívne investovanie funguje zjednodušene povedané takto: spojíte sa viacerí, dáte dokopy peniaze a jeden šikovný, ktorý sa vyzná, za vás investuje. Vy mu za to dáte odmenu. Vďaka tomu, že vás je viac, môžete si dovoliť vkladať do investície pravidelne aj menšiu čiastku. Ak by ste sa do sveta kapitálového trhu pustili sami, investovanie po desiatkach či stovkách eur by sa vám pre vysoké poplatky neoplatilo.

Konzervatívne investovanie do podielových fondov sa dá chápať aj ako dlhodobé sporenie s určitou mierou rizika. Výnosy zväčša nie sú také vysoké (a to ani riziko), ako pri individuálnom investovaní, no môžu priniesť zhodnotenie na úrovni inflácie. Teda vaše úspory nebudú strácať na hodnote a budú držať krok so stúpajúcimi cenami tovarov a služieb. Investovať ale môžete aj dynamicky s vyššou mierou rizika a vyšším výnosom.

Investície v podielových fondoch vás môžu naučiť žiť s rizikom, ktoré sa so svetom obchodu s cennými papiermi spája. Ak pochopíme, že raz ide krivka hore a vtedy sa aj našej investícii darí, a inokedy je to zas opačne, ale na konci dňa môžeme získať stabilný výnos, sme na správnej ceste k pochopeniu trhu.

Základné pravidlá investovania v podielových fondoch:

  • Skupina investorov vloží majetok do fondu, ktorý riadi finančná inštitúcia – správcovská spoločnosť.
  • Tá riadi vaše portfólio a investičnú stratégiu – má teda na starosti všetky záležitosti okolo nákupu a predaja cenných papierov. Investori za tieto služby platia poplatky.
  • Realizuje sa to prostredníctvom podielových fondov.
  • Správcovská spoločnosť vytvára fondy vydávaním podielových listov.
  • Klient si vyberie typ fondu (podľa miery rizika, ktoré je ochotný podstúpiť, podľa výšky potenciálneho výnosu a aj podľa času, ako dlho chce nechať investíciu pracovať) a vloží doň prostriedky. Spolu s ostatnými investormi sa stane spoločným vlastníkom majetku fondu.
  • Fond investuje do cenných papierov (napríklad akcie, dlhopisy, hypotekárne záložné listy…) a výnos sa následne pomerovo rozdeľuje medzi držiteľov podielových listov.

Počítajte

Investovanie do fondov je spojené s poplatkami, ktoré sa u jednotlivých správcov líšia. Ide o vstupné či výstupné, ale aj priebežné poplatky. Opýtajte sa na ne. Výnosy sa tiež zdaňujú, a to 19 %-nou daňou, ktorú vám slovenská správcovská spoločnosť strhne, keď si budete peniaze z fondu vyberať. Ak investujete do zahraničných podielových fondov, výnosy musíte uviesť vo svojom daňovom priznaní. Svoje investície si preto poriadne prepočítajte a ponuky investičných produktov porovnajte.

Ako sa dostanem k podielovým fondom?

Najvyužívanejší spôsob, ako získať podielové listy, je návšteva banky. Banky v súčasnosti ponúkajú možnosti zapojiť sa do fondov aj online, či prostredníctvom mobilných aplikácií.

Nemusí to však byť len banka. Online formu investovania môžete využiť aj priamo v správcovskej spoločnosti alebo môžete využiť služby niektorého z licencovaných obchodníkov s cennými papiermi. Ten má aj oprávnenie vám niektoré z fondov priamo odporúčať a „namiešať“ to najvhodnejšie zloženie fondov.

Ďalšou z možností je tiež využitie služby finančného sprostredkovateľa, ktorému dôverujete. Ten môže byť prostredníkom medzi vami a správcovskou spoločnosťou.

Nad všetkými týmito subjektmi Národná banka Slovenska vykonáva dohľad. Ich pravidelne aktualizovaný a kontrolovaný zoznam si vždy overte.

Titulná foto: Shutterstock