Rozhovory

Martina Hudáková: Zaujať deti v online prostredí je výzva, ktorú sme prijali s radosťou

Martina Hudáková: Zaujať deti v online prostredí je výzva, ktorú sme prijali s radosťou

Myslíte si, že vzdelávanie online nemôže byť zábavné? Opak je pravdou.

Martina Hudáková: Zaujať deti v online prostredí je výzva, ktorú sme prijali s radosťou

Tím lektoriek finančného vzdelávania 5 peňazí na čele s Martinou Hudákovou prináša dô škôl online zážitkové vzdelávanie. Opýtali sme Martiny, ako sa im so žiakmi darí.

Je známe, že dnešné deti a tínedžeri dokážu udržať pozornosť len niekoľko minút. Ako sa vám darí realizovať s nimi trojhodinové vzdelávanie?

To je pravda. Podľa viacerých teórií sú žiaci schopní sústrediť sa v kuse maximálne 15 minút. V online vzdelávaní je dokonca čas ich pozornosti niekoľkonásobne kratší. Preto si treba dať pozor na zloženie vzdelávania. Na to, aký dlhý monológ máme a na rôznorodosť nástrojov, ktoré využívame. Osvedčilo sa nám, že ak zapájame účastníkov a popri tom si s nimi povtipkujeme, tak môžu aj tri hodiny v online priestore ubehnúť ako voda.

V decembri ste spustili projekt finančného vzdelávania 5 peňazí na stredných školách. Čo ste sa za tie 2 mesiace naučili?

Máme za sebou už viac ako 20 takýchto školení pre žiakov stredných škôl z celého Slovenska na tému „Príjem a práca“. Nie je to veľké číslo, no dôležitá je pre nás najmä kvalita vzdelávania. Zároveň je to len prvá téma, ktorej sa venujeme a do budúcna chceme pripraviť aj ďalšie školenia na nadväzujúce témy.

Čo sa nám osvedčilo je v prvom rade práca v menších skupinách. Mnoho žiakov nám dalo spätnú väzbu, že v ére dištančného vzdelávania medzi sebou komunikujú výrazne menej (okrem písania písomiek :-D) a tým aj ich sociálne väzby strádajú. Preto využívame nástroj, ktorý nám umožňuje pracovať aj v menších, napríklad 4 až 6-členných, paralelných skupinkách. Vďaka tomu dávame žiakom priestor, aby aktívne pracovali na zadaní a zároveň sa aj lepšie spoznali navzájom.

Aké ďalšie triky využívate?

Dôležité je pracovať so žiakmi interaktívne, na čo je potrebné ich nielen počuť, ale aj vidieť. Vďaka ich neverbálnym prejavom si vieme spraviť predstavu, aká je na stretnutí nálada. Či žiaci dávajú pozor, rozumejú učivu alebo by potrebovali niečo vysvetliť. To, že reagujeme na ich prejavy, ich vracia do „prítomnosti“ vzdelávania a v niektorých prípadoch môže prehĺbiť zaujatie preberanou problematikou.

Nič nepreberie žiakov lepšie, ako keď si počas vzdelávania trošku zavtipkujeme. Niekedy sa stačí zasmiať na tom, čo oni sami povedia, inokedy sledujeme, či sa zasmiali na našom (niekedy trápnom) vtipe. V každom prípade sa atmosféra na vzdelávaní tvorí aj v online priestore a čím je príjemnejšia, tým lepšie sa cítia aj účastníci a tým ochotnejšie participujú na vzdelávacom procese.

Počas online stretnutí je častým problémom, že pri viacerých účastníkoch buď všetci mlčia, alebo naopak, rozprávajú súčasne a nie je ich počuť. Ako to riešite vy?

Nie je dobré mať dlhé monológy, z času na čas ich treba prerušiť otázkou na publikum. Ak sa do 10 sekúnd neprihlási žiaden dobrovoľník na odpoveď, niekoho vyvoláme. Práca s tichom v online prostredí totiž nemá tie benefity, ako pri prezenčnom vzdelávaní, keď často spustí spontánne reakcie. Pri online vzdelávaní pôsobí ticho až príliš dráždivo a zbytočne strácame pozornosť a naladenie účastníkov.

Osvedčilo sa nám aj prekladať teóriu praktickými úlohami. Môže to byť napríklad obyčajné priraďovanie pojmov ku kategóriám, ktoré sme preberali.

Aké informácie si žiaci zo vzdelávania odnesú? Čo je hlavnou úlohou tohto projektu?

Témou 3-hodinového bloku je práca a príjem. Žiaci sa na vyučovaní oboznámia so základnými pojmami ako čistý príjem, hrubý príjem, výdavky, finančná rezerva či rodinný rozpočet. Snažíme sa pracovať s ich osobnými snami a predstavami o ich budúcich povolaniach alebo životnom smerovaní. Tieto ich sny následne konfrontujeme s realitou, pričom „ochutnajú“ sociálny systém na Slovensku. Jednou z úloh je práve nastavenie rodinného rozpočtu na základe príjmov, ktoré si naše školské „rodiny“ zadefinujú.

Viac ako teória je dôležité jej praktické využitie v živote. Žiakom ukazujeme, ako sa ich konkrétne obsah vzdelávania týka, alebo bude týkať po škole. Ak máme skupinu, ktorá je výrazne podnikateľsky orientovaná, tak sa snažíme podávať informácie viac z pohľadu zamestnávateľa, ktorým sa v budúcnosti môžu stať. Ak sú žiaci nastavení na to, že chcú ísť po škole do zahraničia, snažíme sa im zas intenzívnejšie predostrieť porovnanie nášho sociálneho systému s tým zahraničným (napr. USA). Poukazujeme na benefity, ktoré majú tu na Slovensku a ktoré v zahraničí nemusia mať.

Samotná teória je vždy doplnená zaujímavou grafikou, ktorá podporuje zapamätanie a pochopenie obsahu. Vizuálne sa snažíme priblížiť žiakom a riadime sa zásadou, maximálne 8 riadkov textu na stránke. Ak je textu príliš veľa, je oveľa pravdepodobnejšie, že si ho žiaci neprečítajú. V texte prezentácie by sa mali nachádzať len hlavné myšlienky.

5 + 1 tipov na úspešné online vzdelávanie:

  • Majte zapnuté kamery počas celého školenia
  • Čas v online prostredí plynie oveľa rýchlejšie. Majte kratšie monológy, dávajte otázky a vyvolávajte
  • Pracujte so žiakmi v menších skupinách
  • Teóriu doplňte zaujímavou grafikou s málo textom a prekladajte ju praktickými úlohami
  • Ukážte žiakom reálne využitie toho, o čom sa učia

 

  • Bonusový tip: Nech vás humor sprevádza