Mať všetkých 5 pokope, nepliesť piate cez deviate, nehasiť finančné ťažkosti o 5 minút 12 – všetci potrebujeme mať k peniazom vytvorený ten správny vzťah. Taký, v ktorom vieme svoje peniaze chrániť, kontrolovať a zároveň riadiť. Rozvážne, aktívne, ale nie ľahkovážne.

Všetci peniaze poznáme, no nie každý rozumie finančným vzťahom a súvislostiam. Informačný priestor a médiá sú presýtené protichodnými informáciami, pričom za mnohými nestoja nezávislí odborníci, ale obchodný záujem.

 

Chceme pomôcť ľuďom zorientovať sa vo svete peňazí. Vzdelávať, ponúkať užitočný obsah a poradenstvo.

5peňazí v skratke

V rámci projektu 5peňazí sa realizujú vzdelávacie aktivity na rôznych úrovniach. Medzi hlavné aktivity v roku 2021 patria:

  • neformálne finančné vzdelávanie pre stredné školy
  • vzdelávacie centrá 5peňazí v regiónoch Slovenska
  • portál Rady pre vás, kde nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o peniazoch
  • rôzne vzdelávacie projekty, materiály, testy, súťaže a videá
  • grantová schéma na podporu projektov finančného vzdelávania
  • vysokoškolský webinár InfoSWAP

Kto je za projektom

Projekt 5peňazí vytvorili experti Národnej banky Slovenska. Na tvorbe vzdelávacích aktivít a materiálov sa podieľajú aj odborníci z externého prostredia. Administrátorom projektu je Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Školiace strediská

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Národná 10
975 77 Banská Bystrica

0917 408 295
banskabystrica@5penazi.sk

Bohuslava Brenkusová Lektorka Banská Bystrica

Bohuslava Brenkusová

Dlhodobo sa venujem lektorskej činnosti a organizácii vzdelávacích programov pre mládež a iné cieľové skupiny. Spolupracovala som na vytváraní tréningov a realizácií medzinárodných rozvojových projektov. Aktívne sa venujem koučingu a neformálnemu vzdelávaniu.

Kremnica

Kremnica

Štefánikovo nám. 11/21
967 01 Kremnica

0903 850 832
kremnica@5penazi.sk

Agáta
Lešková Lektorka Kremnica

Agáta <br>Lešková

Vediem vzdelávacie centrum v  Múzeu mincí a medailí v Kremnici, kde zároveň pôsobím od roku 2009 ako sprievodkyňa. Ako múzejná pedagogička mám skúsenosti s neformálnym vzdelávaním mládeže. V múzeu pripravujem a realizujem vzdelávacie programy v oblasti histórie pre všetky vekové kategórie.

Košice

Košice

Slovenskej jednoty 14
041 41 Košice

0917 177 872
kosice@5penazi.sk

Denisa Francanová Lektorka Košice

Denisa Francanová

Mojou celoživotnou vášňou je pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich potenciál. Zapojila som sa do mnohých národných a medzinárodných projektov, ktorých súčasťou vždy bola aj oblasť finančnej gramotnosti. Tá je jedným z kľúčových nástrojov, ktoré človeku umožnia robiť múdre životné rozhodnutia.

Školenia v Bratislave

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

0917 667 143
bratislava@5penazi.sk

Ján Sedlák Koordinátor

Denisa Francanová

Lektorstvo mi prirástlo k srdcu už v mladom veku. Odvtedy ho robím s vášňou a rozvíjam ho s ohľadom na princípy neformálneho vzdelávania a koučingu.

V projekte 5peňazí vediem svoj tím tak, aby naše školenia finančnej gramotnosti boli kvalitné no zároveň mali aj ľudský rozmer. Rozumieť peniazom totiž nie je len o tom poznať ekonomickú teóriu, ale tiež byť schopný rozumieť sám sebe a svojím postojom k peniazom.

Médiá

Kontakt pre médiá

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
press@nbs.sk

IBV

Administrátor projektu

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava

Napíšte nám