Projekt NBS

Online vzdelávanie pre stredné školy

Spúšťame online finančné vzdelávanie pre žiakov stredných škôl, v ktorom si hravo i poučne predstavíme svet práce a peňazí.

Online vzdelávanie pre stredné školy

Ako ovplyvňuje výber povolania našu budúcnosť a finančné zabezpečenie? Aká je hodnota práce, z čoho sa skladá mzda a ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich? Zážitkové vzdelávanie s lektorkami 5 peňazí o príjme a práci určené pre žiakov stredných škôl zodpovie tieto a mnohé ďalšie otázky.

Počas 3 hodín online vzdelávania si vysvetlíme rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou, aké riziká na vás striehnu, ak napríklad nepriznávate celú výšku svojho platu, alebo ak si z rodinného rozpočtu neodkladáte na neočakávané situácie. Povieme si aj o daňovo-odvodovom systéme na Slovensku a vyskúšame spraviť finančné rozhodnutia primerané nášmu domácemu rozpočtu.

Vzhľadom na protiepidemické opatrenia je online vzdelávanie úvodnou fázou našich školení. Hneď ako to bude možné, začneme s interaktívnym vzdelávaním pre žiakov zo základných a stredných škôl priamo v Centrách 5 peňazí.

Z pohľadu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 online vzdelávanie napĺňa ciele:

Téma 2, čiastková kompetencia 1. úroveň 3: Žiaci dokážu rozlíšiť superhrubú, hrubú a čistú mzdu.

Téma 2, čiastková kompetencia 3. úroveň 3: Žiaci vedia charakterizovať daňový a odvodový systém v Slovenskej republike.

Téma 3, čiastková kompetencia 2. úroveň 2: Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky.

Téma 2, čiastková kompetencia 3. úroveň 3: Žiaci vedia identifikovať položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy.

Ako sa prihlásim na online vzdelávanie?

  1. Triedu žiakov prihlasuje vyučujúci, ktorý si dohodne termín s koordinátorkou alebo priamo s lektorkou. Kontaktovať ich môžete telefonicky (+421 917 667 143) alebo emailom na adresu: martina.hudakova@ibv-nbs.sk
  2. Online školenie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.
  3. Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.
  4. Žiaci sa na školenie pripájajú z domu. Je potrebné, aby bol každý účastník pripojený videom aj zvukom a k dispozícii mal počítač aj mobil.
  5. Veľkosť skupiny je obmedzená maximálne na 15 žiakov.
  6. Triedu je možné rozdeliť a skupiny odškoliť v rôznych termínoch.