Rozhovory

Peter Kažimír: O peniazoch chceme hovoriť

Peter Kažimír: O peniazoch chceme hovoriť
Zdroj: NBS

Vo finančnej gramotnosti máme vážne rezervy a Národná banka Slovenska má ambíciu stať sa hlavnou autoritou na jej zlepšovanie, hovorí jej guvernér Peter Kažimír.

Peter Kažimír: O peniazoch chceme hovoriť
Zdroj: NBS

Národná banka Slovenska spustila projekt 5peňazí. Aké sú jeho konkrétne ciele?

Projekt sme spustili prostredníctvom nášho Inštitútu bankového vzdelávania (IBV) a je to naša dobrovoľná iniciatíva zameraná na finančné vzdelávanie. V oblasti finančnej gramotnosti máme naprieč celou generačnou škálou vážne rezervy a NBS má ambíciu stať sa národnou autoritou aj motivátorom pre zlepšovanie finančnej gramotnosti ľudí. Ale keby som to mal povedať „rečou“ nášho projektu, tak chceme prispieť k tomu, aby mali občania pri narábaní s peniazmi „všetkých 5 pokope“, aby „neplietli 5-te cez 9-te“, alebo aby nehasili svoje prípadné finančné ťažkosti „o 5 minút dvanásť“. Tá päťka sa tam skrátka vyskytuje viackrát a je to zrozumiteľná symbolika.

Ako bude Národná banka Slovenska preverovať, či dochádza k plneniu stanovených cieľov?

Úprimne priznávam, že myšlienka takéhoto projektu a jeho prvotné kontúry siahajú do „predcovidovského“ obdobia. To znamená, že veľa vecí sme modifikovali v čase. Aj štart mal byť iný.  Projekt sa ale zatiaľ iba rozbieha a samozrejme máme nastavený mechanizmus sledovania výsledkov a budeme ich priebežne vyhodnocovať. Je to pomerne robustný projekt.

Prečo Národná banka Slovenska považuje za dôležité podporovať finančnú gramotnosť?

Prvotná myšlienka vzišla z prirodzeného nastavenia centrálnej banky. Kto iný, ak nie táto inštitúcia, má niesť vlajku finančného vzdelávania ľudí? Viem, že existujú aj rôzne projekty komerčných inštitúcií – a som im za to vďačný – ale NBS je predsa len niečo iné. Navyše teraz, keď sa celý svet ocitol v obruči pandémie, sa schopnosť porozumieť peniazom a rôznym finančným produktom stáva ešte naliehavejšou. Dnes obzvlášť naliehavo platí, že zlé, alebo nepremyslené rozhodnutie v oblasti financií, môže mať fatálne následky. Ale nakoniec – platilo to vždy a bude to platiť vždy. Pandémia – nepandémia, vždy je lepšie rozhodovať sa o peniazoch s čo najväčšou mierou poznania.

Celý rozhovor si prečítate na HNonline.sk