Správy

Prieskum z mája: 40 000 domácností si odložilo splácanie úverov

30.10.2020

Prieskum z mája: 40 000 domácností si odložilo splácanie úverov

Takmer každá desiata rodina hlási, že so splácaním bude mať v budúcom roku aj naďalej problém. Je preto veľmi dôležité nezabúdať na dostatočné rezervy a pripraviť si „finančný vankúš“.

Prieskum z mája: 40 000 domácností si odložilo splácanie úverov

Doma chýbajú stovky eur

Prieskum zadlžených domácností, ktorý NBS uskutočnila v máji 2020, ukázal, že koronakríza mala výrazný dopad aj na slovenské rodiny s úvermi a hypotékami. Pred pandémiou mali tieto domácnosti priemerný príjem okolo 1 670 eur, teraz mávajú na účtoch zhruba o 370 eur menej. Rodiny sa tieto straty snažili vykryť tak, že obmedzili svoje výdavky a míňali menej. Tie domácnosti, ktoré pocítili väčší pokles príjmov, vo veľkej miere využili odklad splátok z balíka kľúčových opatrení pred dopadmi koronakrízy. Išlo prevažne o rodiny, ktoré mesačne splácali vyššie sumy, v priemere 475 eur.

Horšie sú na tom podnikatelia

Od marca do júla sa s finančnými ťažkosťami pasuje 6,5 % domácností splácajúcich úvery, o odklad však požiadala len štvrtina z nich. Väčšinou žiadali o odklad splátok spotrebiteľských úverov (61 tisíc prípadov) a úverov na bývanie (51 tisíc). V domácnostiach, ktoré požiadali o odklad splátok, bolo zastúpených viac živnostníkov, prevažne figurovali ako spoludlžníci. Polovica podnikateľov dokonca svoj biznis zavrela, lebo nezvládla uniesť pokles príjmov. Zamestnanci žiadali o odklad , pretože takmer štvrtina z nich kvôli zníženým odmenám či príplatkom stratila veľkú časť príjmov. O odklad žiadali rovnako aj domácnosti, ktorým z príjmu zostávala nízka rezerva.

Rodiny, ktoré zatiaľ nepocítili dôsledky koronakrízy, by nemali zaspať na vavrínoch. Nezabúdajte na to, aby ste mali dostatočne veľký „finančný vankúš“, teda rezervu na horšie časy.

Problém so splácaním nezmizne

Odklad splátok sa odzrkadlil na zhruba 100 miliónoch eur, ktoré nešli na splátky a domácnosti si ich mohli „ponechať“ v rodinnej kase. Väčšina z nich očakáva, že sa k splácaniu vráti. Len okolo 9 % domácností aj naďalej predpokladá, že nebude schopných splácať svoje úvery ani po 9-mesačnom odklade splátok. Ide o 3 600 rodín a ohrozené sú úvery vo výške 120 miliónov eur. Analytici NBS však očakávali vyššie percento, s týmto číslom sa banky dokážu vysporiadať. Rodiny by si však mali uvedomiť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie a mali by svoju banku vopred kontaktovať a dohodnúť sa na ďalších podmienkach.

Zdroj: NBS

Splátky sú príliš vysoké

Kvôli koronakríze je naďalej ohrozených 7 % slovenských domácností. Ak by im totiž aj naďalej chýbali v rodinnom rozpočte peniaze z dôvodu výpadkov príjmov, nezvládali by súčasne splácať úvery a pokrývať si nutné životné výdavky. Najviac rizikové sú tie rodiny, ktoré mali problém so splácaním už pred krízou, čiže v porovnaní s príjmami mali vysoký podiel splátok. Poukazuje to na fakt, že vo svojich mesačných príjmoch nemali vytvorený dostatočný „finančný vankúš“ a viac ako 60 % míňali na splátky. Z mesačného príjmu by mala totiž domácnostiam zostať aspoň 40 % ako rezerva.

Zdroje:

Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu o očakávania zadlžených domácností

Prieskum zadlžených domácností

Titulná foto: Pexels