Správy

Prieskum z augusta: Ako ďalej s odkladom splátok?

31.10.2020

Prieskum z augusta: Ako ďalej s odkladom splátok?

Mechanizmus odkladu splátok sa ukázal ako veľmi účinný.

Prieskum z augusta: Ako ďalej s odkladom splátok?

Odklady splátok sú vítané

Hoci sa Európsky orgán pre bankovníctvo koncom septembra rozhodol už ďalej neusmerňovať banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov, Lex korona na Slovensku platí aj naďalej. O odklad splátok je teda možné požiadať stále a klienti nebudú evidovaní ako omeškaní. Ako ukázal prvý prieskum Národnej banky Slovenska o zadlženosti slovenských domácností z mája tohto roku, o odklad splátok požiadalo 40 000 z nich. Ku koncu júla bolo schválených 110 000 žiadostí o odklad u fyzických osôb a necelých 5 000 pri malých a stredných podnikoch. Druhý prieskum, ktorý sa uskutočnil v auguste na vzorke 1 003 domácností potvrdil, že odklady splátok sú u Slovákov vítané. Podiel zadlžených domácností, ktoré využili splátkové moratórium a neočakávajú zlepšenie svojej finančnej situácie, dokonca mierne vzrástol – z 9 % na 12 %. Čiže zhruba 4 800 domácností si myslí, že od budúceho roku nebude vládať ani naďalej svoje úvery splácať. Spolu tvoria 1 % zo všetkých zadlžených domácností na Slovensku.

Máme sa lepšie

Domácnosti, ktoré si nevybavili odklad alebo inú úľavu, z veľkej časti predpokladajú riadne splácanie svojich úverov od budúceho roka. Väčšina buď očakáva zlepšenie svojej finančnej situácie, alebo ani nezaznamenala zhoršenie. Z opýtaných domácností, ktoré si zatiaľ nevybavili odklad či inú zmenu, necelých 6 % očakáva alebo plánuje zmenu úverových podmienok. Pozitívnou správou, ktorá z prieskumu vzišla je, že domácnostiam sa výrazne zlepšila ekonomická a finančná situácia, dokonca väčšina z nich uviedla, že sa vrátila do „starých koľají“, v ktorých bola pred krízou. V prvej vlne prieskumu väčšina zadlžených domácností (90 % z tých, ktoré si vybavili odklad alebo inú zmenu a 60 % z ostatných) poukázala na zhoršenie finančnej situácie počas krízy (strata zamestnania, pokles príjmu a pod.). Tento podiel sa aktuálne znížil na približne tretinu v prípade oboch skupín. Aj spotreba domácností sa zotavila do veľkej miery na predkrízové úrovne.

Nezaspime na vavrínoch

Aj keď sa zdá, že najhoršie máme za sebou a odklad splátok sa javí byť nápomocný, treba byť obozretný a plánovať vždy pár krokov dopredu. Splácanie úverov a pôžičiek sa síce odložilo, ale skôr či neskôr si nás nájde. Prieskum v podstate ukázal, že veľa domácností nemalo vytvorené dôležité rezervy a nebolo tak schopných preklenúť ani relatívne krátky „krízový“ čas. Taktiež je potrebné myslieť aj na to, aby sme bezhlavo neprepadali možnostiam refinancovania našich úverov. Veľká časť splátok sa totiž takto presúva do dôchodkového veku, čo môže v budúcnosti spôsobiť rodinám problémy, nakoľko sa im v dôchodku zníži príjem a splátky im ostanú. Upozorňuje na to aj Národná banka Slovenska vo svojej májovej Správe o finančnej stabilite. Čím ďalej úver zasahuje za hranicu poberania dôchodku, tým významnejší je vplyv zníženia príjmu na schopnosť spotrebiteľa splácať. Zároveň sa zintenzívňuje riziko zdravotných komplikácií, ktoré môžu ďalej znížiť disponibilný príjem domácnosti.

Titulná foto: Pixabay