Kryptoškola

Sprievodca svetom stablecoinov

Sprievodca svetom stablecoinov

Môžu byť vôbec kryptoaktíva stabilné?

Sprievodca svetom stablecoinov

 

V poslednom čase sa veľa diskutuje o tzv. stablecoinoch. Ako už názov napovedá, malo by ísť o stabilné, resp. stabilnejšie kryptoaktíva. Čo konkrétne si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?

Kryptoaktíva sú známe tým, že ich cena výrazne kolíše. Stačí sa pozrieť na najznámejšie kryptoaktívum – bitcoin (BTC), ktorého cena sa za rok pohybovala v rozmedzí od 25 000 až do 65 000 €.  Ostatné kryptoaktíva sú spravidla ešte volatilnejšie (kolísavejšie), čo znamená, že ich cena sa mení ešte výraznejšie. Vďaka tejto vysokej volatilite je možné na kryptoaktívach výrazne zarobiť, ale aj prerobiť. V mnohých prípadoch však takáto cenová nestabilita nie je žiadaná a práve preto existujú aj stablecoiny.

Čo sú stablecoiny

Stablecoiny sú typom kryptoaktív, ktoré sú špecifické tým, že sa snažia udržiavať stabilnú hodnotu vo vzťahu k nejakému aktívu alebo ku košu aktív.  Týmto aktívom sú najčastejšie oficiálne meny (v kryptosvete často nazývane „fiat meny“), ako sú napr. euro či dolár. Hodnota stablecoinov však môže byť naviazaná aj na komodity, ako je napr. zlato či na iné aktíva.

Rozdielne typy stablecoinov

V súčasnosti existuje na trhu veľké množstvo stablecoinov, ktoré sa líšia aktívom, na ktoré sú naviazané, stabilizačným mechanizmom, spôsobom vzniku, ako aj v ďalších aspektoch. Kľúčovým rozlišovacím znakom medzi rôznymi stablecoinami je práve ich stabilizačný mechanizmus. Pod ním rozumieme spôsob zabezpečenia stability ceny stablecoinu. Najčastejšie je stabilita zabezpečená pomocou krytia inými aktívami. Zjednodušene si to môžeme predstaviť tak, že za každý vydaný stablecoin dostane vydavateľ finančné prostriedky, pomocou ktorých nakúpi aktíva, ktoré daný stablecoin kryjú. Ak chce majiteľ kryptoaktíva vymeniť stablecoin naspäť za finančné prostriedky, predá vydavateľ nakúpené aktíva a získané finančné prostriedky následne poskytne vlastníkovi výmenou za stablecoiny. Na trhu však máme aj také stablecoiny, ktorých stabilizačný mechanizmus nezahŕňa žiadne aktíva, ktoré by ich kryli.  Na základe stabilizačného mechanizmu môžeme stablecoiny zaradiť do nasledujúcich základných kategórií:

  • Stablecoiny kryté oficiálnymi menami

  • Stablecoiny kryté komoditami

  • Stablecoiny kryté kryptoaktívami

  • Algoritmické stablecoiny

Využitie

Pokiaľ má väčšina stablecoinov za cieľ mať rovnakú hodnotu ako oficiálne meny, aký je ich zmysel a prečo nestačia samotné oficiálne meny?  Hlavný dôvod je technický. Stablecoiny sú kryptoaktíva, kým klasické meny nie sú. Vďaka tomu je omnoho jednoduchšie ich zamieňať za iné kryptoaktíva. S dolárovým stablecoinom máte vo svete kryptoaktív omnoho väčšie možnosti, ako keby ste mali iba doláre na bankovom účte. Aj preto sa veľká časť obchodov s kryptoaktívami realizuje práve pomocou stablecoinov.

Príklad využitia stablecoinov

Obchodník je napr. presvedčený o tom, že kryptoaktívum ETH sa počas najbližšieho dňa posilní. Rozhodne sa teda nakúpiť ETH a po jednom dni vidí, že mal pravdu a ETH vzrástlo o 7 %. Rozhodne sa zrealizovať zisk a predať ETH. Pokiaľ ho predá napr. za bitcoin (BTC), tak riskuje, že cena BTC sa následne prepadne a vymaže mu  jeho zisk. Pokiaľ by ETH predal priamo za americké doláre, tak by sa pripravil o možnosť obchodovať na obchodných platformách, ktoré umožňujú iba výmenu jedného kryptoaktíva za iné kryptoaktívum, ako aj o využitie  v rôznych aplikáciách, tzv. decentralizovaných financií (DeFi), ktoré prijímajú iba kryptoaktíva. Pre takéhoto obchodníka je najvýhodnejšie predať svoje ETH za dolárový stablecoin ako napr. USDT. Vďaka tomu je na jednej strane okamžite pripravený využívať všetky možnosti, ktoré mu trh s kryptoaktívami ponúka, a na druhej strane sa nemusí obávať, že by mu medzičasom poklesla hodnota jeho prostriedkov.

Ďalším praktickým využitím stablecoinov sú medzinárodné transakcie. Pokiaľ ste niekedy posielali peniaze mimo EÚ, tak viete, že medzinárodné bankové prevody sú pomerne drahé a relatívne pomalé. Stablecoiny je však možné poslať rýchlo a lacno do ktorejkoľvek kryptopeňaženky kdekoľvek na svete.

Sú stablecoiny stabilné?

Akékoľvek využitie stablecoinov však vychádza z predpokladu, že stablecoiny sú stabilné. Pri žiadnom stablecoine však neexistuje garancia, že si udrží svoju hodnotu. Hoci pri niektorých stablecoinoch je toto riziko väčšie ako pri iných, žiadny stablecoin nie je úplne bezrizikový.

Vlastníci kryptoaktív sú spravidla uzrozumení s tým, že cena bežných kryptoaktív sa môže aj výrazne prepadnúť, ale pri stablecoinoch očakávajú stabilitu. Preto keď niektorý zo stablecoinov nedokáže udržať stabilitu, vlastníci zostávajú často zaskočení a zaznamenajú straty, s ktorými vôbec nepočítali.

Budúcnosť stablecoinov

Stablecoiny sa postupne stali dôležitou súčasťou trhu s kryptoaktívami. Ako trh v posledných rokoch rástol, narástla aj trhová kapitalizácia stablecoinov, ako možno vidieť v grafe nižšie.

Trhová kapitalizácia stablecoinov sa koncom mája 2022 pohybuje na úrovni presahujúcej 150 mld. amerických dolárov. Pokiaľ bude trhová kapitalizácia stablecoinov naďalej narastať a zároveň sa stablecoiny budú postupne integrovať do tradičného finančného systému, môžu dosiahnuť veľkosť, pri ktorej budú mať dosahy na finančnú stabilitu.

Aj toto je jeden z dôvodov, pre ktorý začínajú jednotlivé štáty postupne pristupovať k regulácii stablecoinov. Pre Slovensko je dôležitá najmä pripravovaná európska regulácia kryptoaktív (MiCA), ktorá by mala zaviesť relatívne prísne pravidla vo vzťahu k vydavateľom stablecoinov. Táto regulácia je už vo finálnej fáze legislatívneho procesu a práve ustanovenia o stablecoinoch by sa mali z celej regulácie začať uplatňovať ako prvé.

Budúcnosť stablecoinov však bude ovplyvnená aj pripravovanými digitálnymi menami centrálnych bánk (CBDC), ako je napríklad digitálne euro. Kým pri stablecoinoch neexistuje garancia, že si udržia stabilitu, pri CBDC žiadnu garanciu netreba, keďže pôjde o oficiálnu menu, ktorá nevyhnutne bude mať vždy rovnakú hodnotu bez ohľadu na to, či má fyzickú alebo digitálnu podobu. CBDC tak budú pre užívateľov bezpečnejšie a vďaka centralizácii by prevody s nimi mali byť zrejme aj rýchlejšie a lacnejšie. Nakoľko sa budú dať CBDC využívať pri obchodoch s kryptoaktívami, nie je v súčasnosti jasné, ale napriek tomu je pravdepodobné, že pre viaceré využitia zostanú stablecoiny vhodnejším prostriedkom. Stablecoiny tak budú mať svoje dôležité miesto aj v budúcnosti.  Ako táto budúcnosť bude vyzerať a ktoré stablecoiny uspejú, ukáže až čas.

Základná kategorizácia stablecoinov s vysvetlením

Stablecoiny kryté oficiálnymi menami

Najčastejšie sú stablecoiny kryté práve oficiálnymi menami. Ak ide napríklad o dolárový stablecoin, tak v tom prípade by mal byť krytý dolarovými rezervami v ekvivalentnej hodnote.  Pre každý token v hodnote jedného dolára v obehu by mal mať vydavateľ takéhoto stablecoinu rezervy v hodnote najmenej jedného dolára. Tieto rezervy sú spravidla tvorené vkladmi v bankách, štátnymi pokladničnými poukážkami či štátnymi dlhopismi. Rezervy by optimálne mali byť investované do bezpečných a vysoko likvidných finančných nástrojov, aby mohli byť v prípade potreby rýchlo a jednoducho vymenené za oficiálne meny. Do tejto kategórie patria najznámejšie stablecoiny ako sú Tether (USDT), USD Coin (USDC) a Binance USD (BUSD), ktoré majú aj najväčší trhový podiel.

Stablecoiny kryté komoditami

Stablecoiny môžu byť kryté aj fyzickými aktívami – komoditami. Najčastejšie sa využívajú drahé kovy ako je zlato, ale existujú aj stablecoiny kryté napr. ropou. Vydavatelia týchto tokenov deklarujú, že každý token v obehu je krytý ekvivalentnými rezervami v príslušných komoditách. Niektorí vydavatelia takýchto tokenov dávajú vlastníkom možnosť priamo vymeniť token za danú komoditu.

Stablecoiny zaradené do tejto kategórie nie sú len komoditami kryté, ale spravidla je ich cena na komodity aj naviazaná. Vzhľadom na to, že cena komodít nie je stabilná, ale v čase sa mení, tak aj cena týchto stablecoinov nie je stabilná. Výkyvy cien takýchto stablecoinov sú však spravidla výrazne nižšie ako pri väčšine ostatných kryptoaktív. Medzi najznámejšie stablecoiny kryté komoditami patria Tether Gold (XAUT) či PAX Gold (PAXG).

Stablecoiny kryté kryptoaktívami

Vzhľadom na to, že cena kryptoaktív je veľmi nestála, môže znieť pomerne prekvapivo, že existujú aj stablecoiny, ktorých stabilita je krytá práve kryptoaktívami. Stabilita je zabezpečená vďaka tomu, že tieto stablecoiny sú nadmerne kolateralizované, to znamená, že na vydanie stablecoinu v hodnote 1 € je potrebné zabezpečiť krytie vo výrazne vyššej hodnote, napr. 1,5 €. Pokiaľ aj dôjde k poklesu hodnoty kryptoaktíva, rezerva by mala stále presahovať hodnotu vydaných stablecoinov. V prípade, že hodnota kryptoaktív, ktoré zabezpečujú daný stablecoin, klesne pod stanovenú hodnotu, môžu byť tieto kryptoaktíva nútene predané v rámci tzv. likvidácie. Tento mechanizmus je však len jednou súčasťou stimulov, vďaka ktorým si stablecoiny kryté kryptoaktívami dokážu udržať stabilnú hodnotu vo vzťahu ku klasickým menám. Najznámejším stablecoinom krytým kryptoaktívami je DAI, ktorého cena je naviazaná na americký dolár.

Algoritmické stablecoiny

Stablecoiny kryté kryptoaktívami využívajú pomerne komplexný mechanizmus, ktorý má zabezpečiť, aby ich hodnota zostala stabilná. Základom tohto mechanizmu je krytie inými kryptoaktívami. Algoritmické stablecoiny tento koncept posunuli ešte o úroveň vyššie, keďže nie sú kryté žiadnymi aktívami.  Ako teda môžu zabezpečiť stabilitu?  Pomocou mechanizmov ponuky a dopytu. Najlepšie si to môžeme ukázať na najznámejšom algoritmickom stablecoine TerraUSD (UST), ktorý by mal byť naviazaný na americký dolár.

 

Keď cena UST presiahne jeden dolár, algoritmus motivuje užívateľov na výmenu sesterského tokenu LUNA za token UST, vďaka čomu sa zvýši ponuka UST v obehu, čo by malo viesť k zníženiu ceny. Keď naopak cena UST klesne pod 1 dolár, algoritmus motivuje užívateľov vymeniť UST za  token LUNA. Pri tejto výmene sa UST odstráni z obehu, čo by malo viesť k zvýšeniu ceny UST.

Taká bola teória a istý čas to takto fungovalo. V máji 2022 sa však UST dostal do problémov a odvtedy stratil 95 % svojej hodnoty, pričom vlastníci takýchto „stabilných“ tokenov prišli o miliardy eur. Kolaps UST však automaticky neznamená, že všetky algoritmické stablecoiny skončia rovnako.  Až budúcnosť ukáže, či takýto typ stablecoinov dokáže dlhodobo zabezpečiť stabilitu a nakoľko im budú užívatelia dôverovať.