Kryptoškola

Krátky slovník kryptoaktív

Krátky slovník kryptoaktív

S kryptotémou sa spájajú rôzne pojmy ako blockchain, technológia distribuovaných záznamov, elektronické peňaženky, bitcoinové adresy, verejné kľúče či privátne kľúče. Rozumiete, čo znamenajú?

Krátky slovník kryptoaktív

Pripravili sme pre vás slovník základných pojmov, s ktorými sa stretnete v našich článkoch o kryptoaktívach. Slovník je postupne rozširovaný tak, ako pribúdajú články ku kryptotéme.

Bitcoin

Pod týmto názvom sa skrývajú dve rôzne veci. Jednou z nich je platobný systém. Tento systém navrhol a zverejnil v roku 2009 Satoshi Nakamoto v dokumente známom ako  Bitcoin whitepaper. Systém je založený na tom, že ho neriadi žiadna autorita ako banka alebo štát a píše sa s veľkým prvým písmenom: Bitcoin. Využíva technológiu blockchain.

Bitcoinom sa tiež nazýva aj samotné platidlo, ktoré sa v tomto systéme využíva. Bitcoin je prvé a najznámejšie kryptoaktívum. Správne sa píše s malým začiatočným písmenom, tak ako ostatné meny. Bitcoin ako platidlo existuje len virtuálne. Mince, ktoré môžete vidieť na obrázkoch na internete, teda nie sú reálne a nemajú hodnotu, akú má skutočný bitcoin.

Bitcoinová peňaženka

Každý vlastník bitcoinu ho musí mať uložený v elektronickej forme. Využíva sa na to bitcoinová peňaženka. Je to softwér, teda program, ktorý  môžete využívať pomocou mobilu, počítača alebo špeciálnej hardvérovej peňaženky. Táto peňaženka je zabezpečená privátnymi kľúčmi, ktoré pozná len jej majiteľ.

Privátny kľúč

Heslo, ktorým sa podpisuje každá transakcia a pozná ho len vlastník kľúča.

Verejný kľúč

Slúži ako bitcoinová adresa a zjednodušene si ho môžete predstaviť ako číslo bankového účtu. Keď vám chce niekto zaslať bitcoiny, musí poznať vašu adresu, rovnako ako keď vám chce niekto zaslať peniaze, potrebuje poznať číslo vášho účtu.

Blokchain

Výraz vznikol spojením dvoch slov – block (blok) a chain (reťaz). V bitcoinovom systéme sa tento názov používa na označenie skupiny záznamov v databáze. Je to akási vnútorná architektúra bitcoinovej databázy, ktorá je vytvorená z blokov. Pribúdajúce transakcie sa formujú do samostatných celkov/blokov a tie sa pripájajú k predchádzajúcim. Každý blok sa končí jedinečným kódom, ktorým sa druhý blok začína. Vďaka tomu k sebe pasujú a nie je možné v databáze vykonávať spätné zmeny.

Slovo blockchain sa používa aj ako synonymum pre celú túto  databázu. Blockchain si môžete predstaviť ako súbor uložený na disku každého spolupracujúceho počítača, ktorý je prepojený pomocou internetu s ostatnými. V júni 2021  mal tento súbor veľkosť takmer 350 GB.

 

Titulná foto: Shutterstock