Finančné produkty

Mám prebytok peňazí. Čo s nimi?

Mám prebytok peňazí. Čo s nimi?

Pred investovaním dokonale spoznajte hodnotu svojho majetku a rozhodnite sa, akú máte odvahu riskovať.

Mám prebytok peňazí. Čo s nimi?

Neviete, čo s peniazmi? Niekto by vám mohol závidieť, vy si však uvedomujete, že peniaze sú zodpovednosť. Plánovať zhodnotenie prebytku financií je ale predsa len príjemnejšie, ako banku žiadať o odklad splátok. Ak aj vy patríte medzi tých šťastných a poškuľujete po sľubných výnosoch, budete si musieť na začiatku zodpovedať dôležitú otázku. Mám dosť peňazí, ale mám aj na to, aby som ich investoval? Takto si to overíte.

Ako zistím, že mám dosť

Každý mesiac vám váš príjem dovoľuje uhradiť včas všetky záväzky, dopriať si, čo potrebujete a ešte vám pekná sumička aj tak ostane. To môže byť prvým náznakom toho, že máte dostatok peňazí a môžete začať rozmýšľať o sporení alebo investovaní.

Priaznivý mesačný cash flow, teda tok hotovosti vašej domácnosti, ale nesmie byť jediným ukazovateľom. Pre spoľahlivé rozhodovanie budete počítať trochu viac.

V prvom rade musíte zistiť, aká je hodnota vášho majetku. Až potom sa dozviete, či máte naozaj dosť alebo si žijete nad pomery. Či si môžete skutočne dovoliť investovať, alebo by ste mali voľné peniaze radšej použiť na mimoriadnu splátku hypotéky. Zapnite kalkulačku, ide sa na to.

Ako prvé si spravte zoznam toho, čo vlastníte. Vlastníctvo, ktoré má hodnotu sa nazýva – aktíva. Do tejto položky si zaraďte hotovosť na bankovom účte, hmotný majetok, peniaze na vkladnej knižke, akcie, dlhopisy či podielové fondy. Všetko spolu spočítajte, potešte sa nad sumou – a ideme odpočítavať.

Od aktív teraz odrátajte vaše záväzky. Medzi ne patria, jednoducho povedané, vaše podlžnosti. Spotrebný úver, úver na bývanie, lízing, záporný zostatok na bankovom účte, kreditná karta… Aj tieto položky zrátajte a následne nimi ukrojte z vašich aktív.

Výsledok vám ukáže skutočnú hodnotu vášho majetku. Ste v kladných alebo záporných číslach? Ak ste v pluse, môžete investovať. Ak je pred výsledným číslom znamienko mínus, prebytočnú hotovosť radšej využite na splatenie úverov.

Peniaze navyše si môžete sporiť alebo ich investovať. Sporenie predstavuje pravidelné odkladanie časti príjmu. Sporenie so sebou, na rozdiel od investovania, neprináša riziko straty. Jeho cieľom je zvyčajne vytvoriť si finančnú rezervu do budúcnosti, prípadne našetriť na dovolenku či nábytok do domácnosti. Peniaze nemíňate, ale ani výrazne nezhodnocujete.

Otvorte si kalendár a výpis z účtu

Po stanovení hodnoty majetku sa ešte raz pozrite na tok vašich peňazí počas mesiaca. Viete, aký je váš čistý mesačný príjem? Opäť si do zoznamu môžete vpísať viacero položiek.

Prvou je vaša mzda, ku ktorej pripočítajte aj prípadné ďalšie zdroje – ak prenajímate byt alebo nebytové priestory, bude to nájomné, rátajú sa aj príjmy z podnikania, či úroky z banky… Podstatné je, aby to bol pravidelný príjem do vášho rodinného rozpočtu, s ktorým môžete bezpečne počítať.

Poďme na výdavky. Tie zvyčajne bývajú pestrejšie ako príjmy, ktoré sú spravidla stabilnejšie. Do výdavkov započítavame splátky úverov a náklady na živobytie. Tiež poplatky za internet, televíziu, telefón, členské vo fitness klube, ale aj ďalšie veci ako oblečenie, výdavky na zábavu či darčeky.

Takéto výdavky sú len málokedy pravidelné, pre lepší prehľad sa tak pozrite na obdobie posledných troch mesiacov a spravte si ich priemer.

Všetky výdavky odpočítajte od príjmu a získate ucelený prehľad o vašom mesačnom hospodárení. Ak ste v pluse a rovnako máte kladnú hodnotu majetku, môžete s čistým svedomím sporiť alebo investovať.

Máte zlatú rezervu? Ešte predtým, než sa pustíte do investície, mali by ste mať odloženú hotovosť vo výške vašich výdavkov za minimálne 3 mesiace, ideálne za 6 mesiacov. Peniaze si uložte napríklad na účet s krátkou výpovednou lehotou, aby ste ich mali poruke.

Poznajte svoj cieľ

Triezvo ste zhodnotili reálny stav vašich financií a rozhodli ste sa, že idete do toho. Investovať svoje financie správne je celá veda. Našim hlavným odporúčaním je – dôverujte odborníkom. Pripravte sa na to, že špecialisti vám položia viacero dôležitých otázok. Pred výberom vhodného produktu budete vypĺňať tzv. investičný dotazník.

Môžu sa vás pýtať:

  • aké finančné produkty poznáte,
  • koľko percent zo svojich úspor plánujete investovať,
  • či pri investovaní dávate prednosť vysokému výnosu alebo bezpečiu vašej investície,
  • ako často sledujete situáciu na kapitálových trhoch,
  • ako rozumiete mechanizmu obchodovania s cennými papiermi či dlhopismi,
  • aké sú vaše hlavné príjmy a mnoho ďalších otázok…

Ešte predtým je preto dobré zvolať rodinnú radu a prejsť si spoločne, aké máte ciele a očakávania. Má byť výsledkom investície dostatok peňazí na nové auto, krajšie bývanie, chcete v budúcnosti vašim deťom dopriať štúdium na prestížnej univerzite alebo si zabezpečiť blahobyt v dôchodkovom veku?

Ruka v ruke so stanoveným cieľom, ide aj čas, ako dlho chcete zhodnocovať svoje peniaze. Ak sa rozhodnete pre dlhodobé investovanie, môžete ísť aj do rizikovejších produktov. Tie z krátkodobého hľadiska môžu tvoriť stratu, ale z dlhodobého – pritom rátajte desiatky rokov – dokážu investorom priniesť nadpriemerný profit. Ste ochotní podstúpiť isté riziko? Alebo máte záujem o konzervatívnejšie investície a bude vám stačiť výnos na úrovni inflácie?

Výsledkom vašej investície má byť profit. Máte ale skutočne na to, aby ste podstúpili riziko? FOTO: Pixabay.com

Ponuky si porovnajte

Odborníci jednoznačne odporúčajú riziko rozložiť. A teda, keď investovať, tak nie všetko na jednom mieste. Pokiaľ máte dostatok peňazí, rozdeľte si ich do viacerých produktov.

Rovnako ako pri výbere poistenia, úveru či účtu, aj v prípade investícií si ponuky porovnávajte. Nepozerajte len na možné výnosy, ale aj na náklady spojené s ich vybavovaním. Pýtajte sa, aké sú poplatky za vedenie účtu, nákup a predaj cenných papierov, riadenie portfólia či správcovský poplatok a zdaňovanie.

Vaše investície môžu sprocesovať banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi či finanční sprostredkovatelia. Vždy sa pritom obracajte na finančné inštitúcie, ktoré sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Titulná foto: Pexels