Kryptoškola

Bitcoin: Módny trend alebo budúcnosť financií?

Bitcoin: Módny trend alebo budúcnosť financií?

Pripravili sme pre vás sériu článkov, v ktorých sa postupne dozviete o kryptoaktívach všetko od úplných základov.

Bitcoin: Módny trend alebo budúcnosť financií?

Strácate sa v množstve informácií o kryptoaktívach a kryptomenách, ktoré sú všade okolo? Čítate o nárastoch a poklesoch ich hodnoty, o akceptovaní či neakceptovaní obchodníkmi a počúvate rôzne názory na ich budúcnosť? V našej kryptoškole sa dozviete všetko o kryptoaktívach. Postupne a jednoduchým spôsobom.

V prvom článku sa dočítate viac o najznámejšej kryptomene – bitcoine.

 

Bitcoin s veľkým alebo malým B

Bitcoin je finančný experiment, ktorý sa začal v roku 2009. Cieľom bolo vytvoriť nový platobný systém, ktorý by umožňoval jednoduché platby priamo medzi účastníkmi, bez nutnosti spolupráce banky alebo inej autority. Tento systém sa označuje Bitcoin s veľkým začiatočným písmenom. Súčasne takto vznikla aj nová digitálna mena bitcoin. V základnej listine nazývanej Bitcoin Whitepaper, ktorú zverejnil Satoshi Nakamoto v roku 2008, sa určili pravidlá, podľa ktorých za určité úkony ako overovanie transakcií a zabezpečovanie siete dostanú účastníci odmenu v bitcoinoch. Tomuto procesu sa hovorí ťaženie bitcoinu.

Odkiaľ sa tie vyťažené bitcoiny vzali? Boli vytvorené systémom, jednoducho sa prehlásilo, že existujú. A keď existujú, tak sa môžu držať v elektronických peňaženkách. Podľa protokolu sa bitcoinov vytvorí celkovo maximálne 21 miliónov a budú pribúdať do obehu postupne na základe presne stanovených pravidiel, aby ich počet rástol kontrolovane. Do júna 2021 bolo vyťažených takmer už 19 miliónov bitcoinov a ich počet narastá o 6,25 bitcoinu približne každých 10 minút.

Ako to funguje?

Banka hrá v klasickom platobnom systéme dôležitú úlohu a vykonáva najmä tieto tri kľúčové funkcie:

•  overuje identitu toho, kto peniaze posiela, aby nebolo možné dať príkaz na prevod z účtu niekoho iného,

•  overuje, že človek, ktorý peniaze posiela, ich na účte aj naozaj má a v určitých prípadoch aj odkiaľ ich má,

•  stará sa o to, aby bol systém bezpečný a nebolo možné údaje v ňom meniť, napríklad podvodne si na účet pripísať peniaze.

 

Bitcoin je platobný systém nezávislý od finančných inštitúcií a tieto tri body vyriešil po svojom:

•  každý vlastník bitcoinu má pridelenú jednu alebo viac bitcoinových adries a privátne kľúče,

•  overovanie majiteľa adresy prebieha práve na základe privátneho kľúča. Ak pri podpise transakcie privátny kľúč súhlasí, tak sa jeho identita považuje za overenú,

•  pri každej transakcii určí odosielateľ bitcoinovú adresu, na ktorú sa majú poslať bitcoiny,

•  bitcoinová adresa je verejná, teda viditeľná pre všetkých v systéme a každý si môže pozrieť všetky prijaté a poslané bitcoiny, teda aj „zostatok“ v bitcoinoch na konkrétnej adrese. Bitcoinová adresa je tak ako priehľadný trezor, do ktorého každý vidí, ale len majiteľ ho vie privátnym kľúčom odomknúť a bitcoiny použiť,

•  záznamy o transakciách sa neuchovávajú v jednej inštitúcii, ale sú skopírované na všetky spolupracujúce počítače. Každý účastník systému má identickú kópiu celej databázy od prvej transakcie po poslednú a táto databáza je pravidelne aktualizovaná,

•  databáza je navyše rozdelená na menšie bloky takým spôsobom, ktorý prakticky neumožňuje dodatočné spätné zmeny záznamov.

•  Bitcoin je teda experimentálna forma platobného systému a peňazí, ktoré existujú ako záznam v databáze mimo bankových systémov. Táto databáza je skopírovaná na veľkom množstve počítačov, ktoré sú vzájomne prepojené cez internet. Počítače v systéme vlastnia bežní ľudia, ktorí sú súčasťou systému.

 

Ako prebiehajú platby?

Ak chce účastník niekomu poslať bitcoiny, pošle ich zo svojej bitcoinovej adresy pomocou bitcoinovej peňaženky. Odosielateľ transakciu „podpíše“ svojím privátnym kľúčom a transakcia sa rozpošle všetkým účastníkom v sieti, ktorí overia, či iniciátor transakcie je aj majiteľ danej adresy a či má dostatok bitcoinov a to nielen na samotnú transakciu, ale aj na zaplatenie poplatku za transakciu. Ak áno, transakcia prebehne a bitcoiny sa pripíšu na adresu prijímateľa.

Viac o tom, ako fungujú platby v Bitcoin systéme, sa dozviete v ďalšom článku.

Sú bitcoiny peniaze?

Každý štát má určené zákonné platidlo, teda peniaze, ktorými sa v ňom platí. Bitcoin nebol vytvorený ako zákonné platidlo, aj keď prednedávnom oznámil Salvador plán, ako prvá krajina na svete, uznať bitcoin za zákonné platidlo. Sú teda bitcoiny peniaze? Pozrime sa na to bližšie.
Podľa definície majú peniaze plniť tri základné funkcie. Sú najmä prostriedkom výmeny, zúčtovacou jednotkou a uchovávateľom hodnoty.

Prostriedok výmeny: bitcoin sa dá použiť ako platidlo za tovary a služby, no aj keď jeho akceptácia postupne rastie, dnes je možné ním platiť len niekomu, kto ho dobrovoľne akceptuje, a takýchto obchodníkov je stále málo. Platbu zákonným platidlom (v rámci SR – euro) vám naopak obchodník prijať musí.
Uchovávateľ hodnoty: hodnota bitcoinu bola doteraz oproti klasickým menám extrémne nestabilná. Jeho hodnota zatiaľ závisí výlučne od ponuky a dopytu, ktoré môžu byť výrazne ovplyvnené, napríklad aj mediálnymi vyhláseniami.
Zúčtovacia jednotka: bitcoin síce má oproti zákonným menám kolísavú hodnotu, v kryptosvete však bežne slúži ako zúčtovacia jednotka. Hodnota ostatných kryptoaktív sa často vyjadruje v bitcoinoch.

Tomu, či je bitcoin vhodný ako investícia, sa budeme venovať v samostatnom článku.

Systém bez centrálnej autority

V klasickom systéme peniaze vydáva centrálna banka, ktorá ich aj podporuje. Štát a centrálna banka vytvárajú podmienky na to, aby peniazom všetci verili – majú ochranné prvky, falšovanie je trestné, štát zabezpečuje ich tlač, výmenu a podmienky na existenciu a prevádzku bankových a platobných systémov. Centrálna banka zabezpečuje cenovú stabilitu a v nutných prípadoch podporuje aj hodnotu peňazí. Táto podpora je niečo, čo pri bitcoine chýba a aj z tohto dôvodu je hodnota bitcoinu a celkovo kryptoaktív taká premenlivá. Tvorcovia Bitcoinu však považovali práve skutočnosť, že v systéme nefiguruje žiadna centrálna autorita, za dobrú vec.

 

Výhody a riziká Bitcoinu

Vlastnosti systému, ktorý funguje od roku 2009, môže niekto považovať za výhodné a iný naopak za problematické. Preto nie je jednoduché povedať, aké sú hlavné výhody či nevýhody Bitcoinu. Vo všeobecnosti ho viete opísať nasledujúco:

•  je založený na elegantnej technológii, ktorú nespravuje a neovláda žiadna konkrétna inštitúcia alebo vláda,

•  počet vyťažených bitcoinov je vopred limitovaný na 21 miliónov, čo môže slúžiť ako mechanizmus proti inflácii,

•  Bitcoinový protokol presne stanovuje, koľko nových bitcoinov sa s každým vyťaženým blokom dostáva do obehu a budúce pribúdanie bitcoinov do obehu je dopredu známe,

•  systém udržuje relatívnu anonymitu majiteľov bitcoinu, ktorých reprezentujú len verejné časti šifrovacích kľúčov,

•  systém poskytuje ľahkosť prevodov bez ohľadu na fyzické hranice štátov,

•  hodnota bitcoinu je v čase veľmi premenlivá, čo z neho robí vysoko špekulatívnu investíciu,

•  trh s kryptoaktívami nie je zatiaľ regulovaný vládami, tie však zvažujú možnosť ich budúcej regulácie,

•  Bitcoin je vzhľadom na obrovskú spotrebu elektrickej energie nutnej na jeho ťažbu nešetrný k životnému prostrediu.