Investovanie

Ako postaviť základy svojho investovania

Ako postaviť základy svojho investovania

Pred kvalitným investičným rozhodnutím si musíte stanoviť priority.

Ako postaviť základy svojho investovania

S investovaním je to ako so stavaním domu. Existujú tri hlavné otázky, ktoré si musíte zodpovedať, ešte kým začnete investovať alebo stavať. Je v tom však jeden háčik. Nemôžete mať na všetky tri uspokojivú odpoveď. Musíte si totiž vybrať dve.

Rýchlosť, kvalita a cena

Predstavte si, že sa naozaj chystáte stavať dom. Hneď na začiatku si musíte zvoliť stratégiu. Musíte zvažovať rýchlosť, s akou chcete dom postaviť, cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť, a požadovanú kvalitu domu. Dôležité je to preto, lebo každý by chcel postaviť dom rýchlo, lacno a kvalitne. Časom však zistí, že to nie je možné. Aj pri veľkej snahe sa jedna z týchto vecí nepodarí.

Môžete postaviť dom rýchlo a kvalitne, bude to však drahé. Ak by ste chceli stavať kvalitne a lacno, bude to jednoducho dlho trvať. Ak si naopak vyberiete možnosť stavať lacno a rýchlo, bude výsledok pravdepodobne menej kvalitný. Potrebujete si preto vybrať dve priority z týchto troch.

Investičný trojuholník

Veľmi podobné je to aj s investovaním. Musíte si vybrať dva parametre z týchto troch:

• výnos

• riziko (krátkodobá kolísavosť hodnoty investície)

• likvidnosť (rýchlosť, akou viete investíciu kúpiť a predať)

Ak chcete pri investovaní dosahovať dlhodobo vyšší výnos a nechcete, aby hodnota vašej investície krátkodobo kolísala (zo dňa na deň, z týždňa na týždeň), bude takáto investícia menej likvidná (budete ju kupovať alebo predávať niekoľko týždňov až mesiacov). Typickým príkladom sú investície do nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti prinášajú atraktívny výnos,  zo dňa na deň sa ich cena výrazne nemení, no nákup alebo predaj potrvá aj niekoľko týždňov až mesiacov.

Výnos investície

Výnosy (výkonnosť) investície, vyjadrené v percentách z investovanej sumy. Skladá sa z rozdielu nákupnej a predajnej ceny investície a prípadného iného príjmu ako dividendy alebo úroky, ak ich konkrétna investícia vypláca. Je to odmena investora za podstúpené riziko a za obetovanú likviditu.

Ak naopak chcete dosiahnuť zaujímavý výnos, ale požadujete vysokú likviditu (chcete mať možnosť kúpiť/predať investíciu za krátky čas), vaša investícia bude krátkodobo riziková (jej hodnota sa bude zo dňa na deň celkom rýchlo meniť). Typickým príkladom sú investície do likvidných akciových titulov obchodovaných na burze. Dlhodobo prinášajú investorom v priemere nadštandardné výnosy, viete ich kúpiť alebo predať za jeden či dva dni, no krátkodobo ich cena vie veľmi výrazne kolísať.

Riziko investície

Vyjadruje mieru neistoty, že investor stratí určitú časť investovanej sumy, pripadne, že sa investícia nebude vyvíjať podľa jeho očakávaní. Odmenou za podstúpené vyššie riziko je obvykle vyšší potenciál výnosu.

Ak nechcete, aby vaša investícia krátkodobo kolísala a chcete ju mať aj veľmi likvidnú (rýchlo speňažiteľnú), bude mať nízky výnos. Typickým príkladom sú peniaze na bežnom účte v banke alebo vysoko likvidné bezpečné krátkodobé štátne dlhopisy. Peniaze sú okamžite dostupné, ich hodnota sa krátkodobo nemení, ale dosiahnutý výnos bude nízky.

Likvidita investície

Schopnosť investície (investičného nástroja) premeniť sa na hotovosť, teda s akou ľahkosťou sa dá investícia predať. A to bez významných pohybov jej ceny, bez straty jej hodnoty a v čo najkratšom čase s čo najmenšími nákladmi.

Investovať je ako stavať dom. Musíte si najskôr vybrať, ktoré dva z troch faktorov sú pre vás tie dôležitejšie (výnos, riziko, likvidnosť). Pripravíte si tak dobré základy na kvalitné investičné rozhodnutie.

 

Tento článok vznikol v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností.

Titulná foto: Shutterstock