Správy

Rozbehni omamy: Aj my sme prispeli na pomoc deťom na ceste von z chudoby

06.06.2023

Rozbehni omamy: Aj my sme prispeli na pomoc deťom na ceste von z chudoby

Aj tento rok sme sa spolu s vami zapojili do zbierky Rozbehni omamy! Ďakujeme.

Rozbehni omamy: Aj my sme prispeli na pomoc deťom na ceste von z chudoby

 

Okrem dlhodobej partnerskej spolupráce s neziskovou organizáciou Cesta von na projekte FILIP sme sa s kolegami z Národnej banky Slovenska a Nadácie NBS zapojili do dobročinnej aktivity Rozbehni omamy. Cesta von túto zbierku organizuje pravidelne počas mája, aby mohla do svojho projektu pribrať nové omamy a pomáhať väčšiemu počtu detí a rodín bojujúcich s generačnou chudobou.

V tomto roku Cesta von rozšírila tím o 12 omám a organizácia tak dokáže pomôcť ďalším 200 deťom. Spolu tak už 44 omám pomáha viac ako 900 deťom, narodeným do chudobných osád vyrovnať sa so svojím štartom v živote. S cieľom úspešne rozbehnúť program Omamy v nových komunitách potrebovala Cesta von pomoc a prišla s ideou zbierky Rozbehni omamy.

Kto sú omamy?

Omamy sú ženy, pochádzajúce priamo z vylúčených komunít, ktoré sú vyškolené a zamestnané na čiastočný úväzok. V rodinách postihnutých generačnou chudobou pracujú s deťmi od narodenia do troch rokov a s ich matkami. Prostredníctvom rôznych hier a aktivít podporujú rozvoj mozgu, jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych schopností, socio-emocionálnej oblasti a jazykov. Cieľom projektu Omamy je zlepšovať všetky aspekty rozvoja detí v chudobných segregovaných komunitách v ranom veku a pripravovať ich na škôlku a školu. V týchto segregovaných komunitách žije až 87 % obyvateľov pod hranicou chudoby, čo predstavuje významné riziko pre rozvoj detí. Program sa snaží zlepšiť všestranný rozvoj detí a vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Aj tento rok sme úspešne naplnili finančný cieľ našej zbierky 5peňazí a NBS pre Rozbehni omamy. Vďaka vašej podpore a podpore kolegov sme dokázali pomôcť rozvíjať potenciál detí žijúcich v chudobných podmienkach. Symbolicky sme prispeli prostredníctvom behu s trasou dlhou 5 km a štartovného daru, ktorý bol venovaný deťom narodeným do generačnej chudoby.

Chceli by sme sa vám úprimne poďakovať za vašu podporu, ktorá nám umožnila dosiahnuť náš cieľ. Vaša solidarita a snaha umožnili pomáhať deťom a pomôcť im vykročiť z bludného kruhu chudoby.