Správy

Videokurz z grantu 5peňazí pomáha zmúdrieť tisíckam stredoškolákov

16.03.2023

Videokurz z grantu 5peňazí pomáha zmúdrieť tisíckam stredoškolákov

Na prahu dospelosti prichádzajú naše prvé vlastné finančné rozhodnutia. Primeraná úroveň finančnej gramotnosti je preto dôležitá už v mladom veku.

 

Jedným z úspešných uchádzačov prvej grantovej výzvy 5peňazí z roku 2021 je edukačný portál Zmudri. V slovenskom prostredí ide o unikátny koncept, ktorý mladým ľuďom prináša vzdelávanie vo forme a v jazyku, ktorému rozumejú a je im blízky. V porovnaní s predošlými generáciami trávia na internete enormné množstvo času, počas ktorého konzumujú obrovský objem informácií. Každý príspevok postupne formuje ich názory, vkus a pohľad na budúcnosť. Zmudri mladým pomáha lepšie sa pripraviť na reálny život v dospelosti tým, že pre nich vytvára hodnotný obsah, aby svoj čas na internete trávili zmysluplne. Krátke videokurzy zrozumiteľnou a pútavou formou ozrejmujú skutočnosti z rozmanitých oblastí ľudského života a spoločnosti. Na odľahčenie sú videá doplnené množstvom humorných vsuviek.

Zmudri vo financiách

Cieľom grantového projektu bolo vytvoriť sériu videokurzov zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, ktorí stoja na prahu dospelosti a začínajú robiť finančné rozhodnutia. Okrem toho projekt počítal s vytvorením metodických materiálov k jednotlivým kurzom pre učiteľov, ktoré budú použiteľné v offline aj online vyučovaní. Videá sú krátke, výstižné a informačne nezahlcujúce, ale zároveň ponúkajú priestor a nabádajú na ďalšie zamyslenie.

Výsledkom projektu je vzdelávacia séria piatich videí s doplňujúcimi materiálmi a aktivitami pre školy. Záujemcovia ju nájdu na portáli Zmudri, kde je k dispozícii v ucelenej podobe aj s kvízmi na overenie nových vedomostí, prípadne na YouTube ako samostatné videá. Kurzy pokrývajú dôležité peňažné témy ako zarábanie, šetrenie, investovanie, požičiavanieplatobné karty formou, ktorá je v čase youtuberov a influencerov vyhľadávaná a zároveň projekt pomáha učiteľom oživiť hodiny venované finančnému vzdelávaniu.

Absolvujte celý kurz Zmudri

 

Od zverejnenia majú videá na portáli YouTube spolu vyše 44 000 vzhliadnutí. Kompletný kurz vrátane kvízov na portáli Zmudri absolvovalo vyše 3 900 žiakov, pričom drvivá väčšina (88 %) dosiahla úspešnosť nad 90 %. Metodické materiály pre pedagógov boli distribuované 10 000 učiteľom, vďaka čomu boli kurzy použité v rámci vyučovania už na vyše 264 školách.

Všetky videá a kvízy ostávajú k dispozícii online, takže žiaci sa k nim naďalej dostanú na vyučovaní alebo samostatne. Vzniknuté metodiky a vzdelávacie materiály získali pozitívnu spätnú väzbu od učiteľov a zvýšili dopyt po témach finančnej gramotnosti počas vyučovania. Na základe tohto realizátor projektu nad rámec grantu zaradil videokurzy do svojho programu Zmudri do škôl.

Granty od NBS

Aktuálne grantové výzvy na podporu finančnej gramotnosti alebo vedy a výskumu vždy nájdete na webe Nadácie NBS.

Podrobné informácie o realizovanej grantovej výzve 5peňazí (GS-2021-V1) nájdete na tomto odkaze.