Správy

Ako vyzeral prvý školský polrok vo vzdelávacích centrách?

10.02.2023

Ako vyzeral prvý školský polrok vo vzdelávacích centrách?

Enormný záujem škôl o zážitkové vzdelávanie od 5peňazí pretrváva.

Ako vyzeral prvý školský polrok vo vzdelávacích centrách?

 

Aktuálny školský rok 2022/23 sa už prehupol do druhého polčasu, teraz prvýkrát bez jednodňovej prestávky na oddych. Zároveň je to prvý ročník bez výraznejších protipandemických opatrení, preto učitelia naplno využívajú možnosti prezenčnej výučby v škole i mimo nej. Tempo školských dní držia aj lektori finančného vzdelávania.

Do regionálnych centier 5peňazí v Kremnici, Banskej Bystrici, KošiciachBratislave denne prichádzajú triedy základných i stredných škôl z celého Slovenska. Tu nachvíľu vybočia z bežného rozvrhu a naši lektori im pútavým spôsobom odovzdajú dôležité poznatky, ktoré si priamo na mieste overujú zážitkovou formou. Vzdelávacie aktivity pomáhajú u detí budovať tzv. money mindset, čiže finančné myslenie. Jeho podstatou je chápať peniaze nielen ako čísla a platidlá, ale vnímať aj to, čo pre nás znamenajú a aké hodnoty nám prinášajú.

Od septembra do januára sme vzdelali 1 849 žiakov základných a stredných škôl, ktorí absolvovali vzdelávacie moduly osobne alebo v online forme, alebo sa zúčastnili na exkurziách. Okrem toho sa v novembri konal 3. ročník Dní finančných spotrebiteľov, počas ktorého sme pripravili v priestoroch NBS program pre mládež aj dospelých. Oproti našim pravidelným vzdelávacím formátom sa žiakom počas DFS venoval rozšírený tím lektorov, vďaka čomu boli aktivity ešte atraktívnejšie a zábavnejšie.

V tomto momente je lektorský tím už naplno vyťažený vzdelávaním v druhom polroku a ich kalendár sa veľmi rýchlo zapĺňa. Ponuku modulov a prihlásenie nájdete na webe 5peňazí v sekcii Pre školy.

Zdroj titulnej fotografie: archív NBS