Správy

Banská Bystrica sa môže pochváliť novým centrom finančnej gramotnosti 5peňazí

01.09.2021

Banská Bystrica sa môže pochváliť novým centrom finančnej gramotnosti 5peňazí

Národná banka Slovenska vytvorila v Banskej Bystrici moderný priestor, ktorý prispieva k rozvoju a koordinácii konceptu finančnej gramotnosti na Slovensku.

Banská Bystrica sa môže pochváliť novým centrom finančnej gramotnosti 5peňazí

Nové centrum v banskobystrickej pobočke NBS otvorilo svoje brány žiakom v školskom roku 2021/2022 a poskytuje moderný priestor na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Priestory vzdelávacieho centra sú prispôsobené vzdelávacím potrebám návštevníkov, no myslia aj na oddych medzi výučbou. Deti si tu môžu napríklad zahrať basketbal.

„Deti a mládež učíme praktickým zručnostiam, napríklad ako zaobchádzať s vreckovým či ako zostavovať domáci rozpočet. Zároveň ich motivujeme na zodpovedný prístup k peniazom, rozmýšľanie nad budúcnosťou a ďalšie hodnoty. Dôraz kladieme na praktické využitie poznatkov a ich prepojenie s realitou,“ vraví Bohuslava Brenkusová, lektorka centra 5peňazí v Banskej Bystrici.

Centrum 5peňazí sa nachádza v historickej budove expozitúry Národnej banky Slovenska. Budova je výnimočná nielen svojou architektúrou, ale aj dôležitou úlohou, ktorú zohrávala počas druhej svetovej vojny. Stala sa dočasným miestom, kde sa ukrývala veľká časť zlatého pokladu a slovenských obehových korún.

V súčasnosti expozitúra zabezpečuje prostredníctvom pokladničnej činnosti dostatočný počet, kvalitu a štruktúru eurobankoviek a euromincí pre potreby verejnosti a ekonomiky. Na tomto mieste sa tiež okrem iného vymieňajú poškodené eurobankovky, odoberajú falzifikáty či vymieňajú slovenské bankovky a slovenské pamätné mince za euro.

Centrum 5peňazí Banská Bystrica

Národná 10

975 77 Banská Bystrica

0917 408 295

banskabystrica@5penazi.sk