Správy

NBS spustila finančné vzdelávanie žiakov v centre 5peňazí v Kremnici

02.09.2021

NBS spustila finančné vzdelávanie žiakov v centre 5peňazí v Kremnici

V jedinečných priestoroch Múzea mincí a medailí NBS sa v školskom roku 2021/2022 začali žiaci základných aj stredných škôl učiť o peniazoch.

NBS spustila finančné vzdelávanie žiakov v centre 5peňazí v Kremnici

Unikátne centrum 5peňazí v Kremnici je priestor vytvorený špeciálne pre potreby vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Nachádza sa priamo v Múzeu mincí a medailí NBS, vďaka čomu si žiaci môžu obzrieť aj numizmaticko-medailérsku expozíciu múzea, ktorá ponúka unikátnu zbierku platidiel z územia dnešného Slovenska a ucelenú kolekciu všetkých mincí razených v kremnickej mincovni pre územie dnešného Slovenska, od stredoveku po súčasnú euromenu.

Svetom peňazí sprevádza žiakov formou neformálneho vzdelávania skúsená lektorka Agáta Lešková, ktorá v múzeu pôsobí aj ako sprievodkyňa.

„Pri vzdelávaní mládeže sa snažím vidieť danú problematiku z ich uhla pohľadu. V prostredí múzea sa učíme prostredníctvom zážitku a experimentu,“ približuje Agáta Lešková, lektorka vzdelávania 5peňazí v Kremnici.

Jedným z nezvyčajných zážitkov, ktoré poskytuje Múzeum mincí a medailí, je možnosť sfárať aj do banskej časti múzea, kde si v priestoroch modelových štôlní môžu návštevníci prezrieť proces ťažby a produkcie drahých kovov v Kremnici používaných na výrobu kremnických mincí.

Nadšencov histórie zaujme aj múzejná expozícia Líce a rub peňazí, ktorá je stálou numizmaticko-historickou expozíciou v historickom centre Kremnice, inštalovanou v pôvodne meštianskom dome z prelomu 14. a 15. storočia.

Objekt múzea svojím interiérom a exteriérom spája prvky histórie s modernou architektúrou. Veľká obnova premenila jednoposchodový meštiansky dom na päťposchodovú modernú expozíciu s ponukou nosných tém z oblasti numizmatiky, medailérstva, dejín baníctva a dejín mesta Kremnica. Múzeum je vybavené výťahom, oddychovou zónou, vzdelávacím centrom 5peňazí a je využiteľné pre rôzne typy vzdelávacích a kultúrnych podujatí.

Centrum 5peňazí Kremnica

Štefánikovo nám. 11/21

967 01 Kremnica

0903 850 832

kremnica@5penazi.sk