Správy

V Košiciach sme otvorili nové vzdelávacie centrum 5peňazí

01.09.2021

V Košiciach sme otvorili nové vzdelávacie centrum 5peňazí

Už aj žiaci v košickom regióne majú možnosť využiť jedinečné vzdelávanie v priestoroch expozitúry Národnej banky Slovenska a naučiť sa viac o peniazoch i hospodárení s nimi.

V Košiciach sme otvorili nové vzdelávacie centrum 5peňazí

Národná banka Slovenska sprístupnila svoju pobočku v Košiciach na vzdelávanie verejnosti. Vytvorila centrum 5peňazí, v ktorom skúsená lektorka Denisa Francanová vzdeláva žiakov základných a stredných škôl v oblasti financií.

„Peniaze sú súčasťou nášho života a každý človek nesie zodpovednosť za to, ako múdro ich bude spravovať. Prečo je dôležité im rozumieť? Je to ako stavba domu. Nemôžeme postaviť strechu, ak nemáme položené základy,“ vraví Denisa Francanová, lektorka centra 5peňazí v Košiciach.

Moderné priestory a technologické vybavenie tréningového centra sú prispôsobené vzdelávacím potrebám návštevníkov a pomôžu im zážitkovou formou zorientovať sa v otázkach o peniazoch. Inovatívna výučbová metóda kladie dôraz nielen na vedomosti, ale predovšetkým na získavanie praktických zručností a budovanie hodnotového systému.

Vzdelávacie centrum sa nachádza v budove expozitúry NBS. Po vzniku Slovenskej republiky to bola prvá novovybudovaná stavba centrálnej banky na Slovensku. Slávnostné otvorenie bolo v roku 1996, keď bola budova zároveň vyhlásená Stavbou roka ´96. Je to jedna z prvých budov, ktoré mali strešnú záhradu. Pri rekonštrukcii Východoslovenského múzea bol v trezore expozitúry uložený „Košický zlatý poklad“.

V súčasnosti expozitúra zabezpečuje prostredníctvom pokladničnej činnosti dostatočný počet, kvalitu a štruktúru eurobankoviek a euromincí pre potreby verejnosti a ekonomiky. Na tomto mieste sa tiež okrem iného vymieňajú poškodené eurobankovky, odoberajú falzifikáty či vymieňajú slovenské bankovky a slovenské pamätné mince za euro.

Centrum 5peňazí Košice

Slovenskej jednoty 14

041 41 Košice

0917 177 872

kosice@5penazi.sk