Magazín

Zaujímavosti z Kremnice: Banky a peniaze v minulosti

Zaujímavosti z Kremnice: Banky a peniaze v minulosti

V spolupráci s Múzeom mincí a medailí v Kremnici sme pripravili pár zaujímavostí o peniazoch a hospodárení z minulosti.

Zaujímavosti z Kremnice: Banky a peniaze v minulosti

Viete, prečo vznikli banky a odkiaľ pochádza ich názov?

Banky ako inštitúcie vznikali z potreby ľudí vytvoriť bezpečné miesto na uloženie a ochranu svojich peňazí. Prvé banky fungovali už v Babylone, keď sa za miesto bezpečného odkladania cenností považovali chrámy. Starovekí Rimania za takéto miesto určili budovu Kapitolu. Egypťania platili obilím, ich bankami boli štátne obilnice.

Slovo banka v pôvodnom il banco je z obdobia starovekého Ríma a pôvodne označovalo lavicu, na ktorej mali vtedajší bankári rozložené mince z drahých kovov a váhy na určenie ich hodnoty. Najstaršia banka, ktorá vznikla z dôvodu požičiavania peňazí chudobným a ľuďom v núdzi za minimálne úroky, bola založená v 15. storočí v Taliansku. Slovo bankrot je zas odvodené z talianskeho banccrota a znamená zhnitý stôl.

Zaujímavý je aj pôvod slova peniaze. Peniaz je prekladom slova pekus, pekúnia, čo je v slovenskom význame hovädzí dobytok/krava. Práve zvieratá totiž mali v minulosti dôležitú úlohu v menovom systéme našich predkov. Okrem nich sa na trhu platilo aj železnými hrivnami či ľanovým plátnom, od ktorého je odvodené slovo platiť.

Pozrite si časovú os peňazí na území Slovenska.