Magazín

Zaujímavosti z Kremnice: Ako pracovali baníci v Kremnici

Zaujímavosti z Kremnice: Ako pracovali baníci v Kremnici

V spolupráci s Múzeom mincí a medailí v Kremnici sme pripravili pár zaujímavostí o peniazoch a hospodárení z minulosti.

Zaujímavosti z Kremnice: Ako pracovali baníci v Kremnici

Povolania v stredoveku boli iné, ako dnes. Bez počítačov a modernej techniky sa pracovalo viac fyzicky.

Baníctvo bolo slobodné povolanie, súvisiace s ťažbou kremnického zlata a striebra. Z vyťažených kovov sa v minulosti v Kremnici razili svetoznáme zlaté a strieborné mince. V stredoveku sa v priemere vyprodukovalo okolo 140 kilogramov zlata ročne, aj keď v niektorých rokoch 14. storočia sa kremnickým baníkom podarilo vyťažiť až okolo tisíc kíl.

Práca baníkov bola fyzicky náročná a slabo platená. Banskí robotníci boli na prácu najímaní týždenne a pracovali v troch zmenách s nástupom o 8.00, 16.00 a 24.00 hodine. Príchod na pracovisko bol oznamovaný klopaním na signalizačné zariadenie, ktoré sa volalo klopačka. Ak sa baníci omeškali, boli potrestaní fyzickými trestami a týždenným väzením.

Pracovisko baníkov bolo aj stovky metrov pod zemou. Osvetlené bolo len svetlom sviečok, faklí a neskôr kahancov. Ich plameň slúžil aj na kontrolu prítomnosti kyslíka v bani. Prácu v bani komplikovali banské nešťastia – požiare či závaly, pri ktorých zahynuli stovky baníkov. Mnohí robotníci trpeli banskou chorobou – silikózou pľúc a v dôsledku slabej výživy a namáhavej práce umierali mladí, vo veku okolo 40 rokov.

V baniach popri otcoch pracovali aj ich synovia už od veku 8 – 10 rokov. Obutie a odetie baníkov bolo jednoduché a biedne. Pre baníka bol charakteristický ošliador– kožená zástera, ktorou sa baníci pri práci opásali a slúžila pri zbieraní nalámanej rudy alebo na presun šmýkaním v baniach nadol. Typické boli aj banícke dreváky, ktoré si obúvali naboso, alebo si nimi chránili topánky pred poškodením.

Za slušný plat bol v stredoveku považovaný 1 zlatý týždenne, čo mali napríklad povolania ako rytec v mincovni, kat, kňaz, mestský sluha či strážca na veži. Plat baníka bol 2,5 zlatého mesačne. Ročný príjem panovníka (napr. Mateja Korvína) bol približne 80 tisíc zlatiek ročne.

V bežnom živote v 15. storočí sa za dukáty (1 zlatý dukát = 100 denárov) dalo nakúpiť takto:

  • 1 kôň za 3 – 8 zlatiek
  • 1 cent (63 kg) soli za 4 zlaté
  • hus alebo sliepka za 1 denár
  • chlieb rovnako za 1 denár
  • honosný dom stál v Kremnici v 15. str. 200 – 300 zlatých, jednoduchší 12 zlatiek