Správy

11. ročník kampane Global Money Week prebehol vo veľkom štýle

29.03.2023

11. ročník kampane Global Money Week prebehol vo veľkom štýle

Národná banka Slovenska sa stala medzinárodným koordinátorom a podarilo sa jej spojiť organizácie a školy naprieč celým Slovenskom.

11. ročník kampane Global Money Week prebehol vo veľkom štýle

 

Medzinárodná kampaň na podporu finančného vzdelávania, ktorú každoročne organizuje OECD vo viac ako 176 krajinách, sa aj tento rok rozšírila o slovenských partnerov. Národnej banke Slovenska sa ako národnému koordinátorovi a podarilo spojiť organizácie a školy naprieč celým Slovenskom.

Národná banka spojila až 85 partnerov

Ku kampani sa pripojilo až 85 škôl a organizácií, ktoré v týždni od 20. do 26. marca realizovali vzdelávacie aktivity alebo aktivity na propagáciu finančného vzdelávania. Každý partner si pripravil vlastné podujatia, workshopy alebo prednášky. Rovnako prebiehali aktivity pod programom 5peňazí a sprievodná online kampaň pre verejnosť.

Zoznam zapojených partnerov

Aktivity Národnej banky

Národná banka Slovenska sa venuje vzdelávaniu na dennej báze. Neformálne finančné vzdelávanie pre základné a stredné školy prebieha v centrách 5peňazí v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici a Kremnici už od roku 2019. Počas týždňa finančnej gramotnosti sa tieto vzdelávania rozšírili o aktivity spojené s finančným plánovaním. Súčasťou Global Money Week bolo aj národné finále študentskej súťaže Generácia €uro, kde 5 najlepších tímov priamo v NBS obhajovalo svoje súťažné projkety pred odbornou porotou.

Okrem vzdelávaní pripravila NBS pre verejnosť aj finančný kvíz spojený so súťažou. Kvíz vyplnilo až 839 súťažiacich. Viac ako polovica však nevedela zodpovedať otázku o výške poplatku za predčasné splatenie spotrebiteľského úveru. Časť zapojených potrápila aj otázka smerujúca k obozretnému správaniu pri podvodných ponukách. Viac ako 15 % opýtaných by nevedelo, ako správne postupovať, ak dostane podvodný email. Naopak najviac správnych odpovedí získali otázky ohľadne čistej a hrubej mzdy a vytvárania železnej rezervy.

Kvíz ostáva k dispozícii na našich stránkach a otestovať sa môžete na odkaze nižšie:

Aktivity v školách

Na zapojených školách sa realizovali rozmanité aktivity. Viacerí učitelia sa rozhodli pre finančný kvíz alebo si pre žiakov pripravili prezentácie a hry na rôzne peňažné témy. K najčastejším patrili tvorba rozpočtu, práca a výplata alebo finančné plánovanie. Niektoré školy sa na vzdelávanie pozreli z iného uhla. SOŠ techniky a služieb v Prakovciach napríklad realizovala so žiakmi bazár. Cieľom bolo poukázať na možnosť dať veciam druhý život a alternatívne formy získania peňazí. Základná škola v Dolných Orešanoch zas so žiakmi vymyslela vlastnú menu a skúšali si nakupovanie, výpočet zliav a prepočet na euro.

Aktivity organizácií

Medzi zapojené organizácie patrilo napríklad občianske združenie The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, ktoré si pripravilo moderovanú diskusiu s učiteľmi o finančnej gramotnosti. Aktivity priniesli aj organizácie Finbot, asociácia obchodníkov s cennými papiermi či inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Zapojila sa aj nezisková organizácia Edulab, ktorú mnohé školy poznajú vďaka Fenoménom sveta.

Vďaka kampani sa finančné vzdelávanie dostalo k žiakom aj dospelým a to zadarmo a pútavou formou. Veríme, že sa z Global Money Week na Slovensku stane tradíciou a aj budúci rok sa nám podarí zrealizovať kampaň v minimálne rovnakom rozsahu.