Správy

Môžem si odložiť splátky úveru po 1. januári 2021?

04.01.2021

Môžem si odložiť splátky úveru po 1. januári 2021?

Aktualizované 21. 1. 2021. Aj v novom roku platia pravidlá na odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19, ktoré boli prijaté zákonom ešte v apríli 2020. Banky 21. januára vyhlásili, že spotrebiteľom do marca nebudú preto tomu zapisovať do registra negatívne záznamy.

Môžem si odložiť splátky úveru po 1. januári 2021?

Aktualizované 21.1.2021

Pravidlá, ktoré stále platia

Splátky úveru na bývanie (hypotéky) si môžete odložiť až na 9 mesiacov, ak ste tak doteraz neurobili. Žiadosť môžete v banke podať len raz. Ak ste ju podali kedykoľvek počas roka 2020, tak splátky budete mať odložené počas celého času (najviac 9 mesiacov). To platí bez ohľadu na to, že časť obdobia odkladu pripadne aj na rok 2021. Povolené odklady splátok sa nekončia automaticky 31. 12. 2020.

Rovnaké pravidlo platí aj pre spotrebiteľské úvery od nebankových veriteľov. Tam však boli od začiatku nastavené pravidlá tak, že ste mohli požiadať o tri mesiace odkladu a jedenkrát predĺžiť o ďalšie tri mesiace, teda celkovo 6 mesiacov. Platí to rovnako aj v roku 2021.

Ak ste si možnosť odkladu vyčerpali v roku 2020, nevzniká vám nová možnosť požiadať zo zákona o odklad v roku 2021 ani pri úveroch na bývanie, ani pri spotrebiteľských úveroch.

Aktualizácia 21. januára 2021

Slovenská banková asociácia vydala po diskusii s Ministerstvom financií SR memorandum, v ktorom vyhlásila, že banky umožnia klientom – spotrebiteľom odložiť si splátky úveru podľa zákona až do konca marca tohto roka bez negatívneho zápisu v registri úverov.  Tento prístup je v súlade s pravidlami Európskej bankovej autority a v súlade s očakávaním, ktoré Národná banka komunikovala Slovenskej bankovej asociácii koncom roka 2020.

Ak ste už vyčerpali zákonnú možnosť odkladu splátok a potrebujete ďalší odklad alebo zníženie splátok, obráťte sa na svoju banku čo najskôr. Banka posúdi vašu žiadosť a bude sa snažiť hľadať pre vás individuálne vhodné riešenie.

Odklad splátok preto využite len vtedy, ak ho naozaj potrebujete. Ak by ste totiž prestali splácať úplne, tak by vás banka evidovala ako neplatiča, čo je oveľa horšia situácia ako odklad splátok.

Upozornenie

Ak ste vyčerpali zákonný odklad splátok a stále vám aktuálna finančná situácia neumožňuje splácať úver v pôvodne dohodnutých splátkach, choďte sa opätovne dohodnúť do banky. Tá má svoje vnútorné pravidlá na odklady splátok aj mimo zákona. Je predsa aj v záujme banky, aby ste úver splatili riadne, aj keď neskôr alebo v nižších splátkach.