Finančné produkty

Nezvládam splácať úver

Nezvládam splácať úver

Aj keď je váš domáci rozpočet v úzkych, vy nebuďte. Takto zabránite tomu, aby ste prišli o strechu nad hlavou.

Nezvládam splácať úver

Či už nečakane stratíte prácu, ste dlhodobo práceneschopný pre chorobu alebo sa objavia nepredvídané vysoké výdavky, ktoré môžu ohroziť vašu schopnosť splácať riadne hypotéku alebo iný úver, zachovajte rozvahu. Východisko existuje, ale musíte pre to niečo urobiť.

Ozvite sa skôr ako banka

Základné pravidlo je konať včas. Viete už dnes, že o pár týždňov budete mať finančné ťažkosti a nebudete mať na splátku úveru? Ste to vy, kto musí spraviť prvý krok. Čo najskôr kontaktujte banku a vysvetlite jej svoju situáciu.
Ak budete mať dostatok času, spoločne nájdete prijateľné riešenie problému. Vyhnete sa tiež sankčným poplatkom za omeškanie platieb. Banke dajte vedieť minimálne dva až tri týždne dopredu pred termínom splátky.

Preventívna rezerva

Už pri podpisovaní úverovej zmluvy myslite na tvorbu finančnej rezervy, ktorá vás v prípade problémov udrží nad vodou. Aké veľké má byť vaše záchranné koleso? Na účte by ste spravidla mali mať k dispozícii dostatok prostriedkov na 6 mesiacov splátok, úplné minimum je suma v hodnote 3 splátok úveru.

Urobte všetko preto, aby ste nemeškali so splátkou

Uvedomte si, že hypotéka alebo úver na bývanie nie je len taká obyčajná pôžička. Založili ste svoj dom alebo byt a na konci dňa oň môžete prísť. Nedisciplinovaný prístup k takémuto úveru tiež medzi finančnými inštitúciami kazí vašu povesť a aj jedna či dve oneskorené splátky vám môžu spôsobiť ťažkosti pri získaní inej pôžičky v budúcnosti. Získate tak totiž negatívny záznam v úverovom registri.

Ak je to čo len trochu možné, usporiadajte si svoje priority a výdavky, pričom hypotéka musí byť na prvom mieste. Hoci to nie je optimálne, ak sa už máte oneskoriť s platbou, nech je to radšej čokoľvek iné, čo znesie párdňový odklad, ako práve úver na bývanie.

Pokiaľ už meškáte, banka vás na to upozorní. Dajte si preto tiež pozor, aby mala banka vaše aktuálne kontaktné údaje. Ak ste sa presťahovali a nedali jej vedieť, fakt, že nepreberáte úradnú korešpondenciu bude váš problém.

Spočítajte si, kam sa každý mesiac rozkotúľajú vaše peniaze. Splátka úveru na bývanie musí byť na prvom mieste.
FOTO: Pexels.com

Ako vám banka vyjde v ústrety

Nielen vy, ale aj inštitúcia, ktorá vám požičala peniaze, má záujem problém vyriešiť. Spôsobov, ako vám pomôcť, existuje niekoľko – od odkladu splátok, cez predĺženie splatnosti úveru až po konsolidáciu vašich výdavkov.

Ani na jedno z týchto riešení, ktoré banky zväčša svojim klientom umožňujú, však neexistuje právny nárok. Je to ústretový krok, a tak je nevyhnutné, aby ste s bankou ochotne a otvorene komunikovali.

Na rozhodovanie vplýva nielen to, či ste doposiaľ všetko včas platili, ale aj to, ako sa v súčasnosti staviate k vzniknutému problému.

Akú máte na účte rezervu?
FOTO: Pixabay.com

Čo sa stane, ak prestanete splácať svoje záväzky a nebudete reagovať na výzvy banky? Pokiaľ strčíte hlavu do piesku, môžete podľa predpovede na najbližšie obdobie očakávať púštnu búrku.

Banka bude určite žiadať svoje peniaze, okrem pôvodných platieb budete musieť k podlžnostiam pripočítať poplatky a náklady spojené s vymáhaním omeškaných splátok či sankčné úroky. V prípade hypotéky napokon môžete prísť o strechu nad hlavou. Váš dom alebo byt skončí v dražbe.

Ako riešiť platobnú neschopnosť?

Do úvahy štandardne prichádzajú tri modely, výber toho najvhodnejšieho je kompromisom medzi bankou a vami:

1. Odloženie splátok

Banka vám môže ponúknuť dočasný odklad splátok, a to zvyčajne na obdobie 1 až 6 mesiacov. Je možné, že získate odklad splátky istiny, ale úroky budete platiť naďalej, alebo dostanete odklad celej splátky.

Myslite na to, že nejde o úplné odpustenie týchto platieb. Po ukončení odkladu ich budete musieť zaplatiť. V nepriaznivej finančnej situácii je to ale vhodné dočasné riešenie, ktoré vám pomôže preklenúť ťažké obdobie.

Na to, aby bola banka ochotná splátky odložiť, vám musí dôverovať. To si od vás vyžaduje proaktívny prístup. O odklad musíte banku požiadať, sama vám to neponúkne. Táto žiadosť by mala prísť čo najskôr, určite nie až potom, čo ste nezaplatili niekoľko splátok.

V žiadosti budete musieť udať dôvod vašej platobnej neschopnosti. Ten musí byť závažný a relevantný.

V krízovom epidemiologickom období pandémie COVID-19 boli stanovené špeciálne pravidlá pre odklad splátok. Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede o odklade splátok, ktoré pre vás pripravila Národná banka Slovenska.

2. Predĺženie splatnosti úveru

Toto riešenie vás neoslobodí od mesačných platieb, ale môže ich znížiť na takú výšku, ktorá vám dovolí zvládnuť krízu. Predĺženie splatnosti úveru znamená, že sa zostávajúca časť vášho dlhu roztiahne na dlhšie obdobie, a tým sa zmenší splátka.

Tiež to však znamená, že vo finále sa celkové náklady na splatenie úveru zvýšia. Keď sa ale vaša finančná situácia v budúcnosti zlepší, môžete to riešiť rôznymi spôsobmi, napríklad mimoriadnymi splátkami.

3. Konsolidácia úverov, respektíve refinancovanie

Vzali ste si pred rokmi spotrebný úver, ktorý nie je na dnešné pomery výhodný? Platíte k tomu aj hypotéku a dlh máte aj na kreditnej karte? Svoje ťažkosti môžete riešiť konsolidáciou úverov.

Ak máte viacero pôžičiek s rôznymi úrokovými sadzbami a rôznou dobou splatnosti, banka vám môže navrhnúť úvery refinancovať. To znamená „zbaliť“ ich do jedného veľkého úveru s lepším úrokom a výhodnejšou mesačnou splátkou. Budete tak mať nielen menšie výdavky, ale aj väčší prehľad o svojich peniazoch.

Aký máte záznam v registri?

Každá banka si pred poskytnutím pôžičky podrobne preverí bonitu a aj finančnú históriu klienta. Detailné informácie o vás čerpá z tzv. úverového registra.

Je to pravidelne aktualizovaná databáza klientov, ktorí žiadali o úver, aktuálne ho čerpajú, alebo v minulosti úver čerpali. Z nej sa finančné inštitúcie dozvedia, či platíte načas alebo ste mali niekedy ťažkosti, či ste žiadali o odklad splátok, alebo dokonca meškali s platbami.

V registri nie sú zahrnuté len hypotéky či spotrebné úvery, ktorými splácate napríklad novú kuchynskú linku. Zaznamenávajú sa tam aj údaje z povoleného prečerpania, ktoré máte k svojmu bežnému účtu, či vaša disciplinovanosť pri splácaní kreditnej karty. V databáze sa objavíte, aj keď ste v pozícii spoludlžníka alebo ručiteľa.

Údaje v registri sú uchovávané počas celej doby platnosti vašej zmluvy a ešte ďalších 5 rokov. Ak teda dnes meškáte so splátkami, to, že ste mali problémy, bude viditeľné aj roky po skončení vašej úverovej zmluvy. Získať hocakú ďalšiu pôžičku z banky alebo aj telefón na splátky bude pre vás komplikovanejšie.

Ako neprísť o dom, ak nezvládate splácať hypotéku? Banka vám môže vyjsť v ústrety viacerými riešeniami.
FOTO: Pixabay.com

Čo je to zosplatnenie úveru?

Ak predčasne splatíte úver, lebo máte dostatočnú hotovosť, gratulujeme. V registri sú o klientoch zaznamenané aj pozitívne informácie, ktoré vám v budúcnosti môžu cestu k ďalšiemu úveru uľahčiť.

Ak však banka pristúpi k okamžitému zosplatneniu úveru pre omeškanie s platbami, je to pre vašu povesť jeden z najhorších scenárov. Banka bude žiadať, aby ste uhradili všetky podlžnosti, teda istinu aj s úrokmi vrátane poplatkov. Pre ostatných je to znak, že nie ste dôveryhodný klient schopný platiť svoje záväzky.

Titulná foto: Shutterstock