V roku 2021 bola vyhlásená prvá grantová výzva na podporu finančnej gramotnosti cez Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska. Od roku 2022 sú všetky grantové programy, vrátane oblasti finančnej gramotnosti, poskytované prostredníctvom Nadácie Národnej banky Slovenska.

 

Cieľom grantovej schémy pre oblasť finančnej gramotnosti je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a meranie úrovne finančnej gramotnosti. Nadácia NBS podporí kvalitné projekty, ktoré sú v súlade s Národným  štandardom finančnej gramotnosti a významne prispejú:

  • K zvýšeniu kvality finančného vzdelávania
  • K zvýšeniu úrovne finančnej gramotnosti oprávnených cieľových skupín.

Pozrite si Stratégiu Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Grantové výzvy pre rok 2022

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-1

Podpora inovatívneho finančného vzdelávania seniorov a iných zraniteľných skupín

Výzva je zverejnená od 27. 4. do 15. 6. 2022

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-2

Meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie

Výzva je zverejnená od 27. 4.  do 22. 6. 2022

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-3

Podpora malých projektov na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

Výzva je zverejnená od 2. 5.  do 2. 6. 2022

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-4

Rozvoj finančnej a ekonomickej vedy

Výzva je zverejnená od 8. 9.  do 10. 10. 2022

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-5

Podpora malých projektov v oblasti finančného vzdelávania, vedy a výskumu

Výzva je zverejnená od 8. 9.  do 10. 10. 2022

Informácie o grantovej výzve č. GS-2021-V1

Základné informácie a zoznam podporených projektov v roku 2021

Pozrite si, ktoré projekty získali prostriedky na realizáciu v roku 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu 2021

Detaily grantovej výzvy č. GS-2021-V1.

Metodika hodnotenia žiadostí v roku 2021

Podľa tejto metodiky hodnotitelia a členovia hodnotiacej komisie posudzujú predložené projektové žiadosti a záverečné správy z realizácie projektov.