Správy

Ekonomická predpoveď: zima 2022/2023

12.01.2023

Ekonomická predpoveď: zima 2022/2023

Čo môžete čakať v roku 2023? Porastú mzdy? Zastaví sa rast inflácie a bude ďalšia ekonomická kríza? Opäť sme pre vás pripravili stručný prehľad kľúčových informácií zo zimného Ekonomického a menového vývoja Národnej banky Slovenska.

Ekonomická predpoveď: zima 2022/2023

Inflácia

Inflácia by už nemala stúpať oveľa vyššie, než je dnes, očakávame jej spomalenie. Ak sa nič nepredvídateľné nestane, začiatkom roku 2023 očakávame jej vrchol a potom postupné znižovanie. Vďaka ohláseným kompenzačným opatreniam v oblasti regulovaných cien energií očakávame priemernú infláciu v roku 2023 na úrovni okolo 10 %. Aj v tomto roku bude inflácia poháňaná najmä cenami potravín a energií. Ďalší vývoj bude záležať aj na nastavení regulovaných cien energií na roky 2024 a 2025, o ktorom dnes vieme veľmi málo.

Zastropovanie cien energií pomôže domácnostiam krátkodobo, ale ich rast môže prísť neskôr v podobe cenového skoku po odznení vládnej pomoci. Inflácia tak môže dlhodobejšie zostať na vysokých úrovniach a ukotviť sa v mysliach ľudí a firiem. Zároveň stav verejných financií neumožňuje, aby vláda kompenzovala veľké rozdiely medzi trhovými a spotrebiteľskými cenami energií dlhodobo.

Kompletný Ekonomický a menový vývoj od NBS, ktorý so štvrťročnou periodicitou hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky, si prečítate TU.

Ekonomika

Vývoj ekonomiky bude v najbližších mesiacoch slabý, ale vyzerá to tak, že sa v roku 2023 nakoniec vyhneme recesii, ekonomika môže celoročne možno aj rásť. Pozitívne je, že sa zvyšuje dopyt po našich výrobkoch v zahraničí. Zásadné riziko pre ekonomiku však aj naďalej predstavuje vojna na Ukrajine a s tým súvisiace vplyvy. Nastavenie fiškálnej politiky a miera neistoty ostáva vysoká.

Zamestnanosť

Na trhu práce badať signály ochladzovania. Firmy sú pri vytváraní nových pracovných miest opatrné, pretože im výrazne rastú náklady. Dopyt po pracovnej sile teda aktuálne slabne a voľných pracovných miest je menej. Tento stav bude však dočasný a neskôr zamestnanosť aj mzdy porastú spolu s globálnym oživením. Mzdy rastú aj teraz, no nestačí to na pokrytie rastu životných nákladov. V roku 2023 však očakávame zastavenie poklesu reálnych miezd.