Správy

Zbavíme sa drobných mincí. Takto bude vyzerať zaokrúhľovanie

15.11.2021

Zbavíme sa drobných mincí. Takto bude vyzerať zaokrúhľovanie

Od 1. júla 2022 sa na Slovensku obmedzí obeh jedno a dvojcentových mincí. Prospeje to životnému prostrediu a domácnosti zmenu pocítia len minimálne.

Zbavíme sa drobných mincí. Takto bude vyzerať zaokrúhľovanie

Môžeme ich obmedziť, nie však zrušiť

Samotné zrušenie jedno a dvojcentoviek môže navrhnúť len Európska komisia. Obmedzenie ich použitia v praxi, napríklad aj formou zaokrúhľovania, však môžu zaviesť aj jednotlivé štáty. Urobili tak už v Taliansku, Belgicku, Írsku, vo Fínsku a v Holandsku, zvažujú to v Estónsku. Parlament schválil 2. novembra 2021 novelu zákona o cenách, a tak sa aj u nás od 1. 7. 2022 začnú drobné mince vytrácať z obehu. Novela hovorí o zaokrúhľovaní hotovostných platieb. Ak teda platíte kartou alebo mobilom, váš nákup sa zaokrúhľovať nebude.

Všetci príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijímať hotovosť najmenších eurocentov, ktoré sú naďalej na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom. Od júla 2022 vám ich však už pri nákupe nevydajú.

Otravujú nás, aj ich často strácame

Národná banka Slovenska prišla s návrhom na obmedzenie používania 1- a 2-centových mincí pri platbách v hotovosti ešte v júni 2020. Nie je to náhoda, keďže práve Slovákov podľa prieskumu Eurobarometer tieto mince obťažujú najviac z celej eurozóny. Konkrétne až 74 % obyvateľov Slovenska by súhlasilo s ich zrušením, najviac nás „otravujú“ jednocentovky (88 %). Tých najmenších mincí je u nás v obehu okolo 522 miliónov kusov, teda každému Slovákovi ich vo vrecku štrngá takmer stovka. Ak ich pravdaže nestratia, pretože miera ich straty z obehu je veľmi vysoká. Jednocentovky strácame v 60 % prípadov, dvojcentovky v 40 %, ostatné mince spolu len zhruba v 8,5 % prípadov.

Vplyv na viacero oblastí života

Slovenské domácnosti sa nemusia obávať. Podľa simulácií NBS zaplatíme mesačne približne 0 – 2 centy viac v porovnaní s pôvodným stavom, čo je podobné, ako bolo v roku 2003, keď sa rušili 10- a 20-halierniky. Dobrou správou je, že vyradením drobných mincí z obehu prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu, v ktorom najmenšie centovky často končia. Zároveň sa výrazne zredukuje použitie obalovej fólie, do ktorej sa mince balia, a tiež sa znížia emisie z prepravy medzi úschovnými miestami. Manipulácia s euromincami a ich spracovanie v bankách či obchodoch predstavuje tiež isté náklady, ktoré sa vyradením centoviek ušetria, ide až o 15 – 20 % celkových nákladov.

Ako vyzerá zaokrúhľovanie nákupov v praxi

Ak je váš nákup nižší ako 5 eurocentov (0,05 €), hotovostná platba sa zaokrúhli na 5 eurocentov.

V prípade vyššej sumy sa zaokrúhľuje matematicky. Ak je teda výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, zaplatíte v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura.

Konečná suma nákupu končiaca sa na hodnotu: Zaokrúhlenie:
1 alebo 2 centy nadol na „0“
3 alebo 4 centy nahor na 5 centov
5 centov zostane 5 centov
6 alebo 7 centov nadol na 5 centov
8 alebo 9 centov  nahor na „0“

 

Problematika 1 a 2-centových euromincí s možným obmedzením ich používania zavedením zaokrúhľovania