Životné situácie

Našiel som staré koruny. Ako ich vymením?

Našiel som staré koruny. Ako ich vymením?

Slovenské bankovky sa osobne dajú vymeniť v šiestich mestách, mince už nikde

Našiel som staré koruny. Ako ich vymením?

Vôbec to nie je raritný prípad. Pri sťahovaní, veľkom upratovaní, triedení starých vecí sa môže stať, že objavíte staré dobré koruny. Pokiaľ ide o mince, tie si môžete odložiť už len ako pamiatku pre ďalšie generácie, ich výmena skončila začiatkom roka 2014. Ale bankovky sú stále cenné a ich výmena za eurá patrí k jednoduchým úkonom.

Kde a kedy

Slovenské bankovky vymieňa ako jediná inštitúcia Národná banka Slovenska (NBS), bezplatne a bez časového obmedzenia. Prepočíta ich konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 korún. A to v centrále v Bratislave a na expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach. Pokladničné hodiny sú každý pracovný deň vo výhodnom čase od 7.30 do 12.00 hod.

Výmena na pobočke

Samotný proces je jednoduchý. Napríklad v NBS v Bratislave stačí pristúpiť ku kiosku a na displeji zvoliť kategóriu „Výmena peňazí“. Po automatickom vydaní lístka s poradovým číslom ho systém zaeviduje, a následne sa zobrazí na displeji aj s číslom priehradky, ktorá požiadavku vybaví. Pracovníkovi je potrebné podať len bankovky a preukaz totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas alebo povolenie na pobyt. Údaje z dokladov sú potrebné na vyplnenie tlačiva o transakcii s názvom Výmenný lístok na peniaze, ktoré slúži ako oficiálny dokument. Dôležité je, že ho predkladateľ nemusí vypĺňať sám, ale dostane ho len na podpis. Jednu kópiu si odnesie so sebou, druhá zostáva v banke.

Výmenný lístok: Pokiaľ ho posielate poštou, musíte ho už vyplnený vložiť do obálky.
Foto: Archív 5penazi.sk

Výmena poštou

Komu sa nechce na pobočku, alebo to má ďaleko, môže výmenu urobiť prostredníctvom pošty. NBS odporúča na svojej stránke, aby ľudia použili bezpečnostnú obálku a zaslali ju na adresu ústredia. Okrem slovenských bankoviek je do nej potrebné vložiť úradne overenú fotokópiu občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu, alebo v prípade cudzincov povolenia na pobyt. Ďalej výmenný lístok, ktorý záujemca nájde na spomínanej stránke, pričom si vyberá z troch možností podľa toho, či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, alebo právnickú osobu. Tu je potrebné vyplniť podávanú nominálnu hodnotu bankoviek v korunách aj v eurách a počet podávaných a žiadaných bankoviek v konkrétnej hodnote. Keďže NBS posiela peniaze bezhotovostne na bankový účet, je potrebné priložiť aj originál písomného potvrdenia banky, že predkladateľ je jej klientom. Existuje však aj jednoduchšia možnosť, a to doložiť výpis z účtu s úplným menom a adresou klienta, ktorý však nemôže byť starší ako tri mesiace. Pokiaľ niekto žiada o zaslanie protihodnoty na účet v banke mimo územia SR, musí taktiež vyplniť tlačivo Povinné údaje pre vykonanie úhrady zo zahraničia. Ide teda o trochu dlhší proces, pri ktorom treba rátať aj s návštevou notára pre overenie dokladu totožnosti.

Titulná foto: Pexels