Finančné produkty

Ako sa vyznať vo výpise z dôchodkových sporení?

Ako sa vyznať vo výpise z dôchodkových sporení?

Vyznáte sa v spleti čísel vo výpise z dôchodkového sporenia? Prečítajte si, ako zistíte, či sa vášmu sporeniu v II. a III. dôchodkovom pilieri darí a aký dôchodok vám z neho môže plynúť.

Ako sa vyznať vo výpise z dôchodkových sporení?

V prvých mesiacoch nového roka všetkým sporiteľom na dôchodok do schránky zavíta ročný výpis z dôchodkového sporenia. Týchto 5 tipov vám pomôže pochopiť, čo vám chce dôchodková spoločnosť výpisom povedať.

Tip 1: Výpis z druhého alebo tretieho piliera?

Napriek tomu, že obe sa nazývajú sporenie na dôchodok, vaše peniaze v nich správcovia investujú. Sú to teda investičné a nie sporiace produkty. Mali by ste mať jasno aj v tom, či investujete do II. alebo III.  piliera. Ich zmysel a budúca výplata sú totiž rozdielne. Vo výpise si všimnite, či prišiel od DSS, teda ide o sporenie do II. piliera, alebo DDS, správcu sporenia v III. pilieri. Nižšie nájdete informácie k výpisu z III. piliera.

 

Na Slovensku máme dôchodkový systém postavený na 3 pilieroch:

I. pilier – Základným pilierom je dôchodok zo Sociálnej poisťovne, teda klasický starobný dôchodok, aký aj dnes poberajú naši rodičia či starí rodičia. Jeho výška je určená na základe vašich odvodov do Sociálnej poisťovne.

II. pilier – Ak sa nechcete spoliehať len na „štátny dôchodok“, zapojiť sa môžete do II. piliera. V tom prípade neplatíte nič navyše, ale časť vašich odvodov do Sociálnej poisťovne bude posielaná na váš osobný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Vybrať si môžete z piatich dôchodkových správcovských spoločností. Ak sa do II. piliera zapojíte, budete dostávať nižší starobný dôchodok z I. piliera, no ten bude doplnený dôchodkom z II. piliera. V ňom sa vaše príspevky zhodnocujú a teda môžete v konečnom dôsledku získať viac a nebudete závislí len od štátneho dôchodku a rozpočtu Sociálnej poisťovne.

III. pilier – Ako však bude vyzerať váš súčet dôchodkov z I. a II. piliera nie je dnes jasné, pretože veľmi závisí od toho, koľko ľudí bude pracovať a platiť odvody, keď pôjdete do dôchodku. Je preto vhodné nespoliehať sa len na prvé dva piliere a aktívne si sporiť na dôchodok aj z vlastných peňazí. Zabezpečiť sa na dôchodok môžete prostredníctvom rôznych investičných produktov. Jedným z nich je napríklad doplnkové dôchodkové sporenie, teda individuálne sporenie na dôchodok. Na Slovensku si môžete vybrať zo štyroch doplnkových dôchodkových spoločností (DDS).

Tip 2: Aktuálny stav, hodnota dôchodkovej jednotky a vhodný fond

Základnou informáciou vo výpise je aktuálny stav vášho dôchodkového konta. V tejto sume sú započítané všetky vaše príspevky, príspevky zamestnávateľa, pokiaľ vám prispieva, ako aj zhodnotenie. Toto zhodnotenie sa môže v čase meniť. Vaše peniaze sú totiž investované v dôchodkových fondoch, nie uložené na účte s fixným úrokom. Každý príspevok, ktorý do DDS zašlete sa premení na takzvané „dôchodkové jednotky“, ktoré nakúpite za určitú hodnotu. Tá sa mení podobne ako v podielových fondoch na základe vývoja na finančných trhoch a podľa vybranej stratégie.

Správny výber fondu je dôležitý. Nezabudnite si skontrolovať, aký fond máte aktuálne zvolený a či je pre vás vhodný. V zásade platí pravidlo, že ak máte do dôchodku ešte ďaleko, mali by ste využívať dynamickejšie riešenia s väčšou porciou akcií. Riziko prudkých výkyvov sa s dlhším časom investovania stáva relatívnym a máte väčšiu šancu na lepšie zhodnotenie. Ak sa blíži čas vášho odchodu do dôchodku, mali by ste úspory presunúť do konzervatívnejších fondov, ktoré síce majú nižší potenciál výnosu, no väčšiu stabilitu.

Tip 3: Výnosy a poplatky

Samostatnou časťou výpisu je zoznam poplatkov, ktoré si správcovská spoločnosť zaúčtovala.

Medzi tie základné patria:

• odplata za správu

• odplata za zhodnotenie

• náklady a poplatky

Maximálna odplata za správu fondu je daná zákonom pre všetky DDS. Odplata za zhodnotenie je častou témou rozhovorov, keď spoločnosti zašlú výpis. Účtuje sa za každý pracovný deň na základe zákonom stanoveného výpočtu a tak sa môže stať, že aj napriek tomu, že na konci roka sú dôchodkové fondy v poklese, vo výpise nájdete poplatok za zhodnotenie, ktorý ste platili v období, keď sa fond zhodnocoval.

Tip 4: Aký bude váš dôchodok?

Od minulého roka majú DDS povinnosť okrem aktuálneho stavu konta vo výpise uvádzať aj odhadovanú výšku budúceho dôchodku z III. piliera pri zachovaní aktuálneho nastavenia sporenia. Vďaka tomu si viete jednoducho skontrolovať, či vám suma, ktorú si dnes posielate, prinesie vami očakávaný doplnkový dôchodok. Viaceré spoločnosti majú na svojich webových stránkach aj dôchodkové kalkulačky, ktoré môžete využiť.

Tip 5: Potvrdenie o príspevkoch do DDS

Posledná vec, ktorú pri výpise určite neprehliadnite, je potvrdenie o výške vašich príspevkov. V zmysle zákona o dani z príjmov si môžete za príspevky do DDS do 180 eur uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov fyzickej osoby. Nejde o daňový bonus, teda nebudete platiť o 180 eur nižšiu daň, ale znížite si základ dane o sumu príspevkov a teda budete platiť daň z nižšej sumy.

Daňová úľava sa týka len účastníckych zmlúv uzatvorených alebo zmenených od roku 2014. Nie ste istí, či máte takúto zmluvu? Nič to. DDS to kontroluje za vás a ak potvrdenie vo výpise máte, môžete si ho uplatniť. Pokiaľ vám ročné zúčtovanie dane pripravuje zamestnávateľ, nezabudnite mu potvrdenie zaslať, aby vám príspevky odpočítal. Ak si robíte daňové priznanie sami, potvrdenie bude prílohou daňového priznania.

 

Vo výpise z II. piliera, teda DSS, nájdete podobné informácie:

Prognóza budúceho dôchodku: táto suma predstavuje výšku vášho predpokladaného dôchodku z II. piliera aj prepočet pri aktuálnych cenách, keďže pre infláciu si za rovnakú sumu v budúcnosti toho kúpite menej

Dôchodkové fondy: tie môžete zmeniť, ak uvážite, že ich investičná stratégia nevyhovuje vašim očakávaniam

Počet a hodnota dôchodkových jednotiek: tak ako v III. pilieri sa vaše príspevky premenia na dôchodkové jednotky, ktorých hodnota sa mení

Aktuálny stav vášho účtu: vo výpise nájdete informáciu o počiatočnej hodnote k 31. 12. minulého roka a aktuálnom stave účtu k 31. 12. roka, za ktorý sa poskytuje výpis

Poplatky a pohyby na účte: skontrolovať si tiež môžete výšku poplatkov a jednotlivé mesačné príspevky zo Sociálnej poisťovne.

Príspevky do II. piliera si nemôžete odpočítať v daňovom priznaní ako je to pri III. pilieri.