Správy

Prieskum zo septembra: Pozitívne naladenie pred druhou vlnou pandémie

05.11.2020

Prieskum zo septembra: Pozitívne naladenie pred druhou vlnou pandémie

Domácnosti, ktoré využili odklad splátok úverov alebo iné zmeny podmienok úverovania, sú výrazne optimistickejšie.

Prieskum zo septembra: Pozitívne naladenie pred druhou vlnou pandémie

Splácať vraj budeme vedieť

Národná banka Slovenska v pravidelných intervaloch analyzuje správanie zadlžených slovenských domácností. V treťom prieskume, ktorý sa konal na vzorke 1 004 domácností od 15. – 30. septembra, odborníci zistili, že Slováci, ktorí využili odklad splátok úverov alebo iné zmeny podmienok úverovania, sú naladení výrazne optimistickejšie. Z dôvodu koronakrízy využilo odklad splátok vyše 5 % zadlžených domácností, ďalších 9,4 % si vybavilo iné zmeny, napríklad zníženie mesačných splátok, či refinancovanie úveru. Z týchto domácností očakáva výrazné ťažkosti so splácaním v roku 2021 už len 1,6 %. V porovnaní s druhým prieskumom, kedy takúto situáciu očakávalo až 12 % domácností, je to značne optimistický predpoklad. Ide o 0,23 % z celkového počtu zadlžených domácností. Treba však poznamenať, že tieto dáta boli zozbierané po lete, tesne pred vypuknutím druhej vlny pandémie a pred ďalšími sprísnenými opatreniami zo strany štátu.

Rozmýšľame na zmenami, nie však nad odkladom

V domácnostiach bez zmeny úverových podmienok sa očakávania mierne zhoršili. Ide však o tie domácnosti, ktoré predpokladali riadne splácanie v budúcom roku. Približne 0,5 % z nich teraz usudzuje, že bude mať problém so splácaním. Zaujímavým faktom z prieskumu je, že o zmene úverových podmienok uvažuje 8 % týchto domácností, v rámci čoho už len 0,1 % plánuje požiadať o odklad. Z toho vyplýva, že domácnosti s negatívnym výhľadom svojich osobných financií sa už nespoliehajú na odklad splátok, ale uprednostňujú individuálne dohody so svojou bankou.

Príjmy ako na hojdačke

Priemerný pokles príjmu domácností bez zmeny úverových podmienok sa viac než zdvojnásobil. Zatiaľ čo v druhej vlne prieskumu tieto domácnosti vykazovali v priemere 4 %- ný pokles príjmu oproti predkrízovému obdobiu, v aktuálnej vlne sa tento pokles zvýšil na hodnotu 9,5 %. Naopak domácnosti s odkladom, či inými zmenami úverových podmienok sa príjmovo výrazne priblížili k hodnote z obdobia pred koronakrízou. Augustový 23 %-ný pokles príjmu týchto domácností sa znížil na hodnotu 12 %, avšak táto hodnota je stále vyššia než u skupiny domácností bez zmeny úverových podmienok. Aj tieto zmeny príjmu domácností môžu byť dôvodom vyššie spomenutého zlepšenia či zhoršenia ich očakávaní, ako aj dôvodom zvýšenia podielu domácností, ktoré ešte plánujú upraviť svoje úverové podmienky.

Titulná foto: Pexels