Investovanie

Základné princípy investovania

Základné princípy investovania

Investovanie je jedným zo spôsobov, ako budovať majetok a zlepšiť si finančnú situáciu.

Základné princípy investovania

Či už investujte prostredníctvom fondov, alebo priamo na finančných trhoch, týchto päť princípov vám môže pomôcť pri vytváraní a udržovaní vášho investičného portfólia.

1. Vytvorte si plán a nastavte konkrétne ciele

Jasné definovanie cieľov a realistický plán, ako ich dosiahnuť, vám môže pomôcť chrániť sa pred bežnými chybami investorov. Finančné ciele by mali byť merateľné a dosiahnuteľné vzhľadom na vaše príjmy a úspory.

Čo by taký plán mal obsahovať?

     •  Koľko chcete investovať a či to bude jednorazovo, alebo pravidelne.

     •  Výnos, ktorý od investície očakávate.

     •  Aké výkyvy v hodnote svojej investície ste ochotní tolerovať.

     •  Časový horizont, kedy chcete svoje ciele dosiahnuť.

     •  Aké finančné nástroje použijete a aké bude ich rozloženie.

     •  Ako často budete prehodnocovať zloženie portfólia tak, aby výnos splnil očakávané investičné ciele.

Nie každý dokáže hneď odpovedať na všetky tieto body. Je dobré začať  tým, čo viete a na ostatné sa spýtať odborníkov.

Odpoveď na správne rozloženie investície, použitie správnych finančných nástrojov a rizikovo výnosový profil vám vedia dať aj podielové fondy. Na základe informácií v dokumente Kľúčové informácie pre investora zistíte, či daný fond zapadá do vášho plánu. Pozor, predchádzajúca výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov.

Investičné portfólio – súbor finančných investícií, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, hotovosť a bankové vklady vrátane uzavretých fondov a fondov obchodovaných na burze (ETF). V určitých prípadoch môže dokonca obsahovať širokú škálu aktív vrátane nehnuteľností, umenia a súkromných investícií.

2. Najlepšie je začať čo najskôr

Čas je kľúčom na úspešné investovanie. Čím dlhšie investujete a využívate výhody zloženého úročenia, tým viac môžete získať. Práve preto je lepšie začať čo najskôr a zároveň dodržať investičný horizont. Ten sa môže výrazne líšiť podľa toho, o aký typ fondu alebo finančného nástroja ide. Investičný horizont investora informuje o tom, ako dlho má najmenej zotrvať v investícií, aby znížil riziká a priblížil sa čo najviac k úrovni očakávaného výnosu danej investície.

Investičný horizont – je časové obdobie, počas ktorého investor očakáva, že bude držať investíciu, kým nebude potrebovať peniaze späť. Je to v podstate celkový čas investovania.

3. Vybudujte si dobre diverzifikované portfólio

Vybudovať si investičné portfólio, ktoré naplní vaše investičné ciele, vyžaduje znižovať riziká spojené s jednotlivými investíciami. Rôzne finančné aktíva môžu mať diametrálne odlišný vývoj a kolísavosť ceny. Preto je rozumné rozložiť vaše portfólio do viacerých typov finančných aktív.

Podielové fondy často rozkladajú majetok do širokého portfólia, či už akcií, alebo dlhopisov. Rovnako môžu investovať vo viacerých krajinách a v rôznych ekonomických sektoroch. Zmiešané fondy investujú do rôznych finančných aktív a rozkladajú tak riziko na viacerých úrovniach.

Ďalším zo spôsobov ako rozložiť riziko, je aj pravidelne investovať. Portfólio je ťažké vybudovať zo dňa na deň, ale niekde treba začať. Pravidelné investovanie vám umožňuje dosiahnuť finančné ciele krok za krokom.

Správne diverzifikované zloženie investície vás nevystavuje zbytočným rizikám a stratám vyplývajúcim z prípadných problémov jednotlivých aktív.

Finančné aktíva – hotovosť, bankové vklady, zmenky, akcie, dlhopisy, podielové fondy, fondy obchodované na burze (ETF), deriváty, investičné certifikáty a podobne.

4. Minimalizujte poplatky

Vývoj na finančných trhoch je nepredvídateľný, ale koľko zaplatíte na poplatkoch, by ste mali vždy vedieť. Pri investovaní sú často účtované poplatky spojené s transakciami alebo inými službami. Aby ste dosiahli svoje finančné ciele, musíte vedieť, koľko zaplatíte za svoje investície. Cieľom každého investora je maximalizovať svoj zisk tým, že má pod kontrolou náklady.

Zložené úročenie (výnos) – je úročenie, pri ktorom sa na rozdiel od jednoduchého úročenia  pri jeho výpočte ráta okrem investovanej sumy aj s úrokmi, teda výnosmi za predchádzajúce obdobie. Investor získava prípadný výnos nielen z toho, čo pôvodne investoval, ale aj z doteraz pripísaných úrokov. Získané výnosy sú teda znovu investované.

5. Sledujte svoje portfólio a ovládajte emócie

Investovanie je niekedy spojené aj s emóciami. Predovšetkým počas prudkých výkyvov môžu niektorí investori urobiť unáhlené rozhodnutia. Z toho dôvodu je dôležité zachovať chladnú hlavu a udržať si dlhodobú perspektívu a horizont. Každá investícia je spojená s rizikami. Vývoj na finančnom trhu nedokážeme ovplyvniť, ale naše správanie ovplyvniť vieme. A pokiaľ je vaše investičné portfólio správne rozložené a investované do vhodných finančných nástrojov, vaše ciele nemusia ostať len na papieri.

Princípy investovania nezaručujú nadpriemerné výnosy alebo neeliminujú riziká spojené s investovaním. Patria však medzi základné piliere, ktoré využívajú začínajúci a rovnako aj profesionálni investori.

 

Tento článok vznikol v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností.

Titulná foto: Shutterstock