Životné situácie

Utopené náklady

Utopené náklady

Ak sa budete rozhodovať o svojich peniazoch, sústreďte sa na budúcnosť a neutápajte sa zbytočne v minulosti.

Utopené náklady

V každodennom živote sa im len s ťažkosťou vyhnete

Určite to poznáte. Kúpite si ojazdené auto a po pár rokoch sú náklady na opravu také vysoké, že sa vám pomaly oplatí kúpiť si nové. No neurobíte to, lebo je vám ľúto peňazí, ktoré ste do auta už vložili. Alebo sa už dlhšie nachádzate v nefunkčnom partnerskom vzťahu a začínate premýšľať nad rozchodom. Zastaví vás však pomyslenie na to, že by bola škoda ukončiť vzťah po toľkých rokoch, ktoré ste spoločne strávili. Všetka energia a čas by tým vyšli navnivoč.

Známy pojem v ekonómii

Tieto dva príklady majú niečo spoločné a to takzvané utopené náklady. Utopené náklady v ekonómii predstavujú náklady (finančné, časové a pod.), ktoré už boli minuté a nedajú sa vrátiť. Pri ekonomickom rozhodovaní o budúcnosti (napr. projektov) sa utopené náklady neberú do úvahy, pretože na budúcnosť už nemôžu vplývať. Niečo sa stalo a to už jednoducho nezmeníme. Preto je podľa ekonómov použitie utopených nákladov ako argumentu pri rozhodovaní sa o budúcnosti iracionálne.

Z psychologického hľadiska je dôvod, prečo ľudia pri svojom rozhodovaní používajú ako argument utopené náklady, ten, že máme silnú emocionálnu väzbu s vecami, ktoré sme stratili (vrátane času). Nechceme cítiť, že sme investovali vlastnú energiu a zdroje zbytočne.

Čo teda s tým?

Ako nám má pomôcť informácia o našej iracionalite k lepším rozhodnutiam? Poznanie našich limitov nám pomáha sa lepšie rozhodovať. Ak sa nabudúce budete rozhodovať, či v niečom pokračovať a napadne vám iba myšlienka na to, ako vás to v minulosti stálo veľa energie, spozornite. Radšej než sa držať minulosti, skúste sa sústrediť na budúcnosť a na to, ako ju viete tu a teraz ovplyvniť vo svoj prospech. Rozhodnutia by mali smerovať k budúcim výhodám, nie k utopeným nákladom. Môžete to brať ako zmenu vlastného zamerania sa z minulosti na budúcnosť.

Aj keď sa rozhodneme pokračovať vo veciach len pre utopené náklady, automaticky to neznamená, že takéto rozhodnutia sú zlé a nebudú fungovať. Nakoniec to môže byť to najlepšie, čo ste spravili a možno nie. Nikdy nevieme, čo budúcnosť so sebou prinesie.

Titulná foto: Pixabay