Životné situácie

Robia nás peniaze šťastnými?

Robia nás peniaze šťastnými?

Večná otázka. Ako odpovedá psychológia skúmania šťastia?

Robia nás peniaze šťastnými?

Každý poznáme niekoho, kto v peniazoch vidí riešenie prakticky všetkých svojich problémov.  A určite tiež aj ľudí hovoriacich, že peniaze sú nutné zlo. V psychológii sa dlhodobo skúmalo šťastie spojené s peniazmi. Výsledky výskumov naznačujú, že medzi peniazmi a šťastím je určitý vzťah (korelácia), ale jedna vec nie je príčinou druhej (neplatí vzťah kauzality).

Čím viac peňazí, tým viac šťastia?

Pri dlhodobých výskumoch, ktoré sa viedli aj desiatky rokov, to vyzerá, že šťastie je skôr spojené s komunitou, v ktorej daný človek žije, a s kvalitou týchto vzťahov, než s veľkosťou majetku. To však neznamená, že peniaze nehrajú v našich životoch v oblasti šťastia žiadnu úlohu. Ak ste ohrození existenčnou chudobou, aj pocit šťastia dramaticky klesá. Ale naopak to neplatí. Lepšie materiálne zabezpečenie a viac peňazí váš pocit šťastia nezvýšia. Ak už raz máte svoje základné potreby zabezpečené, peniaze majú tendenciu hrať o niečo menšiu úlohu.

 

„Prial by som si, aby každý mohol zbohatnúť a presláviť sa a získať všetko, o čom kedy sníval, aby videl, že to nie je odpoveď." Jim Carrey

Čím viac peňazí, tým menšia radosť z ďalších

Pri peniazoch funguje takzvaný adaptačný mechanizmus. Spomeňte si na moment, keď vám zvýšili výplatu. V danej chvíli ste sa pravdepodobne potešili a boli „viac šťastní“, no toto šťastie rýchlo pominulo a zvykli ste si na to. Čím viac už zarábate, tým rýchlejšia je podľa výskumov takáto adaptácia, tým rýchlejšie teda odznie radosť zo zvýšenia výplaty.

Dve malé rady, ako premeniť peniaze na šťastie

Zažiť je lepšie ako vlastniť

Keď si kúpime novú vec, napríklad mobil, oblečenie alebo televízor, máme tendenciu sa z takejto kúpy tešiť, no nie dlho a nová vec nás vie rýchlo omrzieť. Trvácnejšiu radosť prináša „nákup zážitkov“. Keď si za peniaze kupujeme zážitky, napríklad dovolenku, výlet, dobrú večeru, tak šťastie zo zážitkov má tendenciu časom narastať. Jednak preto, že takéto zážitky často zdieľame s inými ľuďmi a tiež pre tzv. spomienkový optimizmus. Na príjemné veci máme hlbokú pozitívnu spomienku a na tie nepríjemné zvykneme zabúdať.

Podeliť sa a darovať

Zistilo sa, že keď ľudia míňajú svoje peniaze na druhých, majú z toho väčší pocit šťastia, ako keď ich minú na seba.

 

K šťastiu spojenému s peniazmi prispieva podľa prieskumov viac to, ako ich míňame, než to, koľko ich máme.

Titulná foto: Shutterstock