Úvery

Aj pri úveroch je potrebné premýšľať

Aj pri úveroch je potrebné premýšľať

Pozrite si desatoro dobrého dlžníka.

Aj pri úveroch je potrebné premýšľať

O nie príliš šťastnom investovaní sa napísalo dostatok. Pyramídové a nelicencované subjekty, stratené celoživotné úspory, to boli aj sú dôvody nejednej ľudskej tragédie. Ešte horšiu škodu však vedia narobiť dlhy a exekúcie. Nevhodné zadlženie môže mať katastrofálny dosah na celý život.

Úvery sú pritom jedným z najčastejšie využívaných finančných produktov. V posledných rokoch sa podmienky ich poskytovania výrazne sprísnili práve preto, aby ochránili dlžníkov pred podvodníkmi, úžerou, ale aj pred nimi samými. Zaviedla sa maximálna výška napríklad pre celkové úverové zaťaženie, cenový strop pre RPMN aj maximálna výška pomer príjmu oproti splátke. Takzvané nebankovky sa museli licencovať, a tiež sa musia riadiť reguláciou. Napriek tomu, že úžera a podvodné zadlžovanie sa presunuli do sivej zóny, stále sa nájde veľa prípadov, keď nastúpia podvodníci alebo sa človek dostane do problémov so splácaním úverov.

Pozrite si preto základné zásady, ktoré je dobré dodržať pred zadlžením sa.

1. Nepožičiavajte si na zbytočnosti

Vždy si najprv poriadne premyslite, či výrobok alebo službu, ktorú si chcete zadovážiť pomocou úveru, naozaj v súčasnosti potrebujete.  Riaďte sa heslom: Za vlastné môžem chcieť, za požičané musím potrebovať.  Nekupujte si nový LED televízor alebo robotický vysávač len preto,  že ho má sused.

2. Nepreplácajte životnosť

Nekupujte si na pôžičku nič, čo budete splácať dlhšie, ako si to budete užívať. To platí aj o výrobkoch, ale napríklad aj o 14-dňovej dovolenke, ktorú by ste splácali rok.

3. Neriskujte bankrot

Prepočítajte si, akú mesačnú splátku si môžete dovoliť vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu a mesačný prijem. Myslite pritom aj na zadné vrátka v podobe finančnej rezervy na horšie časy.

4. Nedôverujte všetkým

Poriadne si preverte subjekt, ktorý vám úver ponúka. Či má na dané podnikanie licenciu, si môžete napríklad pozrieť  na stránke NBS: https://subjekty.nbs.sk/.  Buďte si istí, že seriózny poskytovateľ úveru si, naopak, poriadne preklepne vás.  Ak tomu tak nie je, buďte v strehu. Spoločnosť, ktorá poskytuje úver komukoľvek a nepreveruje si klienta v úverových registroch, si kompenzuje riziko vyšším úrokom alebo inými sankciami. Požičať si od nesprávnych ľudí môže byť oveľa horšie ako investovať do pyramídovej hry.

5. Nebuďte unáhlení

Neberte automaticky prvú ponuku úveru, ktorú dostanete. V prvom rade zvážte, ktorý typ úveru je najvhodnejší pre vaše potreby. Je úplne niečo iné vziať si hypotéku alebo čerpať bezúčelový spotrebiteľský úver. O  vyčerpaní úverového limitu na vašej kreditnej karte ani nehovoriac. Neponáhľajte sa s výberom a porovnajte si viaceré ponuky. Okrem toho, že si vyberiete úver s lepšími podmienkami, váhanie a porovnávanie niekedy môže dopomôcť úverovej inštitúcii na vylepšenie úverových podmienok.

6. Neporovnávajte iba úroky

Vždy si zistite, koľko vás bude úver reálne stáť vrátane všetkých poplatkov. Neporovnávajte len úrokové sadzby, ale napr. RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov alebo celkový objem peňazí, ktoré zaplatíte. Pomôcť si môžete aj pomocou kalkulačky na stránke NBS: https://rpmn.nbs.sk/.

7. Nepodpisujte, čo nepoznáte

Vždy sa podrobne oboznámte so zmluvou a s úverovými podmienkami vrátane  prípadných sankcií a pokút. Pozor, dôležité podmienky sa často skrývajú v obchodných podmienkach, sadzobníku alebo ďalších dokumentoch, ktoré by síce mali,  ale stále nie vždy sú prezentované spolu so zmluvou. Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. V prípade potreby sa pýtajte a trvajte na kvalifikovanej odpovedi.

8. Nemyslite len na súčasnosť

Svoje záväzky splácajte riadne a včas. Negatívny zápis v úverovom registri môže byť prekážkou budúcich úverov. Splácanie úveru v prípade rôznych nepredvídateľných situácií, ako je strata zamestnania alebo choroba, si môžete aj poistiť. Ak si toto poistenie neschopnosti splácať úver zvolíte, dobre si pozrite, čo vám kryje a v akých prípadoch bude za vás úver splácať poisťovňa.

9. Nepožičiavajte si na splácanie

Pokiaľ nastane situácia, keď nie ste schopní uver splácať, nepožičiavajte si bezhlavo ďalšie peniaze na splácanie dlhu. Snažte sa v prvom rade dohodnúť priamo s dlžníkom. Určitým riešením môže byť azda len splatenie viacerých nevýhodných dlhov novým úverom s lepšími podmienkami. V takom prípade však nový úver nenavyšujte o ďalšiu sumu, ale požičajte si len na konsolidáciu existujúcich dlhov.

10. Neverte na zázraky a nenaleťte podvodníkom

Ak vašu žiadosť o úver odmietla seriózna finančná inštitúcia, predtým, ako požiadate o drahší úver niekde inde, poriadne zvážte svoju ekonomickú situáciu. Pamätajte na to, že pokiaľ niekto odmietne úver, nechráni len seba, ale aj vás.  Rovnako to platí aj o zázračných predschválených úverových ponukách, ktoré si však vyžadujú zaplatenie symbolického poplatku. Pamätajte na to, že aj v úverových vodách operujú podvodníci.

Prevencia je efektívnejšia ako následné riešenie problémov. Pri úveroch to možno platí dvojnásobne. Premýšľajte o rizikách spojených so zadlžovaním a pristupujte k nim zodpovedne. V neposlednom rade platí, že aj rady odborníkov, overených sprostredkovateľov či spotrebiteľských združení sú nenahraditeľné.