Správy

Výsledky kvízu finančnej gramotnosti: Ako sme na tom?

09.03.2021

Výsledky kvízu finančnej gramotnosti: Ako sme na tom?

V rámci svojich aktivít na podporu finančnej gramotnosti pripravila Národná banka Slovenska pre ľudí krátky online kvíz, v ktorom si môžete overiť svoje finančné vedomosti.

Výsledky kvízu finančnej gramotnosti: Ako sme na tom?

Do kvízu sa zapojilo už vyše 3 500 respondentov, pričom dve tretiny z nich zodpovedali správne 7 a viac otázok. Celkovo si teda Slováci nevedú zle.

Kvíz pozostáva z jedinečnej kombinácie 10 otázok, ku ktorým sú vždy tri možné odpovede. Otázky vychádzajú z reálnych životných situácií, s ktorými sa môžete stretnúť pri návšteve banky, nákupe cez internet a podobne.

Z priebežných výsledkov kvízu vyplýva, že zorientovať sa v základných pojmoch ako veriteľ, dlžník väčšine z nás nerobí problém. Rovnako Slováci ovládajú postupy pri bežných situáciách ako strata karty, podanie reklamácie v banke či prijatie podvodného emailu. Na tieto otázky zodpovedalo správne viac ako 80 % opýtaných.

Najviac správnych odpovedí v celom kvíze získala otázka, ako postupovať pri strate platobnej karty. Na tú vedelo odpovedať správne až 94 % opýtaných.

Naopak, ľudí najviac potrápili otázky venované úrokom a porovnaniu viacerých ponúk. Napríklad otázka, v ktorej mali respondenti nájsť najvýhodnejšiu ponuku termínovaného účtu na základe ponúkaných úrokov v kombinácii s poplatkami za účet. Najlepšiu ponuku dokázala spoznať len tretina opýtaných.

Prekvapivo druhou najhoršie zodpovedanou otázkou bola tá, kde mali ľudia určiť, kam sa obrátiť v prípade preverenia postupu finančnej inštitúcie  pri reklamácii. Správnu odpoveď označil len jeden z troch opýtaných.

Otázka z kvízu finančnej gramotnosti NBS:

Poisťovňa nevyplatila pani Alene poistné plnenie z úrazového poistenia a to ani potom, ako pani Alena túto skutočnosť reklamovala priamo v poisťovni. Viete pani Alene poradiť, na ktorú z uvedených inštitúcií sa môže v tejto veci ešte obrátiť?

a. Národná banka Slovenska

b. Slovenská obchodná inšpekcia

c. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Otestujte si svoje znalosti v kvíze aj vy.

Ak máte pocit, že finančná inštitúcia porušila vaše spotrebiteľské práva, v prvom rade sa obráťte na jej pracovníkov a žiadajte nápravu. Každá finančná inštitúcia sa zo zákona musí zaoberať vašou sťažnosťou a musí vám k nej dať vyjadrenie. Pokiaľ však nie ste s vybavením vašej sťažnosti spokojní, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska.

 

Viac o ochrane vašich spotrebiteľských práv nájdete aj vo vzdelávacích materiáloch na našej stránke.

Titulná foto: Unsplash