Podujatia

Slovensko sa zúčastnilo na podujatí Global Money Week 2022

02.05.2022

Slovensko sa zúčastnilo na podujatí Global Money Week 2022

Viac ako 100 krajín a ekonomík sa zúčastnilo tento rok už na 10. ročníku podujatia Global Money Week. Nechýbalo ani Slovensko.

Slovensko sa zúčastnilo na podujatí Global Money Week 2022

Čo je Global Money Week?

Toto každoročné podujatie organizuje medzinárodná organizácia OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE). Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti a zabezpečiť, aby mladí ľudia od útleho veku boli finančne informovaní a postupne získavali vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné na prijatie správnych finančných rozhodnutí.

Zapojené krajiny mali za úlohu v týždni od 21. do 27. marca 2022 realizovať aktivity vedúce k zvýšeniu finančnej gramotnosti, zamerané na tému „Vybudujte si svoju budúcnosť, buďte múdri, pokiaľ ide o peniaze“. Tento rok boli aktivity realizované primárne online a digitálnou formou, avšak podarilo sa aj viacero prezenčných projektov. Zapojené krajiny realizovali aktivity pre deti a mladých ľudí, ktoré rozvíjali ich zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti s cieľom budovať finančnú odolnosť.

Aktivity Slovenska počas podujatia GMW

Prostredníctvom Národnej banky Slovenska sa do Global Money Week intenzívne zapojilo aj Slovensko. Pod značkou 5 peňazí absolvovali 4 lektori finančnej gramotnosti niekoľko 3-hodinových online vzdelávaní so žiakmi stredných škôl. Vzdelávania prebiehali v malých skupinách do 15 žiakov a boli vedené zážitkovou formou. V tomto týždni sa na vzdelávaní zúčastnilo 63 stredoškolákov, ktorí sa naučili množstvo zaujímavých faktov na tému práca a peniaze alebo základy správneho finančného plánovania.

Okrem toho sa konala aj prednáška pre žiakov stredných škôl, ktorí navštívili permanentnú výstavu v NBS: Od slovenskej koruny k euru. Pre vysokoškolákov NBS pripravila ďalší z online webinárov InfoSWAP, na ktorom si 75 študentov vypočulo prednášku zástupcu NBS a zároveň si navzájom zdieľalo vedomosti z finančného a nefinančného sveta.

Vzdelávanie pod taktovkou 5peňazí

V tomto týždni, 25. 3. 2022, NBS organizovala aj národné finále medzinárodnej súťaže Generácia €uro, v ktorom súťažilo 5 tímov zo stredných škôl. V rámci svojich projektov spracovali tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

Súčasťou Global Money Week 2022 na Slovensku bola aj intenzívna online kampaň pre verejnosť na vzdelávacie rozprávky od 5peniažka. Prvú minisériu rozprávok tvorí 12 animovaných dielov na motívy známych rozprávok, v ktorých sa tradičné rozprávkové postavy dostávajú do bežných situácií moderného sveta dospelých a učia sa, ako robiť správne finančné rozhodnutia.

Už teraz sa spolu s vami tešíme na Global Money Week 2023.