Správy

Prednášky NBS pre žiakov do roku 2020

30.12.2019

Prednášky NBS pre žiakov do roku 2020

Národná banka Slovenska ponúka na svojej pôde prednášky a workshopy pre deti a študentov od roku 2007. Celkovo si do roku 2020 rôzne prednášky vypočulo 30 042 žiakov z 950 škôl. Pripomeňme si, čo sa účastníci za 13 rokov s centrálnou bankou naučili.

Prednášky NBS pre žiakov do roku 2020

Nakupovanie s rozumom aj kvíz finančnej gramotnosti

Deti zo základných škôl si mohli vyskúšať zodpovedné nakupovanie, pri ktorom museli zoradiť svoje osobné želania podľa dôležitosti a stanoviť si priority – čo si môžu dovoliť kúpiť a čo nie. Tento workshop od roku 2015 absolvovalo 1 491 z 1. stupňa základných škôl. Ich starší kamaráti sa zapojili do kvízu finančnej gramotnosti, kde si okrem základných pojmov z oblasti finančných produktov osvojili aj tému ochrany finančného spotrebiteľa. Až 2 181 detí z 2. stupňa ZŠ si za 5 rokov vyskúšalo odpovedať na otázky o finančnom trhu, sporení, investovaní, poistení, či úveroch. Vyskúšajte si, či by ste podobný kvíz zvládli aj vy, TU.

Peniaze v súvislostiach

Aj stredoškoláci absolvovali zaujímavé workshopy na tému účtov, úverov a bezpečnosti platieb. Vedomosti, ktoré získali, si mohli priamo na mieste aj otestovať pomocou online aplikácie cez svoje smartfóny. Od roku 2015 sa týmto spôsobom vyškolilo 3 083 stredoškolákov.

Úlohy NBS po vstupe do Eurosystému

Prednáška Úlohy NBS po vstupe do Eurosystému pre stredoškolákov oboznamovala s hlavnými úlohami centrálnej banky v ekonomike a princípmi organizácie Eurosystému. Študenti zistili a stále môžu zistiť aké sú hlavné rozhodovacie  orgány Európskej centrálnej banky, aký je vzťah medzi ECB a národnými bankami eurozóny a dozvedia sa základné informácie o spoločnej menovej politike Eurosystému a o bankovom systéme v SR. Od roku 2009 prednášku navštívilo vyše 300 škôl a viac ako 10 000 študentov.

Od slovenskej koruny k euru

Prednášku o Úlohách NBS po vstupe do Eurosystému dopĺňa lektorovaný výklad v stálej interaktívnej výstave Od slovenskej koruny k euru. Výstava je umiestnená na prízemí budovy NBS a je prístupná len organizovaným skupinám. Sprístupnená bola v marci 2014 a má tri tematické časti: o histórii a súčasnosti európskej integrácie, o procese prípravy a výroby eurových mincí a bankoviek a o ich ochranných prvkoch. Počas návštevy si študenti mohli pozrieť vzdelávacie videá Európskej centrálnej banky a NBS a vyskúšať si aj aplikáciu rozšírenej reality. Najnovšími interaktívnymi prvkami sú „váhy“, na ktorých si žiaci mohli vyskúšať, ako sa správa zodpovedný finančný spotrebiteľ a pri odchode môžu hlasovať, čo pre nich znamená Európska únia. Výstavu Od slovenskej koruny k euru doteraz videlo 250 škôl a viac ako 6 500 študentov a žiakov.

Od roku 2020 Národná banka Slovenska spustila nový typ zážitkového vzdelávania pre žiakov základných aj stredných škôl. Pri každej vekovej kategórii bude pozostávať z niekoľkých modulov.

Pozrite si aktuálnu ponuku vzdelávania NBS.

Zdroj foto: NBS