Projekt NBS

Súťaž pre študentov Generácia €uro

Každoročná súťaž pre stredoškolákov im približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií.

Súťaž pre študentov Generácia €uro

Už 9 rokov sa študenti stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov v hojnom počte zapájajú do súťaže s motivujúcimi cenami, medzi inými aj návštevou Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Za asistencie svojich učiteľov maximálne päťčlenné tímy študentov pripravujú prezentácie na vopred zadané témy. Prelúskajú sa užitočnými informáciami zo sveta menovej politiky, ktoré im neskôr môžu výrazne pomôcť aj s prípravami na vysokoškolské štúdium.

10.ročník súťaže Generácia €uro 2020/2021

Prebieha od 16. novembra 2020. Jednotlivé tímy sa môžu registrovať na novej web stránke www.generationeuro.eu. Na tejto webovej stránke nájdete aj bližšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky. Všetkým tímom držíme palce!

Viac informácií nájdete o súťaži nájdete v Príručke pre učiteľov a na FB stránke Generation Euro

Ako súťaž prebieha?

Generácia €uro pozostáva z troch samostatných kôl, po ich absolvovaní sú víťazné tímy pozvané na odovzdávanie cien do centrálnej banky v Nemecku. Počas tohto dvojdňového podujatia sa osobne stretnú s prezidentkou ECB a s guvernérmi národných centrálnych bánk krajín eurozóny.

Online kvíz

Po registrácii na stránke Európskej centrálnej banky môžu študenti vyplniť kvíz s 30 otázkami, ktoré sú rozdelené do troch skupín podľa náročnosti. Tento kvíz môžu vyplniť len raz a mali by odpovedať spoločne ako tím. Tie s najlepším skóre dostanú pozvánku do ďalšieho kola.

Zadanie

Odborná porota pošle tímu zadanie a ten si vyberie formát, akým ho spracuje. Fantázii sa medze nekladú, študenti môžu využívať infografiky, animácie, videá, dokonca môžu natočiť vlastný videoklip (o dĺžke max 7 minút), v ktorom sa zadaniu budú venovať. Dôležité je, aby pracovali spoločne ako tím a aby pri využití rozličných zdrojov nezabudli na citovanie.

Tajný tip

Myslite na to, aby ste zadanie spracovali v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Veľmi pomáha predstaviť si, že tému opisujete mladšiemu súrodencovi, ktorý je tínedžer.

Prezentácia

Tímy, ktoré postúpia do tretieho kola, prídu prezentovať svoje projekty odbornej porote priamo do sídla Národnej banky Slovenska v Bratislave. Porotu bude zaujímať nielen samotný výsledok, ale aj to, ako ste sa k nemu dopracovali, ako ste uvažovali, čo vás najviac zaujalo, či s akými problémami ste sa pasovali počas príprav. Rovnako musíte prezradiť aj to, aké úlohy mali jednotliví členovia vášho tímu v celom procese tvorby. Obhajoba, čiže samotná prezentácia, trvá zhruba 10 minút.

Výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro 2019/2020

Prvého kola, teda online kvízu, sa zúčastnilo 113 tímov, z nich 37 postúpilo do druhého kola. Zadanie, s ktorým sa tímy popasovali, bolo nasledovné:

Minulý rok sme si pripomenuli 10 rokov eura v SR. Vysvetli svojmu rovesníkovi aké pozitíva alebo negatíva tento krok priniesol.

Porota posudzovala 27 projektov: 14 videí, 5 esejí, 4 prezentácie, 3 básne a 1 obraz. Tretie kolo súťaže (prezentácia pred porotou v NBS 20. 3. 2020) a tiež európske finále súťaže Generácia €uro “Generation €uro Final Event”, ktoré sa malo uskutočniť 19. -20. 5. 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, boli žiaľ kvôli pandémii COVID-19 zrušené.

Na základe rozhodnutia poroty súťaže sú oficiálne konečné výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro nasledovné (poradie po 2. kole):

  1. miesto: tím Negative interest rates are the way, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
  2. miesto: tím CBOARBA, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
  3. miesto: tím N€uroM, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom a tím Samkove dietky, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
  4. miesto: tím S.M.A.R.T., Súkromné Gymnázium Oravská 11, Žilina