Súťaž ECB

Generácia €uro

Každoročná súťaž pre stredoškolákov im približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií.

Generácia €uro

Už 11 rokov sa študenti stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov v hojnom počte zapájajú do súťaže s motivujúcimi cenami, medzi inými aj návštevou Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. S asistenciou svojich učiteľov maximálne päťčlenné tímy študentov pripravujú prezentácie na vopred zadané témy. Prelúskajú sa užitočnými informáciami zo sveta menovej politiky, ktoré im neskôr môžu výrazne pomôcť aj s prípravami na vysokoškolské štúdium.

Odštartoval 11. ročník súťaže

Od 4. októbra 2021 je spustená registrácia do 11. ročníka medzinárodnej súťaže pre stredoškolákov Generácia €uro.

Harmonogram 11. ročníka súťaže 2021/2022*:

  • 1. kolo – online kvíz – od 4. októbra 2021 do 3. decembra 2021. Najlepšie tímy postúpia do ďalšieho kola súťaže.
  • 2. kolo – zadanie – od 6. decembra 2021 do 11. februára 2022.
  • 3. kolo – prezentácia – 18. marca 2022 sa uskutoční prezentácia piatich finalistov v sídle NBS.
  • Finále v ECB – predbežne v máji 2022.

*Upozorňujeme, že harmonogram sa môže zmeniť. NBS môže organizovať 3. kolo – prezentáciu aj online formou.

Ako súťaž prebieha?

Generácia €uro pozostáva z troch samostatných kôl, po ich absolvovaní sú víťazné tímy pozvané na odovzdávanie cien do centrálnej banky v Nemecku. Počas tohto dvojdňového podujatia sa osobne stretnú s prezidentkou ECB a s guvernérmi národných centrálnych bánk krajín eurozóny.

Online kvíz

Po registrácii na stránke Európskej centrálnej banky môžu študenti vyplniť kvíz s 30 otázkami, ktoré sú rozdelené do troch skupín podľa náročnosti. Tento kvíz môžu vyplniť len raz a mali by odpovedať spoločne ako tím. Tie s najlepším skóre dostanú pozvánku do ďalšieho kola.

Zadanie

Odborná porota pošle tímu zadanie a ten si vyberie formát, akým ho spracuje. Fantázii sa medze nekladú, študenti môžu využívať infografiky, animácie, videá, dokonca môžu natočiť vlastný videoklip (o dĺžke max 7 minút), v ktorom sa zadaniu budú venovať. Dôležité je, aby pracovali spoločne ako tím a aby pri využití rozličných zdrojov nezabudli na citovanie.

Tajný tip

Myslite na to, aby ste zadanie spracovali v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Veľmi pomáha predstaviť si, že tému opisujete mladšiemu súrodencovi, ktorý je tínedžer.

Prezentácia

Tímy, ktoré postúpia do tretieho kola, prídu prezentovať svoje projekty odbornej porote priamo do sídla Národnej banky Slovenska v Bratislave. Porotu bude zaujímať nielen samotný výsledok, ale aj to, ako ste sa k nemu dopracovali, ako ste uvažovali, čo vás najviac zaujalo, či s akými problémami ste sa pasovali počas príprav. Rovnako musíte prezradiť aj to, aké úlohy mali jednotliví členovia vášho tímu v celom procese tvorby. Obhajoba, čiže samotná prezentácia, trvá zhruba 10 minút.

 

10.ročník súťaže Generácia €uro 2020/2021

Národná  banka Slovenska usporiadala národné finále jubilejného 10. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro 26. marca 2021. Vzhľadom na pandemické opatrenia COVID-19 sa finále uskutočnilo online formou. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktorého členmi boli Timotej Oršula, Tereza Veselá, Nina Tomaškinová, Martin Janco a Peter Kasenčák pod vedením pedagóga Lešeka Nolla. Druhé miesto obsadili študenti zo Súkromného gymnázia, Oravská  11 v Žiline a na treťom mieste sa umiestnil ďalší tím z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Ďalšie dve miesta  obsadili študenti z Gymnázia sv. Moniky v Prešove a Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave.  Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Študenti prezentovali pred odbornou porotou z NBS svoje projekty na tému:

„Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá?“

Zvolená téma korešpondovala s projektom NBS na podporu finančnej gramotnosti 5peňazí. Na 10. ročníku súťaže Generácia €uro sa zúčastnilo 135 študentských tímov so 692 študentami, čo je najviac histórii súťaže.

Víťazný tím Samkove dietky z Biligválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch si v máji 2021 prevzal ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, stretol sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event.

10. ročník v skratke

  • 1. kolo absolvovalo 135 tímov z celého Slovenska
  • do 2. kola postúpilo 40 najúspešnejších tímov
  • 33 tímov poslalo projekty na tému „Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá“ (napr. eseje, krátke videá, ale aj web stránky, či poviedky)
  • 5 tímov postúpilo do finálového kola

9. ročník súťaže Generácia €uro 2019/2020

Prvého kola, teda online kvízu, sa zúčastnilo 113 tímov, z nich 37 postúpilo do druhého kola. Zadanie, s ktorým sa tímy popasovali, bolo nasledovné:

„Na Slovensku máme euro už od roku 2009. Vysvetli svojmu rovesníkovi aké pozitíva alebo negatíva tento krok priniesol.“

Porota posudzovala 27 projektov: 14 videí, 5 esejí, 4 prezentácie, 3 básne a 1 obraz. Tretie kolo súťaže (prezentácia pred porotou v NBS 20. 3. 2020) a tiež európske finále súťaže Generácia €uro „Generation €uro Final Event“, ktoré sa malo uskutočniť 19. -20. 5. 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, boli žiaľ kvôli pandémii COVID-19 zrušené.

Na základe rozhodnutia poroty súťaže sú oficiálne konečné výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro nasledovné (poradie po 2. kole):

1. miesto: tím Negative interest rates are the way, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

2. miesto: tím CBOARBA, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

3. miesto: tím N€uroM, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom a tím Samkove dietky, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

4. miesto: tím S.M.A.R.T., Súkromné Gymnázium Oravská 11, Žilina