Dôchodok

Sporiť zamlada alebo pracovať na staré kolená

Sporiť zamlada alebo pracovať na staré kolená

Neviete sa rozhodnúť? Pozrite sa, z čoho žijú dnešní dôchodcovia a ako si môžete vy nastaviť lepší dôchodok.

Sporiť zamlada alebo pracovať na staré kolená

V mladosti často nemyslíme na dôchodok, keďže ho považujeme za vzdialený problém. Štatistiky aj skúsenosti nám však hovoria, že máme veľkú šancu prežiť na dôchodku takmer štvrtinu života a nastavenie štátneho dôchodkového systému nám neprinesie vysoký dôchodok. Aj tak sa však veľa z nás spolieha na dôchodok od štátu. Zodpovedné rozhodnutie o zabezpečení adekvátneho dôchodku odkladáme na neskôr. Nie je nám čo vyčítať. Nemali sme kde získať správne návyky.

Ani naši rodičia si nesporili na dôchodok a spoliehali sa len na štátny dôchodok. Pracovali, míňali, žili svoj život. Na dôchodku však zistili, že ich stabilný príjem od štátu nie je dostatočne vysoký na to, aby si udržali svoj životný štandard. Tí, ktorí vládzu, chodia ešte stále do práce. Možno iba na čiastočný úväzok, ale príjem z práce im určite pomáha v napätom rodinnom rozpočte. Niektorí však už nevládzu a naozaj zažívajú ťažké finančné časy.

Je pravdou že, dôchodok z 1. piliera bude najväčším zdrojom príjmu na dôchodku. Ale sám nebude dosť vysoký na udržanie životného štandardu na dôchodku. Bude tvoriť približne 40 % mzdy, ktorú sme mali pred dôchodkom. Ak nechceme meniť naše návyky a ponechať si nastavený životný štandard, musíme mať dodatočné zdroje príjmov. Časť odvodov na starobné poistenie nám môže plynúť aj do 2. piliera, ktorý má za úlohu nahradiť časť príjmu od štátu. Investovaním do akcií a dlhopisov nám počas dlhšieho času s veľkou pravdepodobnosťou zarobí niečo navyše. Prvý a druhý  pilier spolu tvoria základný systém, ktorý stále nebude stačiť. Preto do úvahy pripadajú aj zamestnávateľské schémy sporenia (3. pilier) alebo súkromné formy sporenia (tzv. 4. pilier). To je jedna z možností. Tou druhou je, že môžeme pracovať aj na dôchodku.

Aké zdroje príjmu na dôchodku majú dnešní dôchodcovia v iných krajinách Európy?

Z grafu nižšie je zrejmé, že vo väčšine krajín je štátny dôchodok hlavným zdrojom príjmu. Značné rozdiely začínajú byť v iných zdrojoch príjmu.

Zdroj: Pensions at a Glance 2021 – © OECD 2021

 

Množstvo prieskumov naznačuje, že Slováci by preferovali dôchodok vyšší približne o polovicu. Boli by ešte spokojnejší, keby si dokázali vyšší príjem zabezpečiť inak ako prácou na dôchodku. Ak je dnešný dôchodok okolo 600 eur (priemerný dôchodok k 30. 6. 2023), potom by slovenským dôchodcom podľa ich vlastných názorov stačil dôchodok vo výške 900 eur, aby nemuseli popri dôchodku pracovať.

Skúsme sa poučiť od našich rodičov a starých rodičov

Na udržanie životného štandardu budeme teda potrebovať o polovicu vyšší dôchodok, ako je možné očakávať z 1. a 2. piliera. A ak nechceme na dôchodku pracovať, tak jedinou možnosťou zostáva vytvoriť si dodatočné zdroje príjmu v podobe súkromných úspor.

Aké sú možnosti?

  • Môžeme využiť zodpovednosť našich zamestnávateľov, ktorí prispievajú na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier).
  • Môžeme si ako živnostníci zvýšiť svoj dôchodok súkromným sporením cez 4. pilier.
  • Môžeme investovať a budovať si súkromné úspory, ktoré na dôchodku budeme môcť pozvoľna rozpúšťať.
  • Zabezpečiť si pasívny príjem napríklad vlastníctvom nehnuteľností na prenájom alebo príjmom z rozbehnutého podnikania.

Dobrou správou je, že ak sa rozhodnete budovať si úspory vo výške polovice štátneho dôchodku a máte k dispozícii aspoň 30 rokov sporenia, stačí vám odkladať si 10 % príjmu. Čím je čas sporenia kratší, tým viac si musíte sporiť. Zamyslite sa aj nad výberom stratégie sporenia. Úlohou úspor je dosahovať výnos, ktorý je vyšší ako rast vášho príjmu. Jedine vtedy má dlhodobé sporenie šancu adekvátne nahradiť príjem na dôchodku.

Tento článok vznikol v spolupráci s projektom Oranžová obálka.