Účty a platby

Medzinárodné platby a SWIFT: ako fungujú

Medzinárodné platby a SWIFT: ako fungujú

Čo je tak často spomínaný systém SWIFT a prečo je dôležitý vo finančnom svete?

Medzinárodné platby a SWIFT: ako fungujú

Zaplatili ste kartou za tovar v zahraničnom e-shope, vyberali si na dovolenke hotovosť z bankomatu alebo vám na účet prišli peniaze zo zahraničia? Na to, aby ste mohli takéto transakcie realizovať, musia spolu banky a finančné inštitúcie po celom svete komunikovať a robia to práve prostredníctvom SWIFT-u.

Korešpondenčné banky

Bezhotovostné platby medzi účtami sa realizujú zvyčajne cez banky alebo kartové spoločnosti. Aby mohli takéto transakcie fungovať, musia medzi sebou tieto spoločnosti komunikovať a byť prepojené. Na jednej strane je banka odosielateľa, teda vaša domáca banka, ktorej zadáte príkaz na prevod. Na opačnej strane zas banka príjemcu, ktorá platbu pripíše príjemcovi na jeho účet.

No nie všetky banky vo svete sú medzi sebou priamo prepojené. Ak teda chcete poslať peniaze napríklad zo Slovenska do niektorej menšej banky na opačnej strane sveta, ako to banky vybavia? Odpoveďou sú takzvané korešpondenčné banky. Sú to bežné banky, teda realizujú štandardné služby pre klientov, avšak zapojili sa do korešpondenčného bankovníctva a spolu tvoria prepojenú sieť po celom svete. Vaše peniaze teda občas necestujú priamo k príjemcovi, ale banka nájde cestu v sieti korešpondenčných bánk. Vďaka tomu nemusí mať priame spojenie a kontakt s každou inou bankou na svete. Korešpondenčné banky komunikujú medzi sebou navzájom a transakciu postupne prevedú, až sa nakoniec dostane do banky príjemcu.

Clearing

Domácich a zahraničných platieb prebehne každý deň obrovské množstvo. Spracovávať ich každú samostatne by bolo pre banky veľmi komplikované. Preto existujú tzv. clearingové systémy. Tie v priebehu dňa spracúvajú všetky do nich nahraté transakcie automatizovane a v určitých dávkach všetky platby prevedú ako jednu sumu. K tejto hromadnej platbe sa pripojí zoznam prevedených transakcií, ktoré následne banka pripíše na účet príjemcov, alebo ich pošle ďalej, ak slúži ako korešpondenčná banka. Aby bol celý systém platieb a komunikácie medzi bankami bezpečný a fungoval správne, banky využívajú jednotnú zabezpečenú komunikačnú platformu. A práve SWIFT je najväčšou komunikačnou platformou na svete, ktorú využíva na zasielania správ viac ako 11 000 finančných inštitúcií vo viac ako 200 krajinách sveta.

SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je spoločnosť so sídlom v Belgicku založená v roku 1973 na účely vytvorenia jednotnej a zdieľanej siete  na posielanie platobných správ medzi krajinami. Spoločnosť SWIFT je od svojho založenia tvorcom globálnych štandardov pre formát a obsah zasielaných správ.  Vlastníkmi spoločnosti SWIFT sú jej členovia.

Zabezpečené služby

Sieť spoločnosti SWIFT predstavuje primárnu formu komunikačného kanála pre finančné inštitúcie zapojené do korešpondenčného bankovníctva naprieč svetom a ponúka bezpečnú a spoľahlivú formu prenosu správ týkajúcich sa platieb, cenných papierov a obchodu.

Systém SWIFT však už nie je len o komunikácii bánk. Časom sa na systém napojili mnohé ďalšie trhové infraštruktúry a dnes až jednu tretinu celkovej prevádzky SWIFT tvoria správy  súvisiace  s obchodmi s cennými papiermi, ktoré sa posielajú medzi účastníkmi na burzách cenných papierov, národnými a medzinárodnými centrálnymi depozitármi a ďalšími účastníkmi trhu.