Správy

5peňazí rozbieha rovesnícke vzdelávanie seniorov

14.03.2023

5peňazí rozbieha rovesnícke vzdelávanie seniorov

Cieľom pilotného projektu je, aby Slovensko malo sebavedomých seniorov, ktorí rozumejú svojim spotrebiteľským právam a nebudú ľahkým terčom podvodníkov.

5peňazí rozbieha rovesnícke vzdelávanie seniorov

 

Možno si poviete, že v starobe už priveľa nových znalostí nepotrebujeme. V prípade financií je to práve naopak. Seniori sú skupina ľudí, ktorá má v priemere najviac nasporených peňazí, s ktorými môže disponovať a je jednou z najzraniteľnejších skupín, ako nás čoraz častejšie presviedčajú policajné správy o čoraz „kreatívnejších“ podvodoch na senioroch.

V pondelok 13. marca 2023 sa v Trenčíne konalo prvé školenie svojho druhu zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti našich seniorov. Za sprievodu lektorov 5peňazí prví 30 účastníci absolvovali úvod do finančného myslenia, vyskúšali si zostaviť optimálny domáci rozpočet a naučili sa rozoznávať reklamné a obchodné praktiky. Na kurzoch získajú vedomosti a praktické zručnosti v osobných financiách a naučia sa svoje poznatky odovzdávať ďalej. Cieľom unikátneho projektu je vyškoliť ambasádorov finančného vzdelávania, ktorí budú šíriť osvetu medzi rovesníkmi vo svojich komunitách.

Seniorov považujeme za tých, ktorí vedia svoju skúsenosť obohatenú novými vedomosťami ďalej dôveryhodne šíriť medzi rovesníkmi ale aj mladšími a stať sa významnými ambasádormi finančného vzdelávania.

Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS o projekte hovorí: „Seniorov vnímame v oblasti financií ako osobitne zraniteľnú skupinu spotrebiteľov, ktorí sú našou dôležitou cieľovou skupinou. No seniorov, ľudí v treťom veku, považujeme stále za tých, ktorí vedia svoju skúsenosť obohatenú novými vedomosťami ďalej dôveryhodne šíriť medzi rovesníkmi ale aj mladšími a stať sa významnými ambasádormi finančného vzdelávania.“

Projekt vzdelávania seniorov sme zorganizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, Združením kresťanských seniorov Slovenska a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, teda najväčšie, ktoré presadzujú záujmy seniorov v našej krajine. Spolu majú viac ako 125 tisíc členov vo všetkých samosprávnych krajoch, mestách a obciach vo viac ako 1 300 miestnych organizáciách. Samotné školenie v Trenčíne sa konalo vďaka Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Rovesnícke vzdelávanie plánujeme v budúcnosti rozšíriť a postupne vyškoliť seniorov vo všetkých krajoch po Slovensku.