Správy

NBS podporila z grantu 5peňazí 5 projektov

30.09.2021

NBS podporila z grantu 5peňazí 5 projektov

V roku 2021 vyhlásila NBS prvú grantovú výzvu na podporu projektov zameraných na finančné vzdelávanie. Pozrite si, ktoré projekty získali grant.

NBS podporila z grantu 5peňazí 5 projektov

Od roku 2022 sú všetky grantové programy, vrátane oblasti finančnej gramotnosti, poskytované prostredníctvom Nadácie Národnej banky Slovenska.

 

Cieľom grantovej schémy pre oblasť finančnej gramotnosti je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a meranie úrovne finančnej gramotnosti. NBS podporuje kvalitné projekty, ktoré sú v súlade s Národným  štandardom finančnej gramotnosti a významne prispievajú:

  • k zvýšeniu kvality finančného vzdelávania
  • k zvýšeniu úrovne finančnej gramotnosti oprávnených cieľových skupín.

Týchto 5 projektov bolo podporených z 1. grantovej výzvy 5peňazí.

ZMUDRI: GS-2021-V1-P30

Zmudri vo financiách

Projekt má za cieľ vytvoriť 5 vzdelávacích videokurzov orientovaných na finančnú gramotnosť mladých ľudí, ktorí stoja na prahu dospelosti a začínajú robiť finančné rozhodnutia. Zároveň poskytne učiteľom metodické materiály vytvorené na mieru k jednotlivým videokurzom. Materiály budú použiteľné v offline aj online vyučovaní a doplnia formát, ktorý mladých ľudí v súčasnosti priťahuje na internete najviac – video. Videokurzy tak budú pokrývať témy dôležité pre mladých ľudí formou, ktorú v čase youtuberov a influencerov vyhľadávajú.

O. Z. WELLGIVING: GS-2021-V1-P48

Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov

Projekt je určený na komplexnú finančno-sociálno-právnu výučbu sociálnych pracovníkov, šitú na mieru sociálnej situácii ich klientov. Sociálni pracovníci budú svoje poradenstvo následne poskytovať sociálnym skupinám obyvateľstva v ich obci, meste, kraji, a to najmä rodinám z marginalizovaných skupín a rodinám rodičov samoživiteľov s deťmi.

CESTA VON: GS-2021-V1-P07

Rozumné hospodárenie v marginalizovaných rómskych komunitách

Projekt chce naštartovať nový dlhodobý program Rozumné hospodárenie zameraný na sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít na ich ceste von z generačne dedenej chudoby.

INDÍCIA, N. O.: GS-2021-V1-P18

Investland 2.0

Projekt nadväzuje na úspešný projekt (verziu) Investland z rokov 1999 – 2006. S využitím lepších aktuálnych technológií chce priblížiť žiakom fungovanie ekonomiky, narábanie s peniazmi a s investíciami. Zohľadňuje aktuálne potreby žiakov a možnosti škôl zaradiť takýto nástroj do

vyučovacieho procesu. Investland predstavuje krajinu, v ktorej sú simulované jednotlivé oblasti finančnej gramotnosti podľa tém Národného štandardu finančnej gramotnosti. Cieľom simulácie ekonomiky je, aby sa žiak učil na vlastných rozhodnutiach, veľakrát aj nesprávnych, a aby si postupne uvedomil dosah svojich rozhodnutí.

PRO DYNAMIK: GS-2021-V1-P28

Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov

Zámerom projektu je vytvoriť nadčasový edukačný muzikálik s tematikou finančného vzdelávania, v spolupráci s niektorou „detskou hviezdou“ z YouTube.

Základné informácie a zoznam podporených projektov v roku 2021

Pozrite si, aké boli podmienky prvej grantovej výzvy 5peňazí a ktoré projekty získali prostriedky na realizáciu v roku 2021.